Με έγγραφο που απέστειλε στον Δήμο Ρόδου η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εντέλλεται ο Δήμος Ρόδου να επαναφέρει στην υπηρεσία του δημοτικό αστυνομικό που είχε απολυθεί ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση των προσλήψεων με την χρήση πλαστών δικαιολογητικών.
Η δημοτική αρχή καλείται συγκεκριμένα να συμμορφωθεί σε τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που δικαίωσε τον δημοτικό αστυνομικό και στο από 23 Νοεμβρίου 2018 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου επισημαίνει ότι δεν υφίσταται κώλυμα διορισμού και ζητεί την επικαιροποίηση των απαραίτητων εγγράφων που αφορούν την μη ύπαρξη κωλύματος διορισμού και τη βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου.
Της διαδικασίας είχε προηγηθεί αίτηση του δημοτικού αστυνομικού στην οποία επεσήμανε τα εξής:
«Ήδη από τις 24/3/2016 κατέθεσα αίτηση προς εσάς, γνωστοποιώντας σας την με αριθμό 3204/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και αιτούμενος να εκδώσετε απόφαση συμμορφούμενοι προς αυτήν.
Ειδικότερα δυνάμει της ανωτέρω απόφασης ακυρώθηκε η με αριθμό 356/2014 απόφαση του Δήμου Ροδίων με την οποία ανακλήθηκε ο διορισμός μου σε κενή οργανική θέση του Δήμου Ροδίων του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικών Αστυνομικών και αναπέμφθηκε η υπόθεση στον Δήμο Ρόδου για νέα νόμιμη κρίση κατά το σκεπτικό.
Καθώς αρνιόσασταν να συμμορφωθείτε, την 3/6/2016 σας επέδωσα εκ νέου την ανωτέρω απόφαση προκειμένου να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες που η απόφαση σας διέταζε.
Επειδή η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη τελεσιδικήσει και δεν χωρεί πλέον αμφισβήτηση της νόμιμης υποχρέωσης σας να εκδώσετε νέα απόφαση κατά τα οριζόμενα στην απόφαση.
Επειδή, παρόλη την υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε και μολονότι πολλές φορές επικοινώνησα μαζί σας προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία, έως σήμερα, παράνομα, υπαίτια και καταχρηστικά αρνείστε να συμμορφωθείτε προς την υποχρέωση σας και δεν εκδίδετε την σχετική απόφαση.
Επειδή από την υπαίτια άρνησή σας να συμμορφωθείτε στην δικαστική απόφαση υπέστην όχι μόνο οικονομική βλάβη, υπό την μορφή απώλειας εισοδήματος, αλλά και ηθική βλάβη, αφού εξακολουθεί έως σήμερα να σπιλώνει την υπόληψή μου η υπόνοια ότι αποπέμφθηκα από τον Δήμο για άδικη πράξη που τέλεσα, για τον λόγο αυτό δύναμαι να ζητήσω την κατά νόμο πλήρη αποζημίωση για την θετική ζημία αλλά και την ηθική βλάβη μου.
Επειδή αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και υπαίτια παράβαση καθήκοντος των αρμοδίων η μη συμμόρφωση του Δήμου προς την τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αφού ο Δήμος όφειλε να προβεί στην σχετική ενέργεια αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την έκδοση της δικαστικής απόφασης, χωρίς άλλη ενέργεια εκ μέρους μου.
Σας καλώ
Όπως εντός τριημέρου από την κατάθεση της παρούσας προβείτε στην συμμόρφωση με την με αριθμό 3204/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά,
άλλως θα επιδιώξω τόσο την αποζημίωσή μου για την οικονομική ζημία και την ηθική βλάβη μου, όσο και την κατά νόμο τιμωρία των υπεύθυνων για την παράβαση του καθήκοντός τους».
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Ελπίδα Κυρμπάση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ