Τοπικές Ειδήσεις

“Θα συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο και το 2021 εμπλουτίζοντας τη διαδρομή μας με τις εμπειρίες του 2020”

Συνέντευξη του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου στο stathmosnet.gr της Κω

Ερ: Κύριε Χατζημάρκο, τελευταία, έχει γίνει πολύ κουβέντα και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για δύο σοβαρά ζητήματα: α) ιαματικές πηγές και β) δασικοί χάρτες. Ποια η πολιτική σας θέση και για τα δύο αυτά θέματα;

Γ.Χ.: Στην περίπτωση των δασικών χαρτών έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση μια δημόσιας διοίκησης εχθρικής απέναντι στους πολίτες. Ένα θέμα που τραυματίζει βαθιά τις σχέσεις κράτους και πολιτών.   Η Περιφέρειά μας ήταν η πρώτη που το ανέδειξε από το 2018 ακόμη, όταν διαπιστώσαμε τις καταστροφικές συνέπειες που  η εφαρμογή τους θα επέφερε στα νησιά μας, συνέπειες που θα ισοδυναμούσαν με δήμευση, με αρπαγή ιδιωτικών περιουσιών. Από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε δέσμη προτάσεων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των νησιών μας. Επαναφέραμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου επικαιροποιήσαμε τις αποφάσεις που είχαμε λάβει σε προηγούμενες συνεδριάσεις το 2019. Αποφασίσαμε να καταθέσουμε πρόταση άμεσης νομοθετικής ρύθμισης που θα ακυρώνει τις καταστροφικές συνέπειες του Προεδρικού Διατάγματος του 2016 και να ζητήσουμε την άμεση αναστολή ισχύος των δασικών χαρτών  μέχρις ότου θεραπευτούν τα υπηρεσιακά λάθη που περιέχουν. Παράλληλα, ζητάμε και την εξάμηνη παράταση στην προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων. Ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του, οφείλει να κάνει αποδεκτές τις προτάσεις μας.

Όσον αφορά τις ιαματικές πηγές, συντασσόμαστε με τις αποφάσεις της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου και της ΚΕΔΕ και ζητάμε την από μηδενικής βάσης συζήτηση για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών, με όλους τους εμπλεκόμενους και συναρμόδιους φορείς και μοναδικό στόχο την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας. Όλοι συμφωνούμε ότι η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της χώρας, μπορεί να δώσει στην τουριστική βιομηχανία, ειδικά των νησιὠν του Ν. Αιγαίου, προστιθέμενη αξία και εμπλουτισμό της εμπειρίας του επισκέπτη.

Ερ: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι των λαϊκών κατοικιών την οριστική παραλαβή των σπιτιών τους; Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 9 λαϊκές κατοικίες;

Γ.Χ.: Άλλο ένα θέμα για το οποίο η γραφειοκρατία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης έχει καθυστερήσει να δώσει τη λύση, αφήνοντάς το να σέρνεται επί δεκαετίες. Σχετικά με τη διάθεση των 9 κατοικιών, τα πράγματα είναι πιο απλά, αφού για την παραχώρησή των αδιάθετων κατοικιών απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με βάση τον Ν. 4386 του 2016. Για την δε οριστική παραλαβή από τους δικαιούχους, το θεσμικό πλαίσιο, μετά και την αλλαγή που έφερε ο νόμος του 2016, παραμένει πράγματι θολό. Εν αναμονή λοιπόν των υπουργικών αποφάσεων που θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας για οριστικούς τίτλους, που περιλαμβάνει και μια σειρά από υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, όπως την Εφορία, το Κτηματολόγιο, το Υπουργείο Εργασίας και άλλες, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να λάβει την σχετική ενημέρωση και ταυτόχρονα των οδικό χάρτη των επόμενων ενεργειών. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, υπήρξαν πολλοί που έταξαν κατοικίες σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν τήρησαν την υπόσχεση με οριστικά συμβόλαια. Εμείς υποσχόμαστε μόνο ότι θα δουλέψουμε με τις υπηρεσίες και την κεντρική διοίκηση για να ορισθεί η διαδικασία, με τρόπο σύννομο και οριστικό.

Ερ: Υπογράφηκε τελικά η σύμβαση με τους εργολάβους που ανέλαβαν τα έργα της αποκατάστασης των ζημιών των ιερών ναών Αγίου Νικολάου και Αγίας Παρασκευής και εάν ναι, πότε θα ξεκινήσουν και ποιο το χρονοδιάγραμμά τους;

Γ.Χ.: Προχωράνε  από τις υπηρεσίες κανονικά όλες οι διαδικασίες. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια έχει ήδη αποστείλει πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και εκτιμάμε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο, αφού για το έργο έχουμε ενεργοποιήσει τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Για την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, αναμένουμε τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης  κατακύρωσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Μόλις η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο, ακολουθεί και για τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής η ίδια διαδικασία, της πρόσκλησης δηλαδή στον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης. Το διοικητικό πλαίσιο των δημοσίων έργων δεν φημίζεται για τα αντανακλαστικά του, είναι αλήθεια. Από την πλευρά της Περιφέρειας, σε ό,τι αφορά τα βήματα της διαδικασίας που εκκινούν από εμάς και ορίζουμε εμείς, προχωράνε ένα προς ένα, με συνέπεια.

Η αγωνία των Κώων για τον θρησκευτικό πλούτο του νησιού είναι δική μας αγωνία, γι’ αυτό απλώνουμε πρόθυμα χέρι βοήθειας και υπερβαίνουμε συχνά πολλά από τα διοικητικά ή οικονομικά μας περιθώρια.

Θεώρησα από την πρώτη στιγμή υποχρέωσή μου να καλύψουμε εμείς τη χρηματοδότηση των έργων, δεσμεύτηκα να αναλάβει η Περιφέρεια το κόστος, και το κάναμε πράξη αυτό, ενώ παράλληλα βοηθάμε στη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας για την υλοποίηση των έργων.

Ερ: Πού βρίσκεται η υπόθεση με το Τέμενος Γαζή Χασάς Πασά (Πλατάνι);

Γ.Χ.: Στην αποκατάσταση των ζημιών του Τεμένους Γαζή Χασάν Πασά, ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι κομβικός. Η Περιφέρεια έχει στείλει προς υπογραφή την Προγραμματική σύμβαση, την οποία συνυπογράφει και η Πρόεδρος του ΒΑΚΟΥΦ Κω, Ελβάν Κοτζαογλάν και βάσει αυτής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 275.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η διεξαγωγή όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αποκατάσταση των δομικών και των μορφολογικών στοιχείων του τεμένους και του εμπλουτισμού του, με τις απαραίτητες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, με κύριο στόχο την άρση της επικινδυνότητας στην οποία έχει περιέλθει,  την αντισεισμική του θωράκιση και την επαναφορά του σε συνθήκες που απρόσκοπτα θα επιτρέψουν τη λειτουργία του ως χώρου θρησκευτικής λατρείας. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν υπό την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη.

Εμείς είμαστε καθόλα έτοιμοι για να τρέξουμε τη διαδικασία του διαγωνισμού, αμέσως μόλις υπογραφεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού η σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

Ερ: Το 2020, δώσατε έμφαση στον τουρισμό διαθέτοντας σημαντικό μέρος των οικονομικών της Περιφέρειας. Το 2021 πού θα εστιάσετε;

Γ.Χ.: Το 2020 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατεύθυνε όλους τους πόρους της στην υγεία. Στη θωράκιση των δομών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι Κώες και οι Κώοι για παράδειγμα είχαν από τους πρώτους πολίτες στην Ελλάδα πρόσβαση σε μοριακό έλεγχο για covid-19 μέσα από το εθνικό σύστημα υγείας, στο Νοσοκομείο της Κω. Είχαν επίσης από την αρχή της β’ φάσης της πανδημίας πρόσβαση σε δωρεάν ελέγχους με  rapid tests, με τα οποία προμηθεύσαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως και θάλαμο απομόνωσης ασθενών, επίσης για το Νοσοκομείο.

Η μάχη των μαχών του 2020 ήταν αναμφισβήτητα η Υγεία. Τα καλά αποτελέσματα στο κομμάτι της υγείας σχετίστηκαν είναι αλήθεια με τον τουρισμό μας, το 2020. Η υγειονομική θωράκιση των νησιών σε συνδυασμό με την καλή επιδημιολογική εικόνα, χάρη στη συλλογική ευθύνη της κοινωνίας και την ατομική ευθύνη των νησιωτών ενέπνευσαν το αίσθημα της υγείας και της ασφάλειας που είχε ανάγκη ο ταξιδιώτης του 2020. Στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο τόλμησε και πέτυχε. Στην πιο δύσκολη χρονιά του, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήρθε πρώτη πανελλαδικά σε επισκέψεις, σε δαπάνη ανά διανυκτέρευση, σε δαπάνη ανά επίσκεψη, σε διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδας. Η Κως ειδικά είχε εξαιρετικές επιδόσεις και κατάφερε να έχει τη μεγαλύτερη τουριστική περίοδο, που πέτυχαν προορισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά βεβαίως μέσα σε περιβάλλον πανδημίας και στη μικρότερη πίτα για τον Τουρισμό, που μας επέβαλε η πανδημία.

Τα αποτελέσματα του 2020 δεν ήρθαν τυχαία. Ήταν η ωριμότητα και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων του τουρισμού που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ήταν οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που δέχθηκαν να αναλάβουν το επιπλέον κόστος από την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. Και βάλαμε και εμείς το χεράκι ως Περιφέρεια με ένα συνεκτικό σχέδιο που αφορούσε: την οργάνωση και δωρεάν παροχή σεμιναρίων σε όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα νησιά πάνω στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Τον ενιαίο συντονισμό του τουριστικού προϊόντος δουλεύοντας ως ένα Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού με τη συγκρότηση της Πρωτοβουλίας του Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό,  μέσω της συνεργασίας της Περιφέρειας με  επιστημονικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Μια ψηφιακή καμπάνια, ευέλικτη, που μας έδινε τη δυνατότητα, ανάλογα με τις καθημερινές εξελίξεις και αποφάσεις ανά χώρα, να την αναπροσαρμόζουμε, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και το 2021 εμπλουτίζοντας τη διαδρομή μας με την εμπειρία του 2020. Η Περιφέρεια έχει ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του σχεδιασμού που απαιτείται, ώστε μόλις η τάση της ζήτησης δείξει τα πρώτα σημάδια εμείς να είμαστε εκεί.

Αλλά ακόμα και σήμερα, σε αυτό το πρώιμο στάδιο, δίνουμε το παρόν. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Κως είχε προβολή στα κοινωνικά δίκτυα για το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στον Φεβρουάριο και έπεται και η καμπάνια όλο το μήνα Μάρτιο. Κρατάμε ζεστές τις μηχανές μας. Όταν σημάνει το κουδούνι της εκκίνησης, θα φύγουμε πρώτοι, όπως ακριβώς έγινε και το 2020.

Πηγή: stathmosnet.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου