Την επανάληψη της συζήτησης αγωγής, που άσκησε μια κάτοικος Ρόδου κατά γυναικολόγου – χειρούργου ιατρού και κατά ιδιωτικής κλινικής διεκδικώντας αποζημίωση από ιατρική αμέλεια που συνίσταται στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια λαπαροσκοπικής επέμβασης αφέθηκε στο σώμα της μεταλλικό τμήμα εργαλείου, που χρησιμοποιήθηκε, διέταξε χθες, με απόφαση, που εξέδωσε, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
To δικαστήριο συγκεκριμένα απέρριψε την αγωγή της ενάγουσας εις βάρος της Αγροτικής Ασφαλιστικής και της επέβαλε τα δικαστικά έξοδα της τελευταίας, τα οποία όρισε στο ποσό των 20.000 ευρώ.
Διατάσσει παραπέρα την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη και διορίζει χειρούργο με ειδίκευση στην λαπαροσκοπική μέθοδο, από την Αθήνα ως πραγματογνώμονα.
To ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:
Ο πρώτος εναγόμενος είναι ιατρός επεμβατικός γυναικολόγος με σπουδές στην Γερμανία και διενεργεί επεμβάσεις σε ιδιωτική πολυκλινική που διατηρεί παράρτημα στη Ρόδο.
Η ενάγουσα, που ήδη είναι μητέρα δύο τέκνων, τα οποία απέκτησε με καισαρική τομή, παρακολουθούνταν από τον πρώτο εναγόμενο λόγω μεσαίας τάξης ενδοτοιχωματικού ινομυώματος που είχε.
Λόγω του ό,τι η ηλικία της απείχε από την εποχή της εμμηνόπαυσης και το ινομύωμα ήταν ήδη όχι ευκαταφρόνητου μεγέθους από τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012 ο πρώτος εναγόμενος της συνέστησε τη χειρουργική αφαίρεσή του με τη μέθοδο της λαπαροσκοπίας, η οποία είναι διαδεδομένη εδώ και έτη, ο ίδιος δε υποστήριξε ότι τη γνωρίζει και την εφαρμόζει καθόσον συμμετείχε ως παρατηρητής σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στη Γερμανία. Αφού την ενημέρωσε περί της απλότητας της επεμβάσεως, της ανάγκης βραχείας νοσηλείας της, και της απουσίας μετεγχειρητικών επιπλοκών, παρουσία και του συζύγου της, έλαβε τη συγκατάθεσή της, ώστε να πραγματοποιηθεί η χειρουργική αφαίρεση του ινομυώματος στις 10.11.2012.
Η χειρουργική επέμβαση ξεκίνησε το πρωί και κατά τα λεγόμενα του πρώτου εναγόμενου θα διαρκούσε ολίγες ώρες. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης η ενάγουσα ήταν σε γενική νάρκωση και σε ανωφερή κλίση της κάτω κοιλίας. Ο δεύτερος χειρουργός, που σημειωτέον είχε και τυπικά την ειδίκευση στην λαπαροσκοπική μέθοδο, χειριζόταν μία κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις του πρώτου εναγόμενου και το εγχειρητικό πεδίο, ώστε να παρακολουθείται και από ένα δεύτερο πρόσωπο, πέραν του εναργούντος την επέμβαση.
Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπυρήνισης και πριν την αφαίρεση, και ενώ το χουκ «μπαινόβγαινε», διαπιστώθηκε από αμφότερους τους ιατρούς ότι ένα μικρό μεταλλικό τμήμα του είχε προφανώς αποκολληθεί και είχε αφεθεί εντός του χειρουργικού πεδίου.
Αμφότεροι οι ιατροί θορυβήθηκαν και προσπάθησαν δια γυμνού οφθαλμού και με τη χρήση της κάμερας να το εντοπίσουν ματαίως. Ωστόσο κατά πρωτοβουλία αμφοτέρων η χειρουργική επέμβαση συνεχίσθηκε, καθόσον ήταν σε εξέλιξη, με τη χρήση έτερου χουκ.
Μετά την παρέλευση ημιώρου μεταφέρθηκε φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα και εντοπίσθηκε κατόπιν ακτινολογικού ελέγχου το μικρό αποκολληθέν κομμάτι του χουκ σφηνωμένο στον ηπατικό λοβό της ενάγουσας, ο δε πρώτος εναγόμενος συνέχισε, έστω και με χρονική καθυστέρηση την επέμβαση, η οποία κρίθηκε επιτυχής κατά το αποτέλεσμά της, της αφαίρεσης του ινομυώματος, ωστόσο το μεταλλικό κομμάτι του χουκ παραμένει σφηνωμένο και προφανώς καλυμμένο από ουλώδη ιστό στον ηπατικό λοβό της ενάγουσας μέχρι σήμερα, ο δε ειδικός ιατρός αναφέρει σε σχετικό σημείωμά του ότι το θραύσμα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί από ειδικό ιατρό λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, χωρίς τούτο να εγκυμονεί ιδιαίτερη επικινδυνότητα και αφού προηγηθεί σχετική αξονική τομογραφία, καθόσον η μαγνητική τομογραφία απαγορεύεται, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές σημείο ενσφήνωσής του.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος προφανώς τελώντας σε σύγχυση από την απροσδόκητη τροπή μίας χειρουργικής επέμβασης ρουτίνας, δεν ενημέρωσε σχετικά την ασθενή του – ενάγουσα με την έξοδό της στις 12.11.2012 από την κλινική, παρά μόνο δέκα ημέρες μετά, οπότε και αποκαλύφθηκε το ατύχημα που επισυνέβη.
Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά και με γνώμονα αφενός ότι το Δικαστήριο στερείται των ειδικών γνώσεων για το συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα έκρινε ότι για την ασφαλή και ορθή κρίση επί της διαφοράς θα πρέπει να επαναληφθεί η συζήτηση της υπόθεσης, ώστε να διανεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη από ειδικό γυναικολόγο χειρουργό με ειδίκευση στην λαπαροσκοπική μέθοδο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ