Με την υπ’ αρίθμ. Α469/2019 απόφαση του 1ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε η ένσταση που υπέβαλε ο υποψήφιος της δημοτικής παράταξης «Ροδίων Οραμα» με επικεφαλής τον κ. Στράτο Καρίκη, κ. Στέφανος Καψάλης κατά του συνυποψηφίου του κ. Αθανάσιου Βυρίνη αλλά και η αντένσταση του τελευταίου.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο κ. Καψάλης, που σύμφωνα με την ανακήρυξη έλαβε 430 σταυρούς προτίμησης εστράφη κατά του συνυποψηφίου του κ. Αθανάσιου Βυρίνη, που έλαβε 439 σταυρούς.
Διατείνεται ότι υφίστανται πλημμέλειες ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων καθώς και παραβάσεις της εκλογικής νομοθεσίας που διέπουν την κήρυξη 79 ψηφοδελτίων του συνυποψηφίου του, ως έγκυρων και ζήτησε την ακύρωσή τους.
Με τους πρόσθετους λόγους που υπέβαλε περιόρισε το αρχικό αίτημα ακύρωσης ψηφοδελτίων σε 69 από 19 τμήματα.
Ο κ. Βυρίνης από την άλλη με την αντένστασή του αιτήθηκε την ακύρωση 37 ψηφοδελτίων από 15 τμήματα που προσμετρήθηκαν στην δύναμη του κ. Καψάλη.
Ενώπιον του δικαστηρίου ο συνήγορος του κ. Καψάλη δικηγόρος κ. Γιάννης Κουμπιάδης και οι συνήγοροι του κ. Βυρίνη, δικηγόροι κ.κ. Γιάννης Χατζηαντωνίου και Ανδρέας Κουκούλης, ανέπτυξαν συνοπτικά τους νομικούς ισχυρισμούς τους.
Η πλευρά Βυρίνη διατείνεται ότι το τυπικό λάθος της μη υπογραφής ψηφοδελτίων από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, που όμως είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία διαλογής, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωσή τους, πόσω μάλλον όταν δεν προσβάλλονται τα πρακτικά και πολύ περισσότερο όταν ζητείται να μην αφαιρεθούν οι ψήφοι συνολικά από την παράταξη αλλά μόνο από τον εντολέα του.
Πρόκειται, όπως τόνισε, για ένα τυπικό θέμα που δεν αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Η πλευρά του κ. Καψάλη είχε διαφορετική άποψη.
Το δικαστήριο θα θεωρήσει την απόφασή του μέσα στις προσεχείς ημέρες.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ