Ειδήσεις

Οι προτάσεις του δικηγόρου και υποψηφίου συμβούλου κ. Γεωργίου Σωφρονά

Η αδήριτη, ψυχοφθόρα και σκληρή καθημερινότητα του μαχόμενου δικηγόρου δεν αφήνει χώρο για εφησυχασμούς. Είναι σαφές, ότι απέναντί μας βρίσκονται ογκώδη συμφέροντα εγχώρια και ξένα, που μέσω της εξοντωτικής φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης, στοχεύουν στην κατάργηση του προτύπου του βιοποριστή επαγγελματία δικηγόρου, στην συνακόλουθη υπαλληλοποίηση της μεγάλης πλειοψηφίας του δικηγορικού σώματος, ουσιαστικά δηλαδή στη σταδιακή εξαφάνισή του. Απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα, ο δικηγορικός κόσμος μπορεί και πρέπει να αντιτάξει λόγο ρηξικέλευθο και σύγχρονο. Να βγει μπροστά, προτείνοντας ο ίδιος αλλαγές και μεταρρυθμίσεις αναβάθμισης του δικηγορικού λειτουργήματος και σωτηρίας του επαγγέλματος, που έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί από πολλά χρόνια. Οι αλλεπάλληλες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις που αθροιστικά φθάνουν το 80% του ήδη ελαττωμένου  εισοδήματος, πλήττουν τον δικηγόρο ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με μια πρωτοφανή περιστολή του ζωτικού χώρου του Δικηγόρου με σειρά μέτρων της τελευταίας οκταετίας που θεσπίζουν παράβολα και οικονομικές επιβαρύνσεις για την πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, έχουμε ελλείψεις σε βασικές υποδομές, ενώ φυσικά υπάρχει τρομακτική υστέρηση στις ψηφιακές υποδομές, οι οποίες, υπό προϋποθέσεις, θα διευκόλυναν και θα επιτάχυναν το έργο των λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Στα πλαίσια αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των δικηγορικών συλλόγων στην προώθηση και διαμόρφωση αυτών ακριβώς των εξελίξεων που θα ανατρέψουν τα σημερινά δεδομένα και συνακόλουθα εξίσου κρίσιμος ο ενεργός ρόλος και η δυναμική παρουσία κάθε υποψήφιου σύμβουλου.

 • Μεταξύ άλλων προτείνουμε:
 • Νέους Δικηγόρους ως βοηθούς Εισαγγελέων και Ανακριτών, αμειβόμενους από τον Πολίτη, που δεν προσδοκά απλώς, αλλά απαιτεί ταχύτερη διεξαγωγή της «δικής του δίκης».
 • Νέους Δικηγόρους ως Επίκουρους Έδρας για την εποπτεία και τήρηση ανεπίσημων πρακτικών δίκης, που αμείβονται με e-παράβολο από το διάδικο που απαιτεί την ποιοτική αναβάθμιση της «δικής του δίκης».
 • Καθιέρωση απογευματινής δικαστικής συνεδρίασης με θητεία δικαστικού γραμματέως, αμειβομένου με αποζημιωτικό τέλος υπερωριακής απασχόλησης (e-παράβολο), καταβλητέο από το διάδικο, που συναινεί σε δυνητική απογευματινή συνεδρίαση και έκδοση αυτοτελούς γραμματίου εισφοράς στο Σύλλογο, που θα αποδίδεται στον παραστάντα δικηγόρο με το μέρισμα, κατόπιν εκκαθάρισης αμοιβών απογευματινής συνεδρίασης. 
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση πινακίων τρεχουσών υποθέσεων, διακοπτομένων και αναβαλλομένων δικών με εποπτεία του “Επίκουρου Έδρας” και απλή αναφορά του Προέδρου για την ημερομηνία της δικασίμου με ηλεκτρονική ανάρτηση με μέριμνα του Επίκουρου Έδρας.
 • Εισαγωγή του θεσμού του Δικαστικού Διερμηνέως για δίκες με αλλοδαπούς κατηγορουμένους. 
 • Με την εισαγωγή του θεσμού «Επίκουρου Έδρας» για την τήρηση ανεπισήμων πρακτικών Δίκης εξυπηρετείται ο διάδικος, που θα καταβάλει e-παράβολο για την απόκτηση των πρακτικών, τα οποία ουδεμία έννομη συνέπεια παράγουν για την δίκη, ενώ αποφορτίζεται το υπέρβαρο σύστημα των εκκρεμών υποθέσεων.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή δικηγόρων στη Διοίκηση των Δικαστηρίων.
 • Εκλογή 3 υποψηφίων Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων (Α.Π, ΣτΕ, Ε.Σ) από τα αντίστοιχα μέλη της Δικαιοσύνης με συμμετοχή 20% των Δικηγόρων και τελική εκλογή ενός από την Κυβέρνηση.
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα δικηγόρου.
 • Προσπάθεια βελτίωσης του ασφαλιστικού. 
 • Παρέμβαση του συλλόγου για τη βελτίωση συνθηκών και υποδομών στα δικαστήρια (καθαριότητα, κλιματισμός κλπ).
 • Δημιουργία επιστημονικών ομάδων, προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης νέων δικηγόρων σε κλάδους δικαίου, καθώς και για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε νομοθετικές μεταβολές και βελτιώσεις. 
 • Εκκαθάριση του μητρώου καθώς και μεταφορά του μητρώου ΤΥΔΕ στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ για να μην ταλαιπωρούμαστε όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε την ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική μας κάλυψη .
 • Εκσυγχρονισμός δικτύου νομικής προστασίας και ασφάλισης αστικής ευθύνης δικηγόρων και πολλές άλλες πρωτοπόρες ιδέες, που εφαρμόζονται ήδη σε κοινωνίες προηγμένων κρατών.
 • Θεσμοθέτηση «Επιθεωρητή Δίκαιης Δίκης». 
 • Καθιέρωση «Προέδρου υπηρεσίας» για τη Διοίκηση του Δ.Σ.
 • Σύσταση «Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας» του δσ


Β. Για το νέο δικηγόρο

 1. Επαναφορά της ελάχιστης αμοιβής των (εμμίσθων) συνεργατών δικηγορών στα προ του νέου Κώδικα Δικηγόρων επίπεδα.
  2. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της κατάργησης: α) της υποχρεωτικής εισφοράς για το εφάπαξ (4%), β) της υποχρεωτικής συμμετοχής στην επικουρική ασφάλιση (7%) και γ) της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ (120 ευρώ) ελλείψει ανταποδοτικότητας, με παράλληλη καθιέρωση ανεισφορολόγητου για τους επαγγελματίες με πολύ χαμηλά εισοδήματα.
  3. Κατάργηση του (αντισυνταγματικού) τέλους επιτηδεύματος, εξορθολογισμό της φορολογικής κλίμακας για τους επαγγελματίες, απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, αναγνώριση των φοροαπαλλαγών που ισχύουν και για τους μισθωτούς, κατάργηση των αναχρονιστικών φορολογικών τεκμηρίων που συνεπάγονται φορολόγηση με βάση ανύπαρκτα εισοδήματα, κατοχύρωση ενός ελάχιστου αφορολόγητου ορίου διαβίωσης (bouclier fiscal)..
  4. Λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΔΣΡ με συνεχές ωράριο (χωρίς διακοπή κατά τις μεσημβρινές ώρες).


Γ. Για τη θεσμική ανασυγκρότηση του ΔΣΡ

 1. Πλήρης εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας: α) Συνεδρίαση του ΔΣ τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, β) Δημοσίευση των ημερησίων διατάξεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΣ και τακτική ενημέρωση του σώματος για τα οικονομικά (αποθεματικό, έσοδα).
  2. Συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για την επεξεργασία εμπεριστατωμένων προτάσεων σε όλα τα κρίσιμα θέματα (ασφαλιστικό, φορολογικό, καθεστώς ασκουμένων και νέων δικηγόρων, συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης).
  3. Ίδρυση Γραφείου Εξυπηρέτησης Δικηγόρων, μέσω του οποίου όλοι οι συνάδελφοι θα μπορούν να συνεργάζονται με τα Μέλη του ΔΣ για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
  4. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συλλόγου (δημιουργία βάσης δεδομένων με υποδείγματα δικογράφων ενώπιον όλων των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών).
  5. Διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης των δικηγόρων σε τακτική βάση και αναβάθμιση των σεμιναρίων προετοιμασίας των ασκουμένων δικηγόρων για τον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων.
  6. Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση της Νομικής Βοήθειας προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση καταβολή της αποζημίωσης στους συμμετέχοντες συναδέλφους καθώς και με το Υπουργείο Παιδείας για την επιτυχή συνέχιση του Προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους».
  7. Ανάπτυξη του Προγράμματος Προσφορών για τα Μέλη του, με εξασφάλιση περαιτέρω εκπτώσεων και ειδικών προνομίων σε προϊόντα και υπηρεσίες.
  8. Επανέκδοση του περιοδικού του δικ. συλλογου, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι η έντυπη έκδοση συνεπάγεται περιορισμό σελίδων, αντιτύπων και συχνότητας κυκλοφορίας).

  9. Θεσμοθέτηση σχέσεων συνεργασίας με τις συναφείς ενώσεις νομικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  10. Διοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίο Δικηγόρων κατ’ έτος για τη συζήτηση όλων των κρίσιμων επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων που μας απασχολούν.

 

Με εκτίμηση Σωφρονάς Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου