Τοπικές Ειδήσεις

Διαχειριστικός έλεγχος στα έσοδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ & Μαίρης Σταματίου

Σε έγκριση σύμβασης με ορκωτό ελεγκτή για τον διαχειριστικό έλεγχο οικονομικής χρήσης 2021-2022, από τα έσοδα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαίρης Χριστ. Σταματίου αποφάσισε η γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με απόφαση που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια.
Αφορμή για τον διαχειριστικό έλεγχο αποτέλεσε επιβαρυντική έκθεση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Δωδεκανήσου, Γεν. Δ/νση
Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών.
Στην απόφαση της Γραμματέως αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«….6 Τις διατάξεις του από 26.02.2002 π.δ. (292/Β΄) περί σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Χριστοφ. Σταματίου & Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου – Παπαδάκη» και κύρωσης του Οργανισμού αυτού.
7. Το γεγονός ότι, υπάρχει επάρκεια πίστωσης εγγεγραμμένη, υπό στοιχεία Κεφ. Εξόδων Α2, στον υποβληθέντα προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικ. έτους 2023.
8. Την υπ’ αρ. 9771/2023 Οριστική Έκθεση Αποτελεσμάτων Ειδικού Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου από την Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Δωδεκανήσου, Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την υπ’ αρ. 147/12.07.2023 απόφαση ΕΣΕΛ, με την οποία συστήνεται στο Ίδρυμα να προβεί σε σημαντικές βελτιώσεις κυρίως στα θέματα οικονομικής διαχείρισης, και διοικητικής υποστήριξης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των σχετικών διατάξεων.
9. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, πλέον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή των α) Ευαγγελίας Αναστασιάδου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε», με έδρα την Αθήνα, Πατησίων 75, ποσού 10.000,00€ β) Γραφείο ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ, με έδρα το Ν. Ηράκλειο, ποσού 15.000,00€ και γ) Γραφείο ΣΟΛ Crowe, με έδρα την Αθήνα, ποσού 12.000,00€.
10.Το υπ’ αρ. 245/12.06.2023 έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το με αρ. 234/θέμα 6ο/24.05.2023 πρακτικό με το οποίο αποφάσισε την ανάθεση διενέργειας ελέγχου του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαίρης Χριστ. Σταματίου στην Ορκωτή Ελεγκτή Λογίστρια Ευαγγελία Αναστασιάδου, νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», ως την πλέον συμφέρουσα προσφορά, καθώς και την από 27.06.2023 ηλεκτρονική επιστολή με την οποία υπεβλήθησαν συνημμένα οι ανωτέρω προσφορές.
11. Το υπ’ αρ. 250/10.07.2023 έγγραφο του Ιδρύματος με το οποίο διαβιβάστηκε Σχέδιο Σύμβασης (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) παροχής υπηρεσιών με Ορκωτό Ελεγκτή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε, το σύνολο των όρων της Σύμβασης, μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαίρης Χριστ. Σταματίου και της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε», με έδρα την Αθήνα, Πατησίων 75 που αφορά στον έλεγχο α) της απογραφής και του ισολογισμού έναρξης 1/1/2021 β) των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και γ) των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022, αντί του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), πλέον ΦΠΑ, καθόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία περί παροχής υπηρεσιών, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου