Με περισσότερους από 800 ωφελούμενους και τον αριθμό των αιτήσεων να αυξάνεται συνεχώς , γίνεται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας βδομάδας, η διανομή στους δικαιούχους.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα καλυφθούν οι βασικές ανάγκες σε σχολικά είδη των παιδιών των δικαιούχων , με την ευγενική χορηγία του Περιφε-ρειακού Συμβούλου Μανώλη Λόγγου .

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Χαρούλα Γιασιράνη ευχαρι-στεί δημόσια τον Μανώλη Λόγγο για αυτήν την πρωτοβουλία, και δήλωσε σχετικά: «Γνωρίζοντας πως οι ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι μεγάλες και η βοήθεια προς τις οικογένειες αυτές απαραίτητη, καταφέρνουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο να ενισχύουμε συνεχώς το Κοινωνικό Παντοπωλείο με τρόφιμα ,είδη προσω-πικής φροντίδας αλλά και προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη στους δικαιού-χους του μέσω της συνεργασίας μας και με άλλες δομές, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Στο σημείο αυτό εκτός από να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο και Περιφε-ρειακό Σύμβουλο κ. Λόγγο Εμμανουήλ , επικροτώ και δημόσια την ευγενή χειρονο-μία του να ενισχύσει τη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου με σχολικά είδη ώστε αυτά να διατεθούν στα παιδιά των δικαιούχων. Η πράξη αυτή έρχεται να ανακου-φίσει τις οικογένειες των δικαιούχων που σαφέστατα αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας τους. Η πράξη αυτή ας α-ποτελέσει παράδειγμα για να δείξουμε την αλληλεγγύη και την ευαισθησία στους συμπολίτες μας με περισσότερες τέτοιες έμπρακτες πρωτοβουλίες.»

 

# νοιάζομαι_προσφέρω

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ