Ερωτήματα σχετικά με το αν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα νοσηλευτικά ιδρύματα θέτουν στον Υπουργό Υγείας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας, Βασίλης Οικονόμου και Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό πυροπροστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αποτελεί υποχρέωση για το Υπουργείο Υγείας αφού άπτεται της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός σε ποια νοσοκομεία υπάρχει εν ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για πόσα και ποια νοσοκομεία εκκρεμούν τυχόν αιτήσεις επανελέγχου του αρχικού πιστοποιητικού, εάν εκκρεμούν αιτήματα από ενδιαφερόμενα νοσοκομεία στις ΥΠΕ ή στο Υπουργείο για χρηματοδότηση των αναγκαίων δαπανών εκπόνησης των τεχνικών μελετών και εγκατάστασης πρόσθετων μέσων πυρασφάλειας και εάν υπάρχει ενδιαφέρον για ασκήσεις ετοιμότητας με σχέδια επέμβασης, αποτελεσματικής αντιμετώπισης και μείωσης των δυσμενών συνεπειών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης» αναφέρει η ΝΔ.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 12 του Π.Δ 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 168/Α’/12.08.1988) καθορίζονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας των νοσηλευτικών εγκαταστάσεων. Τα κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας διακρίνονται σε υφιστάμενα και νέα, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής αίτησης έκδοσης της οικοδομικής άδειάς των. Ως υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα για τα οποία η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε πριν την 17.02.1989, ημερομηνία έναρξης του ανωτέρου Π.Δ και ως νέα χαρακτηρίζονται εκείνα για τα οποία η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μετά την 17.02.1989.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Προεδρικού Διατάγματος εγκρίνεται η μελέτη Ενεργητικής πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή και εγκαθίστανται στα νέα κτίρια, τα προβλεπόμενα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας όπως :

Σύστημα πυρανίχνευσης, εγκατάσταση ανιχνευτών καπνού στα κεντρικά σημεία των αεραγωγών του κεντρικού συστήματος κλιματισμού – αερισμού, ανάλογα με την επικινδυνότητα των χώρων, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και αυτόματο δίκτυο πυρόσβεσης, φορητοί πυροσβεστήρες, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού κλπ.

Επίσης στα νέα κτίρια, από την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία εγκρίνεται η τεχνική μελέτη Παθητικής πυροπροστασίας και εγκαθίστανται, μεταξύ των άλλων, τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας όπως :

Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση των εξόδων διαφυγής, δημιουργία ικανού αριθμού οδεύσεων ασφαλούς διαφυγής και εξόδων κινδύνου ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, πυράντοχος διαχωρισμός τμημάτων των κτιρίων και ειδικά των κατά τεκμήριο επικίνδυνων χώρων από το υπόλοιπο κτίριο, τοποθέτηση ειδικών δομικών υλικών που παρεμποδίζουν τη διάδοση της πυρκαγιάς.

Στα υφιστάμενα κτίρια, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με εκθέσεις που περιέχουν υποδείξεις και προτάσεις εντεταλμένων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως των ενδιαφερόμενων Διοικήσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στις οικείες Πυροσβεστικές Αρχές.

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν σημαντικό θέμα προστασίας της υγείας και ασφάλειας τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Παρόλα αυτά, αν και επανειλημμένως ο βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικήτας Κακλαμάνης έχει καταθέσει σχετικές ερωτήσεις (7430/01.08.2016, 222/10.10.2016 και 5561/11.05.2017) ουδέποτε το Υπουργείο Υγείας τις απάντησε.

Επειδή στον τομέα της πυρασφάλειας και δεδομένης της μειωμένης δυνατότητας μετακίνησης μεγάλου μέρους των νοσηλευόμενων, αυτονόητο είναι, να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποια (ονομαστικά) Νοσοκομεία της Επικράτειας υπάρχει εν ισχύ Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία;
Για πόσα και ποια Νοσοκομεία εκκρεμούν τυχόν αιτήσεις επανελέγχου του αρχικού Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας που λόγω π.χ. χρήσεως φυσικού αερίου ή άλλων δομικών αναγκών κλπ. είναι αναγκαίος και επιβεβλημένος ο επανακαθορισμός συμπληρωματικών μέσων πυροσβεστικού χαρακτήρα και πότε προβλέπεται να χορηγηθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία των;
Εκκρεμούν αιτήματα από ενδιαφερόμενα Νοσοκομεία στις Υ.ΠΕ. ή το Υπουργείο Υγείας, για χρηματοδότηση των αναγκαίων δαπανών εκπόνησης των τεχνικών μελετών και εγκατάστασης πρόσθετων μέσων Πυρασφάλειας στα ήδη υπάρχοντα μέσα;
Υπάρχει διαρκές ενδιαφέρον και σχετικές οδηγίες στους Διοικητές των Νοσοκομείων, από το Υπουργείο Υγείας, τις αρμόδιες Υ.ΠΕ., το ΕΚΕΠΥ για ασκήσεις ετοιμότητας με σχέδια επέμβασης, αποτελεσματικής αντιμετώπισης και μείωσης των δυσμενών συνεπειών, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ποιες;

Πηγή newpost.gr

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ