57 πυρκαγιές και 186,068 στρέμματα καμένης έκτασης είναι ο απολογισμός για το έτος 2017 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απειλούν τα δάση της χώρας μας, καταστρέφοντας κάθε χρόνο σημαντικά οικοσυστήματα και εκτάσεις υψηλής κοινωνικής σημασίας.
Η φωτιά δεν αποτελεί μόνο παράγοντα ραγδαίας υποβάθμισης των δασών, αλλά συχνά, στην περίπτωση τουλάχιστον των μεσογειακών δασών, και παράγοντα ανανέωσης που εντάσσεται στο φυσικό οικολογικό τους κύκλο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΠΥΡ, οι πυροσβέστες επιλήφθηκαν το έτος 2017 550 συμβάντων εκ των οποίων τα 386 ήταν στην υπηρεσία της Ρόδου, τα 67 στο Π.Κ. Λίνδου, τα 19 στο Π.Κ. Καρπάθου και τα 21 στο Π.Κ. Απολλώνων.
Το σύνολο των αστικών περιστατικών είναι 493 και ειδικότερα:
Η Κεντρική Υπηρεσία της ΠΥΡ στη Ρόδο επιλήφθηκε 213 πυρκαγιών, 136 περιστατικών παροχής βοήθειας και 37 απεγκλωβισμών από ανελκυστήρες.
Το Π.Κ. Λίνδου 36 πυρκαγιών και 31 περιστατικών παροχής βοήθειας, το Π.Κ. Καρπάθου 13 πυρκαγιών και 6 περιστατικών παροχής βοήθειας και το Π.Κ. Απολλώνων 14 πυρκαγιών και 7 περιστατικών παροχής βοήθειας.
Εκ των ανωτέρω η Κεντρική Υπηρεσία της Ρόδου επιλήφθηκε 17 δασικών πυρκαγιών, το Π.Κ. Λίνδου 19, το Π.Κ. Καρπάθου 2 και το Π.Κ. Απολλώνων 19.
Σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές οι 17 που κατασβέστηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία της Ρόδου έκαψαν 77,515 στρέμματα δάσους, 30 στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων, 0,34 στρέμματα καλαμιών, 0,01 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων, 0,1 στρέμματα υπολειμμάτων καλλιεργειών και 5,6 στρέμματα λοιπών εκτάσεων. Συνολικά 113,565 στρέμματα.
Το Π.Κ. Λίνδου, που επιλήφθηκε 15 δασικών πυρκαγιών, καταμέτρησε ως καμένες εκτάσεις 15 στρέμματα δάσους, 1,75 στρέμματα δασικής έκτασης 4,6 στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων, 10 στρέμματα καλαμιών, 2,1 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων, 0,5 στρέμματα υπολειμμάτων καλλιεργειών και 2,96 στρέμματα λοιπών εκτάσεων. Συνολικά 36,91 στρέμματα.
Το Π.Κ. Καρπάθου στις δύο δασικές πυρκαγιές που επιλήφθηκε καταμέτρησε ως καμένες εκτάσεις 5,7 στρέμματα δάσους και 0,1 στρέμματα δασικής έκτασης. Συνολικά 5,8 στρέμματα.
Το Π.Κ. Απολλώνων στις 19 δασικές πυρκαγιές που επιλήφθηκε καταμέτρησε ως καμένες εκτάσεις 8,01 στρέμματα δάσους, 10,5 στρέμματα δασικής έκτασης 3,02 στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων, 2,53 στρέμματα καλαμιών, 5 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων, 0,233 στρέμματα υπολειμμάτων καλλιεργειών και 0,5 στρέμματα λοιπών εκτάσεων. Συνολικά 29,793 στρέμματα.
Συνολικά το έτος 2107 κάηκαν 186,068 στρέμματα και συγκεκριμένα 28,71 στρέμματα δάσους, 89,865 στρέμματα δασικών εκτάσεων, 37,62 στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων, 12,87 στρέμματα καλαμιών, 7,11 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων, 0,833 στρέμματα υπολειμμάτων καλλιεργειών και 9,06 στρέμματα λοιπών καλλιεργειών.
Η εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη του 2016. Πιο συγκεκριμένα το έτος 2016 είχαν καταγραφεί 67 δασικές πυρκαγιές που έκαψαν 1.4170,8 στρέμματα εκ των οποίων τα 2.502,6 ήταν δάσος, τα 7.083,03 δασική έκταση, τα 32,61 στρέμματα χορτολιβαδική έκταση, 41,46 καλαμιές, 4.507,83 γεωργικές εκτάσεις, 1,65 υπολείμματα καλλιεργειών και 1,606 λοιπές εκτάσεις.
Τα αίτια των πυρκαγιών είναι διάφορα και βέβαια είναι σαφείς οι υπόνοιες πολλών φορέων και πολιτών για εμπρησμούς. Κάτι τέτοιο δεν έχει βέβαια στοιχειοθετηθεί αφού υπάρχουν ενδείξεις και όχι αποδείξεις ή μαρτυρίες.
Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν και άλλες αιτίες, όπως για παράδειγμα οι χωματερές (πχ πρόσφατα στη Ρόδο και στην Κω) και η ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών στην ύπαιθρο καθώς και οι αγροτικές εργασίες χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις και σε λάθος εποχή.
Τι λένε οι ειδικοί για τις αιτίες
Σύμφωνα με τη WWF Ελλάδας, οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι:
• Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως η καύση ξερών χόρτων.
• Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή το άναμμα φωτιάς στο δάσος.
• Η απόρριψη σκουπιδιών στο δάσος.
• Η καύση σκουπιδιών και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών.
• Κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί).
• Διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες.
• Ατυχήματα (τροχαία, βλάβες γεωργικών μηχανημάτων, κοκ)
Οι ανθρώπινες αυτές δραστηριότητες έχουν σαν αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πυρκαγιές τόσο συχνά που οι αντοχές των οικοσυστημάτων εξαντλούνται. Παράλληλα, η ραγδαία αστικοποίηση του πληθυσμού και η μείωση της μόνιμης παρουσίας στην ύπαιθρο, η αποδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής στα δάση και τις περιοχές γύρω από αυτά και η γενικότερη υποχώρηση του κλάδου της δασοπονίας έχουν ως αποτέλεσμα να μη γίνεται διαχείριση του δάσους τοπικά, να χάνονται οι ντόπιες πρακτικές και να αυξάνεται σημαντικά η βιομάζα, δηλαδή η κάθε είδους βλάστηση στο δάσος.
Έτσι οι πρακτικές πρόληψης μειώνονται, η σφοδρότητα των πυρκαγιών αυξάνει και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι το 95% των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα στον τομέα της πρόληψης. Ειδικά σε ένα νησί όπως η Ρόδος που ένα τεράστιο ποσοστό από της δασικές του εκτάσεις έχει καεί, είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να μην έχουμε άλλες απώλειες. Ο σωστός και έγκαιρος σχεδιασμός είναι και εδώ απαραίτητος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ