Με την υπ’ αρίθμ. 375/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) έγινε δεκτό το αίτημα της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου για την παράταση της αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων που βρίσκονται στην διαδικασία ένταξής τους στον εξώδικο μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Το δικαστήριο διέταξε συγκεκριμένα την παράταση της αναστολής λήψης μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων έχει ζητηθεί η εξωδικαστική ρύθμιση, και της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της μέχρι την 19η Ιανουαρίου 2019.
Απέρριψε όμοιο αίτημα για τους κ.κ. Δημήτρη Γεωργαλλή και Εμμανουήλ Πιτροπάκη.
Η αίτηση των ανωτέρω στράφηκε κατά του ΕΦΚΑ, του Ελληνικού Δημοσίου, της “Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.” και της “Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ”.
Με το νόμο 4469/2017 “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”, που δημοσιεύθηκε στις 3-5-2017, ρυθμίζεται η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών, σκοπός της οποίας είναι η ρύθμιση των οφειλών του οφειλέτη προς οποιονδήποτε πιστωτή. Η ρύθμιση των οφειλών αυτών, στοχεύει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης του οφειλέτη στο μέλλον.
Η ΕΑΣΔ, με συνοφειλέτες το δεύτερο και τρίτο, με την από 22-04-2018 αίτηση ζήτησαν από κοινού την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4469/2017, η πληρότητα της οποίας βεβαιώθηκε στις 20-06-2018, κατά την οποία η συντονίστρια της υπόθεσης δικηγόρος Ρόδου, απέστειλε πρόσκληση στους συμμετέχοντες στη διαδικασία και ως εκ τούτου άρχισε να τρέχει η 90ήμερη προθεσμία αυτοδίκαιης αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων.
Ως εκ τούτου, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 μετά την πρόσκληση των πιστωτών, έληξε η προθεσμία αυτοδίκαιης αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ρύθμισης οφειλών δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ζήτησαν έτσι να παραταθεί η προστασία για ακόμη 4 μήνες ώστε να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις χωρίς τον κίνδυνο ξαφνικής απομείωσης της περιουσίας τους.
Ο συνεταιρισμός σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του απέναντι στους εργαζομένους, στους προμηθευτές και στο Δημόσιο, στους Ασφαλιστικούς Φορείς, στην Πειραιώς Leasing Α.Ε. και στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., εμφανίζοντας ωστόσο θετικές χρήσεις κατά την τελευταία τριετία και έχοντας την επιθυμία, κατόπιν εξυγίανσης, να καταφέρει να συνεχίσει την λειτουργία του και να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και μη υποχρεώσεις του, με παραχώρηση σημαντικών περιουσιακών του στοιχείων σε συνδυασμό με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ρύθμισης.
Συνέταξε πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία βασίστηκε στην πραγματική ικανότητα αποπληρωμής.
Η πρόταση περιλαμβάνει παραχώρηση μέρους της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της ΕΑΣΔ προς τους πιστωτές, προκειμένου να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Εριέττα Βενετσιάνου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ