Θετικό ήταν και το έτος 2017 το «ισοζύγιο» μεταξύ γεννήσεων και θανάτων στη δημοτική ενότητα Ρόδου (πρώην Δήμος Ροδίων), σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ληξιαρχείου.
Ειδικότερα, το έτος 2017 κατεγράφησαν 774 γεννήσεις και 515 θάνατοι. Κατεγράφησαν επίσης 660 βαπτίσεις, 177 διαζύγια, 252 γάμοι, 43 σύμφωνα συμβίωσης καθώς και τρεις λύσεις συμφώνου συμβίωσης.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τελέστηκαν συνολικά 158 πολιτικοί γάμοι εκ των οποίων 129 μεταξύ Ελλήνων, 8 γάμοι μεταξύ αλλοδαπών και 21 μικτοί γάμοι (Ελληνες με αλλοδαπές).
Από την ίδια υπηρεσία εκδόθηκαν συνολικά 15.783 πιστοποιητικά θανάτου και γάμου, πρωτοκολλήθηκαν 9.576 αιτήσεις και έγγραφα, ενώ εστάλησαν 252 δελτία γάμων, 774 δελτία γεννήσεων και 515 δελτία θανάτων.
Το 2017 κατεγράφησαν επίσης 351 διάφορα άλλα γεγονότα όπως υιοθεσίες, αναγνωρίσεις, διορθώσεις, προσβολές πατρότητας, αλλαγή θρησκείας, αλλαγή επωνύμου κλπ.
Το έτος 2016 κατεγράφησαν 820 γεννήσεις και 468 θάνατοι. Κατεγράφησαν επίσης 250 γάμοι, 86 διαζύγια, 1.375 βαπτίσεις και 23 σύμφωνα συμβίωσης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του Ληξιαρχείου το έτος 2016 τελέστηκαν 20 πολιτικοί γάμοι Ελλήνων με αλλοδαπές, 09 μεταξύ αλλοδαπών και 112 μεταξύ Ελλήνων.
Για την τέλεση πολιτικών γάμων χορηγήθηκαν 141 άδειες. Από την ίδια υπηρεσία πρωτοκολλήθηκαν 9.755 αιτήσεις και έγγραφα εκδόθηκαν 8.396 πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου και γάμου. Τέλος, στη στατιστική υπηρεσία εστάλησαν 250 δελτία γάμων, 820 δελτία γεννήσεων και 468 δελτία θανάτων.
Το έτος 2015 καταγράφηκαν 811 γεννήσεις και 536 θάνατοι. Κατεγράφησαν 315 γάμοι, 91 διαζύγια 1.685 βαπτίσεις και 17 σύμφωνα συμβίωσης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του Ληξιαρχείου το έτος 2015 τελέστηκαν 18 πολιτικοί γάμοι Ελλήνων με αλλοδαπές, 16 μεταξύ αλλοδαπών και 141 μεταξύ Ελλήνων. Για την τέλεση πολιτικών γάμων χορηγήθηκαν 175 άδειες. Χορηγήθηκαν και 33 άδειες για την τέλεση πολιτικών γάμων εκτός Ρόδου.
Από την ίδια υπηρεσία πρωτοκολλήθηκαν 11.610 αιτήσεις και έγγραφα εκδόθηκαν 9.078 πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου και γάμου. Στη στατιστική υπηρεσία εστάλησαν 315 δελτία γάμων, 811 δελτία γεννήσεων και 536 δελτία θανάτων. Το 2015 καταγράφηκαν και 470 διάφορα άλλα γεγονότα (υιοθεσίες, αναγνωρίσεις, διορθώσεις, ονοματοδοσίες κ.λπ.).
Το έτος 2014 είχαν καταγραφεί 812 γεννήσεις , 470 θάνατοι, 305 γάμοι, 136 διαζύγια, 1.625 βαπτίσεις και τρία σύμφωνα συμβίωσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ