Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος συνοδευόμενος από τον ειδικό του σύμβουλο σε θέματα Περιβάλλοντος Δρ. Χρήστο Γαμβρούδη συμμετείχαν την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στην εναρκτήρια Τεχνική συνάντηση του προγράμματος ACUA (συστήματα αυτόνομης οικιακής κομποστοποίησης σε αστικό περιβάλλον), η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος Ρόδου είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Λαμπρινό Βασίλη καθώς και με τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης) καθηγητή κ. Κατσαράκη Νικόλαο και τον Αντιπρύτανη καθηγητή κ. Μανιό Θρασύβουλο όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε η δημιουργία μιας δυνατής σχέσης επικοινωνίας και συνεργασίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων με το ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο αποτελεί νευραλγικό κύτταρο στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας για τη χώρα μας.

Στα πλαίσια του έργου ACUA, στον Δήμο Ρόδου θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων, θα γίνει προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την υλοποίηση του συστήματος ΔσΠ (καφέ και μπλε κάδοι για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, κομποστοποιήσιμες σακούλες) και τέλος θα εγκατασταθούν μονάδες Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (AMK) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων, σε χώρους του δήμου ή μιας πολυκατοικίας ή ομάδας πολυκατοικιών ή σε χώρους αστικού ενδιαφέροντος, ώστε να παραλαμβάνει απευθείας τα παραγόμενα βιοαπόβλητα, χωρίς την ανάγκη συλλογής και μεταφοράς τους. Οι ΑΜΚ είναι μικρές κλειστές, φιλικές προς το περιβάλλον, ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με μηδενισμό των εκλυόμενων οσμών και των διασταλαζώντων υγρών. Οι κάτοικοι θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα τους σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών τους και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ, όπου θα έχουν πρόσβαση, με τη χρήση κωδικού και κάρτας. Έτσι, θα συλλέγονται από την πολυκατοικία ΜΟΝΟ τα ανακυκλώσιμα, διαχωρισμένα και αυτά σε διαφορετικά κλάσματα, και τα γενικά απόβλητα.

Στόχος του Δήμου Ρόδου είναι μεταξύ άλλων η μείωση των οργανικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους κάδους για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξοικονόμηση πόρων από τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και τα έξοδα διαχείρισης των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ισχυρών περιβαλλοντικών κινήτρων στους δημότες.

Υπενθυμίζετε ότι υπάρχει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς του Δημότες του Δήμου Ρόδου για συμμετοχή στο έργο ACUA, στην  ιστοσελίδα του Δήμου http://www.rhodes.gr/?p=16584 με ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία την 23η  Φεβρουαρίου 2018.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ