Σε μια χώρα όπου οι εκκρεμείς υποθέσεις στα ποινικά δικαστήρια ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο, τα πρακτικά των δικών γράφονται ακόμα στο χέρι. Η καφκική γραφειοκρατία, οι παροιμιώδεις καθυστερήσεις εκδίκασης και οι σωροί από έντυπα και φακέλους φράζουν τον δρόμο προς την e-δικαιοσύνη.
Στο πλαίσιο του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α’ 232) «περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ), ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, ανέθεσε στην εταιρεία ειδικού σκοπού Profile Digital Services A.E. την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».
Το έργο έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται στη Ρόδο και συγκεκριμένα στο Εφετείο Δωδεκανήσου και στο Πρωτοδικείο.
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και υποδομών γα την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα εφετεία (πολιτικά και ποινικά), πρωτοδικεία και  ειρηνοδικεία της χώρας, στο εξής αναφερόμενο ως «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων» ή «ΟΣΠΔ».
Το έργο αφορά τόσο στην προμήθεια και εγκατάσταση όλου του σχετικού εξοπλισμού, όσο και στην παροχή υπηρεσιών αποηχογράφησης των ηχογραφημένων συνεδριάσεων των δικαστηρίων.
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια ενιαία προσέγγιση για την επίλυση του κρίσιμου θέματος της επιτάχυνσης της απονομής Δικαιοσύνης και της διαδικασίας έκδοσης αντιγράφων πρακτικών σε όλα τα δικαστήρια της χώρας. Συγκεκριμένα η ψηφιακή καταγραφή και διαχείριση των πρακτικών των Δικαστηρίων θα ωφελήσει πολλαπλά τους πολίτες, καθώς οδηγεί σε:
-Επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης.
-Διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αντιγράφων πρακτικών.
-Μείωση της γραφειοκρατίας.
-Αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων (αφού οι αιτήσεις και τα δικαστικά έγγραφα θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά).
-Διευκόλυνση της πρόσβασης στα σχετικά αρχεία.
-Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με τη μηχανογράφηση των θέσεων εργασίας των Δικαστικών Γραμματέων και τον εξοπλισμό των αιθουσών των δικαστηρίων της χώρας με σύγχρονες υποδομές, κ.α.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ