Αθλητικά

Η προκήρυξη του αγώνα ανάπτυξης του Κ.Ε.Ιπ. Ρόδου

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου προκηρύσσει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, τον 15ο Αγώνα Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής 2018, στις 25 Νοεμβρίου 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Γ (60-79χλμ.), Δ (40-59χλμ.), Ε (20-39χλμ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ- ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Η κατηγορία Γ(60-79χλμ.) είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10χλμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 16χλμ. την ώρα.

Οι κατηγορίες Δ(40-59χλμ.) είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10χλμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 12χλμ. την ώρα.

Η κατηγορία Ε (20-39χλμ.) είναι ελεγχόμενης ταχύτητας με κατώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 8χλμ. την ώρα και ανώτερη επιτρεπτή μέση ταχύτητα τα 10χλμ. την ώρα.

ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών εντός των Κτηνιατρικών Πυλών είναι 64 παλμοί/λεπτό μέσα στα επόμενα 20 λεπτά από την ολοκλήρωση της φάσης.

Στην Τελική Εξέταση (τερματισμός) ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών είναι 64 παλμοί/λεπτό μέσα στα επόμενα 30 λεπτά από τον τερματισμό.

Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων Καρδιακών Παλμών εντός των Κτηνιατρικών Πυλών δύναται να μειωθεί από την Κτηνιατρική Επιτροπή του Αγώνα, σύμφωνα με το άρθρο 814.1.8 Ε του Κανονισμού Ιππικής Αντοχής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Γ(60-79χλμ.) ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΛΕΠΤΑ
Δ(40-59χλμ.) ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΛΕΠΤΑ
Ε (20-39χλμ.) ΖΕΥΓΗ ΑΝΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΛΕΠΤΑ

ΒΑΡΗ (ΑΘΛΗΤΩΝ)

Κατηγορία Γ (60-79χλμ.) : Δεν υπάρχει περιορισμός κιλών.

Κατηγορία Δ (40-59χλμ.) : Δεν υπάρχει περιορισμός κιλών.

Κατηγορία Ε (20-39χλμ.) : Δεν υπάρχει περιορισμός κιλών.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΓΩΝΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

Οι φάσεις όλων των κατηγοριών του Αγώνα, έχουν σημεία Έναρξης και Τερματισμού στις Καλυθιές.

5.5.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (60-79χλμ.) Αριθμός Φάσεων Απόσταση Φάσης (χλμ.) Χρόνος Υποχρεωτικής Κράτησης (λεπτά)
20 30
20 30
20 Τερματισμός
ΣΥΝΟΛΟ 60
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ (40-59χλμ.) Αριθμός Φάσεων Απόσταση Φάσης (χλμ.) Χρόνος Υποχρεωτικής Κράτησης (λεπτά)
20 30
20 Τερματισμός
ΣΥΝΟΛΟ 40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (20-39χλμ.) Αριθμός Φάσεων Απόσταση Φάσης (χλμ.) Χρόνος Υποχρεωτικής Κράτησης (λεπτά)
20 Τερματισμός
ΣΥΝΟΛΟ 20

Οι Φάσεις των κατηγοριών δύναται να τροποποιηθούν, από την Αγωνόδικο Επιτροπή πριν τη εκκίνηση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στις Φάσεις θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία των Αγώνων.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Μήκος Διαδρομής : 20χλμ.

β. Τύπος Εδάφους : αγροτικοί δρόμοι

γ. Υψομετρικές Διαφορές : 250 μέτρα

δ. Χρώμα Σήμανσης : κόκκινο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018

ώρα 07:00-07:30 Κτηνιατρική Εξέταση – Επιθεώρηση (για την κατηγορία Γ (60-79χλμ.)

ώρα 08:00 Εκκίνηση κατηγορίας Γ (60-79χλμ.)

ώρα 08:00-08:30 Κτηνιατρική Εξέταση – Επιθεώρηση (για την κατηγορία Δ (40-59χλμ.)

ώρα 09:00 Εκκίνηση κατηγορίας Δ (40-59χλμ.)

ώρα 09:00-09:30 Κτηνιατρική Εξέταση – Επιθεώρηση (για την κατηγορία Ε (20-39χλμ.)

ώρα 10:00 Εκκίνηση κατηγορίας Ε (20-39χλμ.)

Το Σάββατο 24/11/2018 και ώρα 15:00 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση της Άδειας Ικανότητας Αθλητού εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 2 υποψήφιοι.

Παρακαλούνται οι Όμιλοι που έχουν υποψήφιους αθλητές / αθλήτριες για Α.Ι.Α. να καταθέσουν στην Ε.Ο.Ι. έως τις 19/11/2018 τα παράβολα συμμετοχής (100€) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Συνοδευτικό Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, Έντυπο «Στοιχεία Εγγραφής Αθλητού για την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας», Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου, Δελτίο Υγείας Αθλητού, και να αποστείλουν στο e-mail : teibe@otenet.gr μια ψηφιακή φωτογραφία υψηλής ανάλυσης, μεγέθους ταυτότητας, σε μορφή jpg.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Οι αθλητές θα πρέπει να προσκομίσουν το διαβατήριο του ίππου με τον οποίο αγωνίζονται στη Γραμματεία των Αγώνων κατά την κτηνιατρική εξέταση.

β) Οι αθλητές να πρέπει να φέρουν το διακριτικό σήμα του Ομίλου τους και οι ίπποι τον αριθμό μητρώου τους.

γ) Σε περίπτωση αρνητικής γνωμάτευσης υγείας ΙΠΠΟΥ στην Εξέταση-Επιθεώρηση, αποκλείεται η συμμετοχή του ίππου στον Αγώνα.

δ) Δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στον κυρίως χώρο της διοργάνωσης σε όσους δεν είναι στον κατάλογο συμμετοχών ή δεν διαθέτουν έγγραφα υγείας για τους ίππους τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ο.Ι. (www.hef.gr – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ), έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. – 4 –

Επιτρέπονται οι δηλώσεις τελευταίας στιγμής (late entries), έως και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, οι οποίες και θα αποστέλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr ).

Οι αθλητές αυτοί θα καταβάλλουν το διπλάσιο τυχόν δικαιώματος συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχών πέραν της 22ης Νοεμβρίου 2018 δεν θα γίνουν δεκτές.

Η δήλωση συμμετοχής του ζεύγους ίππου- ιππέα, που θα τελέσει χρέη ΣΥΝΟΔΟΥ, Παίδα αθλητή στην κατηγορία Ε(20-39χλμ.), θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr), από το Σωματείο στο οποίο ανήκει ο Παίδας αθλητής, έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 .

Οι δηλώσεις συμμετοχής Παίδων αθλητών σε όλες τις κατηγορίες θα συνοδεύονται και από Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα τους, η οποία θα ισχύει για όλη την Αγωνιστική περίοδο του 2018 και θα αποστέλλεται εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ι. (teibe@otenet.gr ), έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχει ένα ζευγάρι ίππου – ιππέα στον Αγώνα θα πρέπει:

α) ο ίππος να διαθέτει Εθνικό ή Διεθνές Διαβατήριο και να είναι τουλάχιστον :

τουλάχιστον πέντε ετών για τις κατηγορίες Γ (60-79χλμ.) και Δ (40-59χλμ.)

τουλάχιστον τεσσάρων ετών για την κατηγορία Ε ( 20‐39χλμ.)

β) ο αθλητής/τρια να ανήκει σε οργανωμένο Σωματείο ενταγμένο στη δύναμη της ΕΟΙ και να έχει αποκτήσει την Άδεια Ικανότητας Αθλητού Ιππικής Αντοχής

γ) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατηγορία Ε (20-39χλμ.) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Δ (40-59χλμ.)

δ) ίπποι και ιππείς να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο φορές την κατηγορία Δ (40-59χλμ.) για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Γ (60-79χλμ.)

ε) κάθε ίππος μπορεί να αγωνιστεί μόνο σε μια κατηγορία στον Αγώνα

στ) Παίδες αθλητές, που συμμετέχουν σε Αγώνα κατηγορίας Ε (20-39χλμ.), πρέπει να αγωνίζονται μόνο με Συνοδό. O Αθλητής-Συνοδός θα πρέπει να είναι δηλωμένος ως αγωνιζόμενος στον Αγώνα και να έχει τερματίσει επιτυχώς κατά το παρελθόν τουλάχιστον μία φορά κατηγορία 20χλμ. και άνω.

ζ) Ο Συνοδός αθλητής μπορεί να ανήκει και σε διαφορετικό Σωματείο από αυτό στο οποίο ανήκει ο Παίδας αθλητής τον οποίο θα συνοδεύσει αλλά δεν μπορεί να συνοδεύει περισσότερους από τρεις Παίδες αθλητές ταυτόχρονα.

η) Στην περίπτωση που ο Συνοδός αθλητής αποχωρήσει από τον Αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, τότε:

είτε αντικαθίσταται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής, από άλλο Συνοδό αθλητή που πληροί τις προϋποθέσεις και ο Αγωνιζόμενος Παίδας αθλητής μπορεί να συνεχίσει τον Αγώνα

είτε ο Παίδας αθλητής αποκλείεται

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η οικονομική διαχείριση είναι ευθύνη του Διοργανωτή Ομίλου.

Με την έναρξη του Κτηνιατρικού ελέγχου οι αθλητές θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία Αγώνων έτσι ώστε:

α) να επιβεβαιώσουν τις συμμετοχές

β) να παραλάβουν το νούμερο συμμετοχής τους(σαλιάρα) την οποία θα πρέπει να φορούν καθ’ όλη την διάρκεια του Αγώνα

γ) να δηλώσουν τα στοιχεία των μελών της Ομάδας Υποστήριξης (πλήρωμα)

δ) στην περίπτωση που δηλώθηκαν με δύο ίππους, να δηλώσουν τον ίππο με τον οποίο θα αγωνισθούν

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Όπως ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Ιππικής Αντοχής .

α) Το καπέλο ιππασίας τριών σημείων είναι υποχρεωτικό

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση μαστιγίου και σπιρουνιών

γ) Επιτρέπονται μόνο παπούτσια ιππασίας με τακούνι 12 χιλιοστών ή ίσια κλειστά παπούτσια με κλειστούς αναβολείς

δ) Επιτρέπεται μόνον παντελόνι ιππασίας

ε) Επιπρόσθετα για τους Παίδες αθλητές είναι υποχρεωτικό να φορούν και Εγκεκριμένο Θώρακα Ασφαλείας σε όλη την διάρκεια του Αγώνα και κατά την παρουσία τους σε όλους τους Αγωνιστικούς Χώρους

  1. ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Στις τελετές βραβεύσεων δεν επιτρέπεται η παρουσία ίππων που δεν αγωνίσθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία και στην περίπτωση που ο αγωνιζόμενος ίππος δεν μπορεί να παραβρεθεί στην τελετή βράβευσης, ο ιππέας θα βραβεύεται χωρίς το ίππο του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Πρωταρχικό μέλημα των διοργανωτών αποτελεί η ασφάλεια των αλόγων και των συμμετεχόντων. Στα δύσκολα περάσματα από άσφαλτο υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση δύο ατόμων οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για το ασφαλές πέρασμα αλόγων και ιππέων από τα σημεία αυτά.

Συνιστάται σε όλους τους συμμετέχοντες να αγωνιστούν έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλειά τους και των αλόγων τους.

Επιπροσθέτως όλοι οι ιδιοκτήτες και συμμετέχοντες ευθύνονται προσωπικά για τυχόν ζημιά που προξενούν σε τρίτους με ευθύνη δική τους, των υπαλλήλων τους, των προστιθέντων και των αλόγων τους. Αποτελεί ευθύνη τους να φροντίσουν για την εν ισχύ ασφαλιστική τους κάλυψη για αστική ζημιά έναντι τρίτων από συμμετοχή σε ιππικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ισχύος τέτοιας ασφαλιστικής κάλυψης για οποιοδήποτε λόγο, δεν πρόκειται να ισχύσει τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη των Διοργανωτών. Οι συμμετέχοντες ευθύνονται για τα άλογά τους και όλο τον αθλητικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό σταβλισμού τους καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Οι Διοργανωτές και οι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή προστιθέμενοι αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους και μορφής των συμμετεχόντων, συνοδών, εκθετών, χορηγών και προσκεκλημένων, οι οποίοι απαλλάσσουν τους Διοργανωτές εκ των προτέρων από κάθε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά και τραυματισμό, κάθε μορφής και οιουδήποτε λόγου που υπέστη οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χορηγός ή εκθέτης, ή άλογο ή άλλο ζώο το οποίο είναι υπεύθυνοι εντός του χώρου των αγώνων. Συνεπώς, από την στιγμή της εισόδου τους στους χώρους ευθύνης των Διοργανωτών, οι συμμετέχοντες αποποιούνται όλων των σχετικών δικαιωμάτων τους να στραφούν κατά των Διοργανωτών για τους ανωτέρω λόγους.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου