Συνεντεύξεις

Β. Κορκίδης : «Προσδοκούμε ότι η νέα κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της»

«Χρειάζεται να επικρατήσει ο ρεαλισμός χωρίς να υποχωρήσει η δέσμευση ότι δεν θα ληφθούν άλλα επώδυνα μέτρα για όλους μας. Η νέα κυβέρνηση επίσης πρέπει να επιδείξει αντανακλαστικά και να αξιοποιήσει προς όφελος της εθνικής οικονομίας το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για την ιδιωτική οικονομία και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε».
Στις πρώτες κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την νέα κυβέρνηση προκειμένου να στηριχθεί η ελληνική οικονομία και να δημιουργηθεί ρευστότητα στην αγορά αναφέρεται μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στη “δ”, ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ. Βασίλης Κορκίδης.
«Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες προτάσεις της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο στη Δ.Ε.Θ. Είμαστε σε θέση αναμονής και προσδοκούμε ότι νέα κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της», δηλώνει ο κ. Βασίλης Κορκίδης.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ δηλώνει πως η Ελλάδα χρειάζεται ένα απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα αναμορφώσει πλήρως όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.
Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κ. Κορκίδης υπογραμμίζει ότι χρειάζονται μακρόπνοες πολιτικές συνδυαστικών παρεμβάσεων στα πεδία του ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος
Η συνέντευξη του κ. Βασίλη Κορκίδη, αναλυτικά:
• Ανέλαβαν ήδη εδώ και ημέρες τα καθήκοντά τους οι νέοι υπουργοί. Ποιά είναι τα ζητήματα αιχμής που θα θέσετε με την ιδιότητα του προέδρου της ΕΣΕΕ και του προέδρου του Επιμελητηρίου Πειραιώς;
Όλο το προηγούμενο διάστημα έχω θέσει στο δημόσιο διάλογο ποια είναι τα ζητήματα αιχμής για τους μικρομεσαίους της αγοράς και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες προτάσεις της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο στη Δ.Ε.Θ.. Είμαστε σε θέση αναμονής και προσδοκούμε ότι νέα κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.
• Με δεδομένο ότι η αγορά έχει στεγνώσει από ρευστό πως μπορεί να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας;
Πρόταση της ΕΣΕΕ για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ρευστότητας είναι η Σύσταση Ειδικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μμε Eπιχειρήσεων (ΑΤΜΕ), αξιοποιώντας τις δομές τόσο των συνεταιριστικών τραπεζών όσο και των Εμπορικών Συλλόγων, που αποτελούν μέλη της Συνομοσπονδίας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει για να κινηθεί η αγορά. Αμέσως μετά είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του χρηματοπιστωτικού τομέα που σήμερα είναι το κύριο εμπόδιο για την πρόσβαση στη ρευστότητα. Επίσης, είναι κρίσιμο να παραταθεί η αναστολή των πλειστηριασμών για το σύνολο των δικαιούχων και να θεσπιστούν κριτήρια προστασίας των επιτηδευματιών που κινδυνεύουν να απωλέσουν την οικία ή την επιχείρησή τους. Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για να ανασάνουν οι μικρομεσαίοι έμποροι επιχειρηματίες.
• Η ΕΣΕΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το ασφαλιστικό και τη ρύθμιση των οφειλών. Πιστεύετε πως θα γίνουν δεκτές καθώς έχουν και κάποιο κόστος;
Οι προτάσεις μας πάντα δομούνται στη λογική του μικρότερου δημοσιονομικού κόστους και της δικαιοσύνης. Αυτό το νόημα άλλωστε έχει η θεσμοθέτηση της εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία θα υπάγονται οι επιχειρήσεις που απέκτησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2009 και μετά με αυτόματη ένταξή τους σε όλες τις ευνοϊκές υφιστάμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Όσον αφορά στην απο-ποινικοποίηση για τις οφειλές στον ΟΑΕΕ αυτό είναι ζήτημα αποκατάστασης της αξιοπρέπειας των μικρομεσαίων εμπόρων επιχειρηματιών, όπως επίσης η καθολική δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Πόσο απαραίτητο είναι τελικά να υπάρχει ένα απλό αλλά και δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα δίνει έσοδα στο κράτος αλλά δεν θα συνθλίβει επιχειρήσεις και ιδιώτες;
Ένα απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα είναι ικανό να αναμορφώσει πλήρως όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Η ΕΣΕΕ έχει επεξεργαστεί προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. Ενδεικτικά σας αναφέρω τις παρακάτω:
• Δημιουργία απλού, σταθερού φορολογικού συστήματος με μικρότερες των σημερινών υπερβολικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ στα καύσιμα) και κατάργηση σειράς έκτακτων και άδικων φόρων, όπως το τέλος επιτηδεύματος κ.ά.
• Κατάργηση του φορολογικού διαχωρισμού των πολιτών με βάση την πηγή του εισοδήματος και όχι με βάση τις συνολικά διαθέσιμες απολαβές, ανεξαρτήτως πηγής προελεύσεως.
• Υιοθέτηση ενιαίας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους και επαναφορά του αφορολόγητου ορίου από 9.545 ευρώ, με πρόβλεψη για κατοχύρωση της περαιτέρω προσαύξησής του για κάθε εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού στα 12.000 ευρώ.
• Θέσπιση ενός κοινού φορολογικού συντελεστή, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων (ατομικές, προσωπικές, κεφαλαιουχικές), ο οποίος θα διαμορφώνεται στο 15% επί των φορολογητέων κερδών, ενώ σε περίπτωση διανομής μερίσματος θα επιβάλλεται περαιτέρω επιβάρυνση της τάξεως του 15%, που θα σηματοδοτεί και την εξάντληση/εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος.
• Απαλλαγή φορολόγησης της 1ης κατοικίας και θέσπιση αφορολόγητου ορίου (ΕΝΦΙΑ).
• Μείωση αντικειμενικών αξιών σε ρεαλιστικά επίπεδα.
• Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον κατά 50% και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ο ΦΜΑΠ τον κύριο φόρο.
• Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό;
Στον χώρο των ΜμΕ χρειάζονται μακρόπνοες πολιτικές συνδυαστικών παρεμβάσεων στα πεδία του ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος, του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΜμΕ, της στρατηγικής για την ανάσχεση της ανεργίας και βεβαίως για την αντιμετώπιση της ρευστότητας με έμφαση στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ είναι γνωστές, έχουν ήδη κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία. Στόχος των επόμενων ημερών είναι να γίνουν και οι απαραίτητες συναντήσεις με τις νέες ηγεσίες, ώστε όλα αυτά να συζητηθούν και να τεθούν σε πλαίσιο χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Αυτό που εμείς λαμβάνουμε ως θετική αφετηρία είναι ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ευθυγραμμίζονται στα περισσότερα σημεία με τις προτάσεις μας.
• Ήσασταν από τους λίγους εκπροσώπους φορέων που υποστήριξαν την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Πιστεύετε πως η συγκεκριμένη απόφαση θα λειτουργήσει θετικά για την αγορά;
Η ΕΣΕΕ πράγματι ήταν εξ αρχής αντίθετη με τη μείωση του κατώτατου μισθού, καθώς πιστεύουμε πως η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε εργαζόμενο πολίτη συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης επηρεάζει θετικά την κατανάλωση, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για διεύρυνση της ρευστότητας αλλά και της απασχόλησης. Η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ (μεικτά) με την ταυτόχρονη μείωση του μη μισθολογικού κόστους θα μπορούσε να αντισταθμίσει την εργοδοτική επιβάρυνση συμβάλλοντας στην αναβίωση της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης στους χώρους της εργασίας. Με αφετηρία τη σταδιακή επαναφορά του μισθού και με την υιοθέτηση λύσεων όπως είναι η επιδότηση της εργασίας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πιστεύω πως είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί και το ζήτημα της ανεργίας.
• Θα θέσετε στον αρμόδιο υπουργό και ζητήματα που σχετίζονται με το ωράριο και τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές;
Ήδη στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κομμάτων από την ΕΣΕΕ για τις θέσεις και τις προτάσεις μας, έχουμε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναζωογόνηση της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Βεβαίως το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες. Άλλωστε η πίεση που έχουμε ασκήσει για την κατάργηση του μέτρου αυτού αποτυπώθηκε στις δηλώσεις του νέου υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη κατά την παραλαβή του Υπουργείου, κατά τις οποίες έκανε σαφές ότι αυτό θα καταργηθεί άμεσα.
• Πώς είδατε τις αντιδράσεις των δανειστών στις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης; Πιστεύετε πως η Ελλάδα θα καταφέρει τώρα να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για την αποπληρωμή τους χρέους χωρίς άλλες οδυνηρές επιπτώσεις για τους πολίτες;
Είναι νωρίς να κρίνουμε τη νέα κυβέρνηση. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο χρόνος είναι απεριόριστος. Μπροστά μας έχουμε την αξιολόγηση της τελευταίας φάσης του προγράμματος, η επιτυχής έκβαση της οποίας μπορεί να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια καλή διαπραγμάτευση στο μείζον ζήτημα του χρέους. Γι’ αυτό χρειάζεται να επικρατήσει ο ρεαλισμός χωρίς να υποχωρήσει η δέσμευση ότι δεν θα ληφθούν άλλα επώδυνα μέτρα για όλους μας. Χρειάζεται επίσης η νέα κυβέρνηση να επιδείξει αντανακλαστικά και να αξιοποιήσει προς όφελος της εθνικής οικονομίας το Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για την ιδιωτική οικονομία και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου