Τα πάνω-κάτω στη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου αναμένεται να φέρει η ομόφωνη απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο Σύμης, με τη μορφή του κατεπείγοντος, για τη σύστασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σύμης με έδρα τη Σύμη, όπως είχε προαναγγείλει η «δ».
Ο δήμαρχος της Σύμης κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας, είχε υποβάλει το σχετικό αίτημα στον υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή κατά την επίσκεψή του στη Σύμη τον περασμένο μήνα, για την ίδρυση Λιμενικού Ταμείου Σύμης, το οποίο θα λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στο οποίο υπάγονται η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Σύμη, η Χάλκη και το Καστελόριζο.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο ο κ. Λευτέρη Παπακαλοδούκα το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προσωπικού, δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς και άμεσα τις ανάγκες όλων των νησιών που έχει στην δικαιοδοσία του γι αυτό και δρομολογεί τις διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία αυτόνομου Λιμενικού Ταμείου Σύμης.
Ο δήμαρχος Σύμης κ. Λευτέρης Παπακαλοδούκας μεταξύ άλλων ανέφερε στο δημοτικό συμβούλιο:
“Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου που αφορούν το Δήμο μας και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα φέρει την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύμης» με έδρα τον Δήμο Σύμης το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/99, και του άρθρου 244 του Ν.3463/06
Με το άρθρο 244 του ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται, ως δημοτικά νομικά πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος.
Oι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιωτικού χώρου και μάλιστα του νοτίου συγκροτήματος της Δωδεκανήσου, με την προβληματική συγκοινωνία ειδικά κατά την διάρκεια του χειμώνα, δεν ευνοούν την αποτελεσματική λειτουργία του διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ακόμη και ο ορισμός της ημερομηνίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή η πραγματοποίηση αυτοψίας από στέλεχος της υπηρεσίας αποτελεί ενίοτε δυσεπίλυτο πρόβλημα
Εάν όντως σκοπός μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι να αυτοσχεδιάσουμε και να συστήσουμε όλες αυτές τις απαραίτητες υποδομές σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας, ώστε οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες μας να απολαμβάνουν ένα σύγχρονο λειτουργικό, παραγωγικό και βιώσιμο περιβάλλον παροχών και υπηρεσιών.
Με δεδομένο το γεγονός ότι η παραθαλάσσια ζώνη (χερσαία, λιμένες και παραλίες ) που έχει ο Δήμος μας, εκτείνεται σε μεγάλο μήκος, υπάρχει ένα πλήθος επιχειρηματικών δράσεων (εμπορικές, τουριστικές, ναυτιλιακές και άλλες) που αποτελούν ίσως τις βασικότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές του Δήμου μας.
Με δεδομένο ότι το υφιστάμενο Λιμενικό Ταμείο βρίσκεται σε άλλο απομακρυσμένο νησιωτικό Δήμο από την έδρα του Δήμου μας και ότι διαχειρίζεται πολλά νησιά Καρπάθο-Κάσο-Σύμη- Χάλκη-Τήλο και Μεγίστη και επίσης λόγω υποστελέχωσης το καθιστά ανεπαρκές ως προς τη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου μας.
Ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του έργου του τουριστικού καταφυγίου στο Πέδι και του νέου λιμένα με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σύμης, υπολογίζονται έσοδα άνω των 300.000,00€ γεγονός που θεωρούμε ότι το καθιστά βιώσιμο και επαρκές ως προς τη λειτουργία του.
Με βάση όλα τα παραπάνω σας αναφέρω τις αρμοδιότητες και το σκοπό σύστασης ενός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σύμης με έδρα τη Σύμη το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/99 και του άρθρου 244 του ν.3463/06”.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Σύμης που ακολούθησε:
«Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και
– το άρθρο 244
του Ν. 3463/06
– το άρθρο 28
του Ν. 2738/99
– την ανάγκη μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο που αφορούν το Δήμο Σύμης και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Σύμης .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει προς τα αρμόδια υπουργεία και παρέχει σύμφωνη γνώμη για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου που αφορούν το Δήμο μας και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ., με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα φέρει την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύμης» με έδρα τον Δήμο Σύμης το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/99, και του άρθρου 244 του Ν.3463/06».
Περαιτέρω, ο δήμαρχος της Σύμης μιλώντας στη «δ», έκανε γνωστό ότι βρίκεται σε επαφή και με άλλους δημάρχους της Δωδεκανήσου, οι οποίοι συμμερίζονται την άποψή του για ίδρυση Λιμενικού Ταμείου ανά νησί, και δηλώνουν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν την ίδια οδό.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ