Σημαντικές αλλαγές στη ναυτιλία, το Λιμενικό Σώμα, τη ναυτεργασία, τη ναυτική εκπαίδευση, τις λιμενικές υποδομές, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς φέρνει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Ναυτιλίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το πολυνομοσχέδιο, που προετοιμαζόταν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με τίτλο «Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», προβλέπει ριζικές μεταρρυθμίσεις.

Από τις πιο σημαντικές διατάξεις είναι όσες προέκυψαν με αφορμή το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», τις οποίες είχε προαναγγείλει λίγες ημέρες μετά το ναυτικό ατύχημα ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Με το άρθρο 107 του νομοσχεδίου ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) μετασχηματίζεται σε έναν εποπτικό φορέα των εξουσιοδοτημένων από το υπουργείο Ναυτιλίας Νηογνωμόνων, οι οποίοι διατηρούν την ήδη προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικών. Ετσι, από τις 30/9/2018 παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον ΚΕΠ, τις λιμενικές αρχές, καθώς και τα τοπικά κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων, και αυτά θα εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους Νηογνώμονες.

Με το άρθρο 108 καταργείται η δυνατότητα παράτασης πιστοποιητικών σε μόνιμα αγκυροβολημένα υπερμεγέθη πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, ενώ η δυνατότητα δίμηνης παράτασης της ισχύος των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας περιορίζεται πλέον μόνο σε πλοία τα οποία βρίσκονται εν πλω και για τον λόγο αυτό προβλέπεται η μεταβατική περίοδος μέχρι 1-1-2018 προκειμένου να αποφευχθεί η ακινητοποίηση πλοίων.

Με το άρθρο 109 καθιερώνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα ανώτατο όριο ηλικίας των πλωτών μέσων μεταφοράς ναυτιλιακού καυσίμου. Ετσι, από 1-1-2018 απαγορεύεται σταδιακά η διακίνηση ναυτιλιακών καυσίμων με πλοία ηλικίας άνω των 30 ετών και επιβάλλονται σε πλοία άνω των 20 ετών αυστηροί έλεγχοι και επιθεωρήσεις. Επίσης, από 1-1-2022 επιβάλλεται η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (13/6/2012) για την καθιέρωση διπλού κύτους στα πετρελαιοφόρα μονού κύτους.

Με το άρθρο 110 επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των εξουσιοδοτημένων από το υπουργείο Ναυτιλίας Νηογνωμόνων, προκειμένου το καθεστώς αδειοδότησης και παρακολούθησής τους να εναρμονιστεί με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος μέχρι 30-9-2018 για τη συμμόρφωση των ήδη εξουσιοδοτημένων οργανισμών με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας θα ανακαλείται η άδειά τους.

Με το άρθρο 114 καθιερώνεται η απαγόρευση απασχόλησης του στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Ναυτιλίας για 3 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο (συνταξιοδότηση ή αποστρατεία) σε προμηθευτές του υπουργείου και Νηογνώμονες.

Με το άρθρο 117, με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση της δραστηριότητας της πετρέλευσης στα ελληνικά λιμάνια και τα ελληνικά χωρικά ύδατα, τόσο για φορολογικούς λόγους όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, καθιερώνεται η υποχρέωση τα ελληνικά και ξένα πλοία που εφοδιάζονται με καύσιμα από δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες να δίνουν το στίγμα τους, τον χρόνο και τη διάρκεια της πετρέλευσης στις κατά τόπους λιμενικές αρχές.

Καθιερώνεται αναβάθμιση των προσόντων και πιστοποίηση των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων και συστήνεται Σχολή Επιθεωρητών Ελεγκτών για την εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του υπουργείου Ναυτιλίας με έδρα τον Πειραιά.

Με το άρθρο 78 ισχυροποιείται η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις πριν από την έναρξη των δρομολογίων των πλοίων κάθε δρομολογιακής περιόδου να έχουν εξοφλήσει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα του πληρώματος του πλοίου, όπως και τις εισφορές προς τους ασφαλιστικούς φορείς. Τυχόν παράβαση των υποχρεώσεων αυτών μπορεί να επιφέρει ακόμα και την απαγόρευση του απόπλου.

Με το άρθρο 79 καθιερώνεται η εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα με πανελλήνιες εξετάσεις από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, υπό την αίρεση το Π.Δ. να εκδοθεί μέχρι 31-12-2017. Αν εκδοθεί μετά τις 31-12-2017, η ένταξη των σχολών του Λιμενικού στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων προβλέπεται να ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης του διατάγματος.

efsyn.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ