Στο «σφυρί» βγάζει ο ΕΦΚΑ Ρόδου την 20ή Σεπτεμβρίου 2017 γνωστό ξενοδοχείο του Φαληρακίου, ιδιοκτησίας Ανώνυμης Εταιρείας, για οφειλές ύψους 4,4 εκατ. ευρώ περίπου από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, πλέον προσαυξήσεων.
Με έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου τον Φεβρουάριο του 2004, που συντάχθηκε σε εκτέλεση έγγραφης παραγγελίας της διευθύντριας του Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρόδου ΕΤ.Α.Μ.- Ρόδου, επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητη περιουσία της ξενοδοχειακής εταιρείας για την είσπραξη χρέους της συνολικού ποσού 223,408.02 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Πιο συγκεκριμένα κατασχέθηκαν τρία ακίνητα επί των οποίων έχουν κτιστεί 3 συγκροτήματα που λειτουργούν ως ξενοδοχειακή μονάδα η αξία των οποίων εκτιμήθηκε στα 3 εκατ. ευρώ.
Στην συνέχεια, ο διευθυντής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος I.K.A.-E.T.A.Μ Ρόδου εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2008 πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού για οφειλές της ίδιας εταιρείας συνολικού ποσού 3.677.475,49 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και λοιπών εξόδων με το οποίο ορίσθηκε ημερομηνία πλειστηριασμού η 18η Φεβρουαρίου 2009 με αξία ίση με αυτήν της έκθεσης κατάσχεσης και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 2.400.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα πλειστηριασμού, κατά μερική αποδοχή ανακοπής της εταιρείας τροποποιήθηκε και η αξία των ακινήτων καθορίστηκε στο ποσό των 6.000.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και ορίσθηκε ημερομηνία πλειστηριασμού η 20ή Μαΐου 2009.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε νέο πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού με το οποίο ορίσθηκε η ανωτέρω ημερομηνία για τη διενέργειά του.
Το νέο πρόγραμμα πλειστηριασμού, κατ’ αποδοχή της άλλης ανακοπής, ακυρώθηκε με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Εκδόθηκε νέο πρόγραμμα πλειστηριασμού για την 7η Νοεμβρίου 2012 και ακολούθησε κι άλλη ανακοπή η οποία στην πορεία απορρίφθηκε.
Ομοια γεγονότα ακολούθησαν εως και φέτος τον Μάιο, ενώ ο τελευταίος πλειστηριασμός δεν διεξήχθη λόγω της πανελλαδικής αποχής των συμβολαιογράφων από τα καθήκοντά τους.
Ο νέος πλειστηριασμός ορίστηκε για την 20ή Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 4 έως 5 το απόγευμα ενώπιον της συμβολαιογράφου Ρόδου Βασιλίας Παπαβασιλείου-Χρύση, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

Η ανακοπή της εταιρείας επ’ αυτού δεν ευδοκίμησε, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον για το ακίνητο από Κυπριακή εταιρεία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ