Τοπικές Ειδήσεις

Ακυρώθηκε απόφαση επιβολής προστίμου του δημάρχου Ρόδου για υπέρβαση ορίου μουσικής

Με απόφαση, που εξέδωσε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έγινε δεκτή η ειδική διοικητική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Υπηρεσίες ‏Εστίασης ΕΕ» κατά της με αριθ. 86/2018 απόφασης του Δημάρχου Ρόδου.
‏Με την προσφυγή ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθ. 86/2018 απόφασης του Δημάρχου Ρόδου με θέμα «Επιβολή Διοικητικού προστίμου σε ΚΥΕ ιδιοκτησίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΕ», λόγω υπέρβασης ορίου μουσικής ύψους 600,00 € σύμφωνα με τα άρθρο 14,15 και 34 του Ν. 4442/2016 και το άρθρο 14 της ΚΥΑ με αριθ. 16228/2017.
‏Σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2018, δεν κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά έλαβε γνώση αυτής στις 3-7-2019, (όταν ο ίδιος προσήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Ρόδου προκειμένου να καταβάλει τα τέλη κοινοχρήστου χώρου και ενημερώθηκε από την υπηρεσία προσόδων του Δήμου Ρόδου ότι εκκρεμεί σε βάρος του το εν λόγω πρόστιμο), ενώ η εν λόγω προσφυγή υποβλήθηκε στην υπηρεσία στις 5-7-2019 και έλαβε το αριθ.πρωτ. 36944/5- 7-2019 και άρα έχει υποβληθεί εμπροθέσμως.
‏Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη καθώς το «επιβληθέν πρόστιμο ..είναι παντελώς αόριστο και αβάσιμο μη ανταποκρινόμενο με την «υποτιθέμενη παράβαση (υπέρβαση ορίου μουσικής) και με τη επικαλούμενη ΚΥΑ με αριθ. 16228/2017».
‏Με την αριθ. 1020/7261/10-γ/06-09-2018 βεβαίωση παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου κατόπιν γενόμενου αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο κατάστημα ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΕ», διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων «..1)να λειτουργεί η μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος ενισχυτή και ηχείων και μετρηθείσα με ηλεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη την 23:48 ώρα 89 db αντί του μεγίστου επιτρεπόμενου ορίου των 80 db ..» Περαιτέρω στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται προς τον Δήμο Ρόδου ότι η ως άνω παράβαση αποτελεί λόγο επιβολής διοικητικής κύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α’ του άρθρου 2 του Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
‏Επειδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, οι δήμοι της χώρας όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣτΕ 1429/1993, 1443/1996) και δεν καταλείπεται σε αυτούς διοικητική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της διοικητικής κύρωσης. Οι δήμοι της χώρας δεν έχουν πρωτογενή κανονιστική αρμοδιότητα. Βάσει των ανωτέρω οι Δήμοι της χώρας επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις που τους υποδεικνύονται από τον αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό που διενήργησε τον έλεγχο (ΥΠ.ΕΣ. 20527/29.05.2014) (ΥΠ.ΕΣ. 32852/19.09.2014) Ο ελεγκτικός μηχανισμός οφείλει να προσδιορίζει επακριβώς τη διοικητική κύρωση, που κατά δέσμια αρμοδιότητα επιβάλλεται από τους δήμους κατά περίπτωση, όταν βεβαιώνει παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας
‏Ο Συντονιστής τονίζει εξάλλου ότι η υπέρβαση του ορίου μουσικής που διαπιστώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου με βάση τα ως άνω διαλαμβανόμενα δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 14 παρ. 3.1.5 της ΚΥΑ με αριθ. 16228/2017 βάσει του οποίου επιβλήθηκε το πρόστιμο στην προσφεύγουσα και ως εκ τούτου εσφαλμένα ο Δήμαρχος Ρόδου επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο για την διαπιστωθείσα παράβαση σύμφωνα με αυτή τη διάταξη.
‏Η υπ’ αριθ. 86/2018 απόφαση Δημάρχου Ρόδου με βάση τα ανωτέρω κρίθηκε μη νόμιμη.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου