Ρεπορτάζ

Στην κοινοπραξία Στήριξις Τεχνική Α.Ε. – Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. το έργο της αναβάθμισης των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΡ στην Ιαλυσό

Με απόφαση που έλαβε προχθές σε έκτακτη συνεδρίαση το δ.σ. της ΔΕΥΑΡ και ανήρτησε χθες στην Διαύγεια, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρακτικό κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αναβάθμιση Η/Μ έργων αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΕ Ιαλυσού» προϋπολογισμού 4.193.900,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. στην «Κοινοπραξία Στήριξις Τεχνική Α.Ε. – Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.».
Πιο συγκεκριμένα ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον ως άνω ανάδοχο «με συμβατικό τίμημα 3.374.960,90€ χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των έργων, υπηρεσιών και απαιτήσεων που περιγράφονται στην διακήρυξη.
Στο διατακτικό της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται τα εξής:
«Απόφαση 470 / 2019
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, λαμβάνοντας υπόψη:
> Την με αρ. 51/01.02.2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (ΑΔΑ 63ΙΝΟΛ3Δ-ΥΣΛ), με την οποία εγκρίθηκαν τα τελικά τεύχη Δημοπράτησης
> Την με αριθ. 154/29.03.2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (ΑΔΑ Ω8ΝΝΟΛ3Δ-Ω4Μ) με την οποία ορίστηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Διαγωνισμού
> Την με αρ. 302 / 12-06-2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (ΑΔΑ 63ΙΝΟΛ3Δ-ΥΣΛ), με την οποία αποδέχεται την διορθωτική-διευκρινιστική δήλωση της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και τους λόγους για τους οποίους αυτή υποβάλλεται και την σύνταξη σχεδίου απόφασης το οποίο θα αποσταλεί για σύμφωνη γνώμη στην Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016
> Το με ΑΠ 5996/13.06.2019 διαβιβαστικό προς την παραπάνω Επιτροπή
> Την με αρ. 409 / 16-07-2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (ΑΔΑ ΨΙΛΟΟΛ3Δ-73Ζ), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό του 2ου Σταδίου του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 81088).
> την υπ. αριθ. 460/30.07.2019 Απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑΡ (ΑΔΑ ΩΦ56ΘΛ3Δ-Τ3Γ), με την οποίααναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο παρακάτω διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με Α/Α προσφοράς 118583
> το υπ’αριθμ. πρωτ. 8657/01-08-2019 έγγραφο του Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων, κ. Π. Καραβόλια, με το οποίο διαβιβάζει για έγκριση το Πρακτικό (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΘΛΘΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» προϋπολογισμού 4.193.900,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει το από 01.08.2019 Πρακτικό (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΘΛΘΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ»
προϋπολογισμού 4.193.900,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, σύμφωνα με το οποίο:
Κατακυρώνει τη σύμβαση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» στον Ανάδοχο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με συμβατικό τίμημα 3.374.960,90€ άνευ ΦΠΑ, για το σύνολο των έργων, υπηρεσιών και των απαιτήσεων που περιγράφονται στην Διακήρυξη, διότι καλύπτει συνολικά τα απαιτούμενα ως προς τους λόγους αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής για την εκτέλεση της σύμβασης.
Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Sakis Rhodos    05.08.2019 05:40

    παμε γερα Ιαλυσαρα !

Σχολιασμός άρθρου