Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική φάση των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των προέδρων των ΝΟΔΕ σε κάθε Νομό από τα μέλη του κόμματος και όχι από “εκλέκτορες”, όπως γινόταν πριν την τροποποίηση του Καταστατικού του Κόμματος.
Οι κάλπες θα στηθούν σε όλες τις Νομαρχίες πιθανότατα την 13η Μαΐου 2018. Υποψήφιος πρόεδρος της ΝΟΔΕ θα είναι εκ νέου ο καρδιολόγος ιατρός κ. Παύλος Μπακίρης. Με εγκύλιο του κόμματος ενημερώνονται τα μέλη ότι, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, οφείλουν με βάση το Καταστατικό του Κόμματος και τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, να καταβάλουν την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018.
Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής των Οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, είτε ως εκλογείς είτε ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση.
Ειδικότερα, στην εγκύλιο διευκρινίζονται τα εξής:
«1. Όσα μέλη του Κόμματος έχουν καταβάλει ήδη την οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και έχουν λάβει την κάρτα μέλους, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Όσοι δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και δεν έχουν λάβει την κάρτα μέλους για το τρέχον έτος, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις επερχόμενες εκλογές του Κόμματος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την κάρτα μέλους,
α) έως τις 10.04.2018, εφόσον εξοφλήσουν το ποσό της οικονομικής συνδρομής με αντικαταβολή, δηλαδή με την παραλαβή της κάρτας, ή
β) έως τις 04.05.2018, εφόσον εξοφλήσουν το ποσό της οικονομικής συνδρομής ηλεκτρονικά, με την υποβολή της αίτησής τους.
Υπενθυμίζεται ότι,  η ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα ευρώ (12,00€), ενώ υπάρχει η δυνατότητα καταβολής συνδρομής για δύο (2) έτη, συνολικού ύψους είκοσι δύο ευρώ (22,00 €) και για τρία (3) έτη, συνολικού ύψους τριάντα ευρώ (30,00 €).
Παρακαλούνται, τέλος, οι Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο. και ΝΟ.Δ.Ε., όπως ενημερώσουν τα μέλη τους εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο μέσο για το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής και ειδικότερα για τις ανωτέρω τεθείσες προθεσμίες εξόφλησης της οικονομικής συνδρομής του έτους 2018.
Με εκτίμηση,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ