Ειδήσεις

“Σκέψεις, θέσεις, προτάσεις” του υποψηφίου προέδρου για τον ΔΣΡ Ιωάννη Κουμπιάδης

Σκέψεις – θέσεις – προτάσεις με στοχασμό και στόχο για το μέλλον μιας σύγχρονης δικηγορίας σ’ ένα εκσυγχρονισμένο και αναβαθμισμένο Δικηγορικό Σύλλογο

Προσπάθησα  να στοχαστώ το  ρόλο  του νέου  προέδρου του ΔΣΡόδου  και του νέου ΔΣ σε μια νέα εποχή μιας σύγχρονης δικηγορίας σ’ ένα εκσυγχρονισμένο και αναβαθμισμένο Δικηγ. Σύλλογο. Έτσι αποφάσισα  να καταγράψω  τις σκέψεις μου, το καταστάλαγμα των γνώσεων και  εμπειριών  μου  ως δικηγόρου, που συμπληρώνω 40 χρόνια και νοιώθω  δύναμη για προσφορά, αλλά και των εμπειριών μου σ’ όσες θέσεις ευθύνης υπηρέτησα ανιδιοτελώς με αυτόνομη και ανεξάρτητη σκέψη και λόγο.

Ο Βολταίρος έγραψε: «Θάθελα νάμουν δικηγόρος. Είναι  ό, τι  πιο καλό  στον  κόσμο».

Εκτός από τα παραπάνω λόγια, που συναρπάζουν το καθένα δικηγόρο, ήρθαν   στο μυαλό μου και τα σοφά λόγια του Πυθαγόρα, ο οποίος στους εκάστοτε νέους μαθητές του έδινε τα ακόλουθα παραγγέλματα, όταν εισέρχονταν στην σχολή του: – πῆ παρέβην;( Τι έκανα που δεν έπρεπε), -τί δ’ ἔρεξα; (Τι έκανα που έπρεπε;), -τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη; (Τι έπρεπε να κάνω  και δεν το έκανα;) και συνέχισε ο Πυθαγόρας στο έργο του ( Ιεροκλέους χρυσά έπη 40-45): «Άρχομενος δε από του πρώτου, εξέτασε αυτά μέχρι τέλους  και μετά  ταύτα, τα κακώς πεπραγμένα να ψέγης τον εαυτό σου, εάν πάλιν καλώς έπραξες να τέρπεσαι».

Στο μυαλό μου  ήρθαν  ακόμη τα σοφά  λόγια του αρχαίου Έλληνα τραγικού ποιητή  ΑΓΑΘΩΝΑ, τα οποία  θέτω  ως  προμετωπίδα, ήτοι:Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: δηλαδή ο άρχων πρέπει να έχει κατά νουν τρία  πράγματα:Πρώτον: ότι ανθρώπων άρχει, δηλαδή ότι  διοικεί ανθρώπους (με τις ατέλειες και τις αδυναμίες τους, με παράπονα δίκαια ή και παράλογα, αλλά πάντως πνευματικά όντα),   Δεύτερον: ότι κατά νόμους άρχει, δηλαδή  ότι διοικεί σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους  (γραπτούς και άγραφους) και συνεπώς είναι απαράδεκτο να εκτρέπεται σε υπερβασίες, αυθαιρεσίες και αδικίες και, Τρίτον: ότι ουκ αεί άρχει , δηλαδή ότι δεν είναι αιώνιος άρχων, κάποτε θα εκπέσει της αρχής και πρέπει ως εκ τούτου, να είναι πολύ προσεκτικός, ώστε όταν απομακρυνθεί από την εξουσία να έχει αφήσει αγαθές εντυπώσεις, τόσο για τις ικανότητές του, όσο και για τις αρετές του.

Πρωταρχικά, βασική επιθυμία και επιδίωξη μου είναι να συμβάλω  θετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία μου και όλες τις ψυχικές μου  δυνάμεις  και να  θέσω στο τραπέζι του σύντομου προεκλογικού αγώνα, τις βασικές αρχές, οι οποίες  θεωρώ ότι πρέπει να ισχύουν και να εφαρμόζονται σε μια εποχή σύγχρονης δικηγορίας, σ΄ένα εκσυγχρονισμένο και αναβαθμισμένο Δικηγορικό Σύλλογο, όπου θα έπρεπε να είναι όλα ψηφιοποιημένα και απλοποιημένα. Κάθε δικόγραφο να κατατίθεται ηλεκτρονικά, όπως έχει θεσμοθετηθεί. Αλλά και οι παντός είδους αιτήσεις να κατατίθενται ηλεκτρονικά, να παραλαμβάνονται δε ομοίως οι αποφάσεις και κάθε είδους πιστοποιητικό. Ακόμη θα μπορούσε να καθιερωθεί και η ηλεκτρονική επίδοση βουλευμάτων, διατάξεων, κλήσεων και γενικώς όλων των  διαδικαστικών πράξεων της ποινικής προδικασίας, με την ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 154 επ. ΚΠΔ, και του άρθρου 159 ΚΠΔ, ώστε να επιτρέπεται η επίδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Να εφαρμοστεί  στη πράξη ο ΚΔιοικΔ αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων σε όλες τις  Δημόσιες Υπηρεσίες με υπογράφοντα  μόνο τον πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με την ερμηνεία που έδωσε το Υπ. Εσωτερικών  σχετικά  , με το από 05-05-2009 έγγραφό του,  ότι δηλαδή  δεν απαιτείται και επί πλέον έγγραφη εξουσιοδότηση του αιτούντα.

Επίσης πρέπει να αγωνισθούμε ξανά ώστε να λήξει η «καινοτομία» των ενόρκων βεβαιώσεων, ως μοναδικού εμμάρτυρου αποδεικτικού μέσου  στη προθεσμία των  100 ημερών κατά τη  νέα εφαρμογή σε υποθέσεις  τακτικής διαδικασίας σ’ όλα τα πρωτοβάθμια δικαστήρια, αλλά  και της  περαιτέρω άνευ λόγου βραδυπορίας της τυπικής πλέον και όχι ουσιαστικής εκδίκασης των εν λόγω υποθέσεων.

Είναι απαράδεκτο  σήμερα στη  διαδικτυακή εποχή να υπάρχει έστω και μια διαδικασία που να μη τηρούνται σε σταθερή και μόνιμη βάση μαγνητοφωνημένα πρακτικά συνεδρίασης ή να μη λειτουργούν ανελλιπώς μικροφωνικές εγκαταστάσεις στα ακροατήρια και οι δικηγόροι να είναι μονίμως εκτός των εδράνων τους δίπλα στους δικαστές, προφανώς για να ακούνε και  τελικά να μην ακούγεται καθαρά  κανείς  και  ουσιαστικά να καταργείται η δημοσιότητα της δίκης. Εκφράζω δε και το εξής προβληματισμό μου: Η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι ορθή, αλλά οι μάρτυρες στη κατάθεση τους ή οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους , γιατί να  παραμένουν συνεχώς , ακόμη και επί ώρες , ανεξάρτητα δε από τη σωματική τους κατάσταση, όρθιοι ;

Ένα άλλο σοβαρό θέμα  είναι  επίσης η σύσταση και λειτουργία Δικαστικής Αστυνομίας, για να εκλείψουν τα απαράδεκτα φαινόμενα διαχρονικά σχετικά με τις επιδόσεις εγγράφων κυρίως της  ποινικής διαδικασίας. Ο Δικηγ. Σύλλογος Αθηνών είχε διοργανώσει προ ετών εκδήλωση µε θέµα: «∆ικαστική Αστυνοµία»  και  στο Xαιρετισµό του ο τότε Πρόεδρος του ∆.Σ.Α  κ.∆.Παξινός, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από τον σκοπό και µόνο της ∆ικ. Αστυνοµίας που είναι η υποβοήθηση του Εισαγγελέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του, η απάντηση, αυτονόητη, είναι ναι, δεδοµένου ότι µεταξύ των αρµοδιοτήτων της είναι, η διενέργεια συµπληρ. προανάκρισης ή προκατ. εξέτασης (που σήµερα µε τις 100.000 µηνύσεις ετησίως υπάρχει πλήρες αδιέξοδο),η εκτέλεση ποιν.ποφάσεων, ενταλµάτων σύλληψης, προσωρ. κράτησης, που σήµερα πάσχει βαρύτατα, µε αποτέλεσµα την αδυναµία περαίωσης του έργου απονοµής της ∆ικαιοσύνης». Βέβαια η σύσταση και λειτουργία Δικ. Αστυνομίας είχε προβλεφθεί  στο ν.2145/1993, πλην όμως δεν υπεγράφη ποτέ   το προβλεπόμενο σ’ αυτόν ΠΔ. Ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης  με απόφασή του συγκρότησε νέα ειδική 7μελή νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη ίδρυση υπηρεσίας Δικ. Αστυνομίας.

Πρέπει επίσης  να  αγωνισθούμε ενάντια στην  οικονομική αφαίμαξη των δικηγόρων  από τη Πολιτεία   στις   φορολογικές  και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά  και τη προοδευτικά ολοένα  αφαιρούμενη   δικηγορική ύλη κατά τη μνημονιακή  περίοδο, που συνεχίζει να μαστίζει την Ελληνική κοινωνία. Να επιδιώξουμε  πάση θυσία  την  ενίσχυση του δικηγορικού εισοδήματος με τη διατήρηση ή επαναφορά των κεκτημένων, αλλά  και τη δυνατότητα  αύξησης της δικηγορικής ύλης.

 Ολομέλεια  των δικηγορικών Συλλόγων και η Συντονιστική Επιτροπή

Είναι γνωστό ότι όλοι, οι 63 δικηγ.Σύλλογοι, αποτελούν τη Ολομέλεια  με διευρυμένες αρμοδιότητες στο Πρόεδρο της, ο οποίος σύμφωνα με το Κώδικα  περί δικηγόρων  είναι ex officio ο Πρόεδρος ΔΣΑθηνών. Είναι όμως θεσμοθετημένη η  Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγ. Συλλόγων Αθήνας, Θες/νίκης και Πειραιά και από 10 Προέδρους Δικηγ. Συλλόγων της περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Η Σ. Ε ασκεί   όχι μόνο τυπικές  διαδικαστικές, αλλά και αποφασιστικές αρμοδιότητες, αφού έργο της  είναι πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα και η αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων και αυτών που αναθέτει σ΄ αυτήν η Ολομέλεια.

Την περίοδο 1990-1998  ο  τότε Πρόεδρος κ. Ευθύμιος Μπόνης  εκλεγόταν  συνεχώς στη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας και  συνεχίστηκε αυτή η τιμητική και ουσιαστική  εκλογή  στις πρώτες δύο θητείες  του κ. Κων/νου  Σαρρή (1999-2005),της οποίας παρακολούθησα πολλές συνεδριάσεις, αφού συμμετείχα τότε  στη διοίκηση του Συλλόγου μας.

Καθ’ όλη   την εξαετία 1999 -2005 δεν έλειψα  από τις περισσότερες συνεδριάσεις όχι μόνο της Ολομελείας, αλλά και της Συντονιστικής. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που εντυπώθηκε στη μνήμη μου είναι μια πρωτοποριακή απόφαση της Ολομελείας, μετά από εμπνευσμένη πρόταση του  Προέδρου της κ.  Δημήτρη  Παξινού: Είναι του Παρατηρητή –δικηγόρου στα Δικαστήρια.Με πρωτοβουλία του νέου Προέδρου του ΔΣΡ μπορεί να τεθεί ξανά το θέμα αυτό στην Ολομέλεια.

Ακόμη επιβάλλεται με απόφαση της Ολομέλειας σε κάθε Σύλλογο να συσταθεί  μόνιμη Γνωμοδοτική Επιτροπή και μπορεί να τεθεί ως πρόταση του νέου Προέδρου μας στην Ολομέλεια, ώστε οι αποφάσεις  να κοινοποιούνται σ΄όλους τους Δικηγ. Συλλόγους(πρόσφατα έχω άρθρογραφήσει σχετικά  στην ίδια εφημερίδα). Ποιός συνάδελφος κυρίως από τους νεότερους ,  του Συλλόγου μας , δεν θα ήθελε να προβληθεί σε Πανελλήνια κλίμακα; Με τη καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία και από τη τεκμηριωμένη, έγκυρη  και σεβαστή νομική  θέση-γνωμοδότηση της εν λόγω Επιτροπής σε σοβαρά νομικά, κοινωνικά και άλλα θέματα, είναι βέβαιο ότι θα  εμπνεύσουμε το σεβασμό των δικαστικών  λειτουργών, αλλά και των   κρατικών και  αιρετών οργάνων, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι θα ασκούμε αυστηρά, αλλά δίκαια  τον  κατοχυρωμένο νομοθετικά γνωμοδοτικό μας ρόλο, για οποιοδήποτε νομικό ή κοινωνικό θέμα. Στους χαλεπούς καιρούς της κοινωνικοοικονομικής κρίσης θα δώσουμε  πραγματικά χείρα  βοηθείας στον πλειστάκις ανυπεράσπιστο πολίτη. Γνωρίζουμε  βέβαια ότι δεν θα λυθούν τα προβλήματα  του  από εμάς  τους λειτουργούς της  λεγομένης «μαχομένης» δικηγορίας, αν και  στην περίοδο της κρίσης-πολύ φοβούμαι-ότι γίναμε επαγγελματίες μιας «αγκομαχούσας» δικηγορίας  και πολλοί  είμεθα στην ίδια κατηγορία αρκετών  συμπολιτών μας .

                  Η κάθημερινότητα του δικηγόρου στα Δικαστήρια

Στη καθημερινότητα του δικηγόρου  στα δικαστήρια αρμόζει η  ευταξία και η ευπρέπεια στην εμφάνιση  και στη συμπεριφορά και η κοσμιότητα στις εκφράσεις  και κατ’ αυτό τον τρόπο πρέπει να  αντιμετωπίζεται-φυσικά άμεσα και  αποφασιστικά-κάθε  πρόβλημα, που δημιουργείται  εντός  του δικαστικού μεγάρου(ακροατήρια και γραφεία) είτε από εμάς, είτε από δικαστές ή γραμματείς, χωρίς  να παραβλέπουμε τις άδικες συμπεριφορές και των εντολέων εναντίον μας, αλλά και για τα  θέματα που δημιουργούνται σε διοικητικές υπηρεσίες  ή σε επιτροπές που ασκούν αποφασιστικό ρόλο. Να τηρείται  ο κώδικας  δικηγορικής Δεοντολογίας και  πάνω από όλα ο Κώδικας περί δικηγόρων, ο οποίος κρατάει  ακόμη πολύ ψηλά τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου και στο χέρι μας είναι να αναβαθμιστεί ουσιαστικά  ο  δικαιοδοτικός  ρόλος  του δικηγόρου και του Συλλογικού μας  Οργάνου.

Η ακαταλληλότητα των αιθουσών, ο συνωστισμός των δικηγόρων και των πελατών σε ακατάλληλες αίθουσες, αλλά και η  εκδίκαση υποθέσεων σε γραφεία δικαστών, οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, το ακατάλληλο των γραφείων των  δικαστικών Γραμματέων  για να εξυπηρετήσουν τους  οσονούπω πλέον των  500  δικηγόρους,  οι ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις  από το προκαθορισμένο χρόνο στη έναρξη δικών, αλλά και άλλων διαδικασιών (προσημειώσεων, προσωρινών διαταγών κλπ), καθώς και των διαλειμμάτων των ποινικών δικαστηρίων, η εμβόλιμη εκδίκαση αυτοφώρων εις βάρος του χρόνου εκδίκασης της τακτικής δικασίμου στις ποινικές υποθέσεις και η ανείπωτη ταλαιπωρία δικηγόρων και πολιτών με τις αναβολές, λόγω ωραρίου των δικαστικών υπαλλήλων και πολλά άλλα  θα  πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα μέχρι να εκλείψουν.

 Συνεδριάσεις –Διαρκής ενημέρωση μελών –Λειτουργία Γραφείου Προέδρου

Ο νέος Πρόεδρος απαιτείται να  ενημερώνει  μέσω της Γραμματείας μας  όλα  τα μέλη για κάθε συνεδρίαση με e-mail, ακόμη και τις έκτακτες,  ακόμη δε και για κάθε θέμα για το οποίο επιλήφθηκε επί τόπου  και για  τη λύση που δόθηκε θα πρέπει να ενημερώνει μέσω της Γραμματείας τα μέλη, για να μη ξανασυμβεί. Η Συνεδρίαση του ΔΣ να  ορίζεται σε ώρες που μπορούν να παρίστανται και μέλη. Τα θέματα, ακόμη και τα έκτακτα, η Γραμματεία οφείλει να τα γνωστοποιεί, όπως και τις ώρες συνεδρίασης σε όλα τα μέλη με e-mail,  αλλά και  οι  αποφάσεις να αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, προσιτές μόνο στα μέλη.

Ο  νέος  Πρόεδρος του  Δ Σ ΡΟΔΟΥ οφείλει  άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του να μη ξεχνά  ότι: προΐσταται  500 σχεδόν μελών  , διοικεί σύμφωνα με κανόνες  και δεν πρέπει  να  έχει μεγάλο φόρτο εργασιών , διαφορετικά δεν πρέπει να  αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο , κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη.

               Γραμματεία του Δικηγ. Συλλόγου-Βιβλιοθήκη του  ΣυλλόγουΔωδεκανησιακή  Νομολογία

Η  Γραμματεία του Συλλόγου  με τα έμπειρα στελέχη της    προσφέρει τις υπηρεσίες της  με επιμέλεια, ευπροσηγορία, ευγένεια  και ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση  προς όλα τα μέλη   αδιακρίτως.

Η   βιβλιοθήκη του Συλλόγου, για την οποία  οι παλαιότεροι γνωρίζουν για τη ριζική αλλαγή της υλικοτεχνικής υποδομής ,  την αναδιοργάνωση , ανανέωση και εμπλουτισμό της  με νέες εκδόσεις ,  πρέπει να  συνεχίζει  μεν  να εμπλουτίζεται, αλλά να  προσαρμοσθεί  στις ανάγκες της  νέας τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής εποχής και να μετατραπεί  σε ψηφιακή μορφή.

Θα ενθυμούνται δε  οι παλαιότεροι συνάδελφοι την κοπιώδη προσπάθεια  το έτος 1999 για την επιτυχή  πρόσβαση  με απεριόριστο χρόνο στις βάσεις νομικών δεδομένων της  «ΝΟΜΟΣ». Τα  οφέλη  της «ΝΟΜΟΣ»  συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Σημαντική όμως είναι και η συνέχιση της  έκδοσης  της  Δωδεκανησιακής Νομολογίας σε ηλεκτρονική πλέον μορφή και είναι αξιέπαινη η  καθοριστική  συμβολή του συναδέλφου Κων/νου Δένδη.

Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, το οποίο εδρεύει από το 1995 στη Ρόδο ,  στο ΔΣ του οποίου συμμετέχουν  και μέλη  του Δικηγορικού  Σύλλογου της Ρόδου, έχει επιτελέσει σημαντικό  ερευνητικό  έργο και έχει διοργανώσει πολλές διεθνείς  ημερίδες  με σπουδαία  θεματολογία  και έχει  επιτύχει  συνεργασίες με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Η λειτουργία του Ινστιτούτου  και  της Ακαδημίας, στηρίζεται στις φιλότιμες προσπάθειες του συνάδελφού μας  Νικολάου Σκούρτου. Υποχρέωσή δε  της πολιτείας της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, αλλά  και του Δικηγορικού μας  Σύλλογου είναι η επιστημονική στήριξη και περαιτέρω ανάδειξη του Ινστιτούτου της θάλασσας καθώς επίσης και  η προβολή του έργου της ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, της οποίας το πρόγραμμα θερινών μαθημάτων, κάθε χρόνο από το 1996  αφιερωμένο στο Δίκαιο της Θάλασσας και το περιβάλλον έχει ήδη καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο ως  μια πολύ  σημαντική  διοργάνωση για τη διδασκαλία και τη μελέτη του Δικαίου της Θάλασσας.

 Δικαστικό Μέγαρο–Δικαστικές Υπηρεσίες -Κτηματολόγιο–Διοικητικές Υπηρεσίες- Κοινωνικά Θεμάτα

Για το θέμα των δικαστικών υπηρεσιών και γενικά του Δικαστικού Μεγάρου  όσα ειπώθηκαν τελευταία είναι-δικαιολογήστε μου  τη φράση-«παλιά ξινά σταφύλια».Απαιτείται πλέον νέα διαφορετική ρηξικέλευθη και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση-λύση, δαχωρισμένη πλήρως από το σταθερό μακροχρόνιο στόχο για ανέγερση ΝΕΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. Νομίζω ότι ο μπούσουλας υπάρχει.

 Για το Κτηματολόγιο  Ρόδου έχω  δημοσιοποιήσει  κάποιες σκέψεις μου, αλλά προς  το παρόν αρκούμαι  να πώ ότι  η καθημερινή ταλαιπωρία δικηγόρων και  κοινού δεν θα λυθεί με μηνυτήριες αναφορές απλά για λόγους προεκλογικής επικοινωνίας, αφού  δεν θα βγει τίποτε από μια  μηνυτήρια αναφορά,  η οποία κατατέθηκε, αλλά  στρέφεται  in rem.

Η πρόσβαση των δικηγόρων σ’ όλες τις διοικητικές υπηρεσίες  κατά  προτεραιότητα  και χωρίς περιορισμό ωραρίου, δεν  δικαιολογεί  ούτε  στο δικαστήριο ούτε στο Κτηματολόγιο  να θέτουν  περιορισμό χρόνου  και αυτός  ο περιορισμός πρέπει να  λήξει .

Στα εθνικά,  κοινωνικά , πολιτιστικά και άλλα δημόσια θέματα, είναι επιτακτική ανάγκη να παρεμβαίνει ο δικηγορικός Σύλλογος ασκώντας τον θεσμοθετημένο ρόλο του, στρεφόμενος δε ακόμη ,  όταν και όπου χρειάζεται,  ιδιαίτερα για την απαξίωση που βιώνει ο τόπος. Επιτακτική είναι η  ανάγκη άμεσης σύστασης μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Οι συλλογικές πρωτοβουλίες  της  Ομάδας Κοινωνικής Δράσης και της Ομάδας αλληλουποστήριξης γυναικών συναδέλφων , που ιδρύθησαν  και λειτουργούν στο Σύλλογο,  οφείλω να τονίσω,  είναι  αξιέπαινες και αξίζουν συγχαρητήρια στα δραστήρια μέλη τους.

Επίσης είναι αξιέπαινη και πρέπει να συνεχιστεί  κάθε συλλογική κοινωνική, πολιτιστική  και αθλητική  δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου. Συγκεκριμένα, τέτοιες εκδηλώσεις του συλλόγου που έχουν διακριθεί και είναι άξιες επαίνου αποτελούν το φωνητικό Σύνολο, η θεατρική ομάδα. η ποδοσφαιρική και η ομάδα καλαθοσφαίρισης .

Επίλογος

Αρκετά ακόμη  θέματα θα μπορούν  να «ξεδιπλωθούν» στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και  να αποτελέσουν τους στοχασμούς και στόχους των υποψηφίων προέδρων και Συμβούλων. , οι οποίοι θα έχουν  την ευκαιρία, όπως επίσης και  όλα τα υπόλοιπα  μέλη του Συλλόγου   να θέσουν τα θέματα και τους προβληματισμούς τους,  καθ ΄ όλη  τη σύντομη προεκλογική περίοδο.

Φυσικά τις δικές μου παραπάνω θέσεις  άλλοι  υποψήφιοι μπορεί να τις δέχονται, άλλοι μπορεί να μη τις δέχονται.  Όμως η αμφιβολία και αμφισβήτηση  μπορεί να δώσει  το ερέθισμα  σε   άλλα μέλη είτε θέσουν είτε όχι υποψηφιότητα, να τις  συμπληρώσουν και να τις εμπλουτίσουν και για  άλλα καυτά θέματα που μας απασχολούν ως χρόνια προβλήματα-αγκάθια ή να πρωτοτυπήσουν με νέες ιδέες σκέψεις, προτάσεις και στόχους. Ας μη ξεχνάμε  ακόμη ότι  μέσα από  τις   αντιθέσεις των  απόψεων    μπορούμε  να οδηγηθούμε σε δημιουργική σύνθεση.

Εξ άλλου  ο πλουραλισμός των ιδεών, σκέψεων , θέσεων και προτάσεων  αποτελεί βασικό προνόμιο ενός δημόσιου δημοκρατικού διαλόγου, όταν μάλιστα αφορά  χρονίζοντα προβλήματα –αγκάθια που απασχολούν όλη τη τοπική κοινωνία και φυσικά τη δικαιοσύνη.              

                                                              Ιωάννης Κουμπιάδης

Υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΣΡόδου

 

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου