Δύο αιτήματα προς την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. και την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, υπέβαλε χθες ο αντιδήμαρχος Οικονομικών,  κ. Σάββας Διακοσταματίου, προκειμένου να παραχωρηθούν στο Δήμο Ρόδου προς χρήση και αξιοποίηση οι παραλίες του νησιού.
Στο αίτημα προς την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.αναφέρονται τα εξής:
«Στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μας μέχρι σήμερα και προκειμένου ο Δήμος μας να προετοιμαστεί έγκαιρα για τη νέα τουριστική περίοδο, ζητάμε την έγκριση σας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των παρακάτω παραλιών αρμοδιότητας σας, προς τον Δήμο Ρόδου για το χρονικό διάστημα από το 2017 και για πέντε επιπλέον χρόνια έως το 2021.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
Αιγιαλός εντός του δημοτικού διαμερίσματος Ιαλυσού για το χρονικό διάστημα από το 2017 έως και το έτος 2021.
Αιγιαλός στην περιοχή Τσαμπίκα (εντός του δημοτικού διαμερίσματος Αρχαγγέλου) για το χρονικό διάστημα από το 2017 έως και το έτος 2021.
Αιγιαλός στην περιοχή Τραγανού (εντός του δημοτικού διαμερίσματος Καλλιθέας) για το χρονικό διάστημα από το 2017 έως και το έτος 2021.

Αιγιαλός στην Πόλη της Ρόδου με τα λουτρικών εγκαταστάσεων (εντός του δημοτικού διαμερίσματος Ρόδου).
Αιγιαλός εντός του δημοτικού διαμερίσματος Αφάντου, (έμπροσθεν του γκολφ (επενδυτή) από τα όρια παραλίας Τραγανού έως και την παιδική χαρά Αφάντου).
Όσον αφορά το τμήμα 5 παρακαλείται να γίνει η παραχώρηση μέχρι εγκαταστάσεως του επενδυτή.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Στο αίτημα προς την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, αναφέρονται τα εξής:
«Παρακαλούμε όπως το συντομότερο δυνατό προχωρήσετε στην έκδοση νέας ΚΥΑ ή παράταση της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015, προκειμένου έγκαιρα να προχωρήσουμε στις απαραίτητες συντηρήσεις για την καλύτερη δυνατή εικόνα των ακτών.

Επίσης επισημαίνουμε, ότι η θερινή περίοδος στα Δωδεκάνησα και ειδικά στη Ρόδο αρχίζει στο τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος που απομένει είναι ελάχιστος.
Ταυτόχρονα, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός των  πολύπλοκων και μακρόχρονων διαδικασιών για τη δημοπράτηση και παραχώρηση των χώρων, η όποια καθυστέρηση δε, θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των παραλιών με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού, την απώλεια εσόδων από τους δραστηριοποιούμενους σε αυτές, αλλά και ζητήματα στρεβλώσεων που εξ ανάγκης δημιουργούνται, με αποτέλεσμα προβλήματα νομιμότητας κ.α.
Τέλος η έγκαιρη παραχώρηση θα εξασφαλίσει και την όσο το δυνατό συντομότερη είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου και του Δήμου».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ