Προκηρύσσεται επαναληπτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης επτά (7) θέσεων περιπτέρων στον Δήμο Ρόδου όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

Για την θέση περιπτέρου στην οδό Αττάλειας-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 350,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 4.200,00€.
Για την θέση περιπτέρου στην πλατεία Αγ. Όρους-οδός Καβάλας-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 300,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 3.600,00€.
Για την θέση περιπτέρου στην συμβολή των οδών Αθηνών και Νοσοκόμων- Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 350,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 4.200,00€.
Για την θέση περιπτέρου στην οδό Στρατή Μυριβήλη-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 300,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 3.600,00€.
Για την θέση περιπτέρου στην οδό Άγγελου Σικελιανού-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 6.000,00€.
Για την θέση περιπτέρου στην πλατεία Αιγαίου-Ρόδος, ορίζεται το ποσόν των 500,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 6.000,00€.
Για την θέση περιπτέρου στην πλατεία Απολλώνων-Δημ. Κοιν. Απολλώνων, ορίζεται το ποσόν των 250,00€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, επί δώδεκα μήνες, ήτοι κατώτατο ετήσιο μίσθωμα 3.000,00€.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου (κεντρικό κτίριο Δήμου Ρόδου).
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου προς 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζόμενου για ένα έτος τουλάχιστον.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται, από το γραφείο αδειοδοτήσεων του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ταχυδρομική Διεύθυνση Λεωφ. Ελευθερίας 51 Κρεμαστή, τηλέφωνο 2241361634 και 2241361669.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ