Δύο κλήσεις προς ακρόαση (άρθρο 6 του Ν. 2690/1999) απέστειλε την 9η Αυγούστου 2018 το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε εκπροσώπους της Καζίνο Ρόδου ΑΕ προκειμένου να διατυπώσουν εγγράφως τις διαπιστώσεις τους επί ισάριθμων Ειδικών Εκθέσεων Ελέγχου από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι για τις διαχειριστικές περιόδους 01.01.2012 – 31.12.2012 και 01.01.2013 – 31.12.2013 έχει αποδώσει ανακριβώς στο Δημόσιο, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τις εκθέσεις η διαφορά φόρου προσδιορίστηκε σε 269.294,50 ευρώ το 2012 και σε 217.431,51 ευρώ το 2013.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παρατυπίες, όπως και σε προηγούμενες χρήσεις, στον υπολογισμό της αξίας παροχών (αυτοπαραδόσεων) από μπαρ-εστιατόρια-διαμονή
Οι αυτοπαραδόσεις αφορούν μεταξύ των άλλων την προσφορά δωρεάν φαγητών, ποτών κλπ, στους πελάτες στους χώρους εστιάσεως που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του, καθώς επίσης και την δωρεάν διαμονή τους, στα καταλύματα του ξενοδοχείου.
Η φορολογική αρχή έκρινε συγκεκριμένα ότι για τις επιχειρήσεις καζίνο που ακολουθούν την πρακτική της δωρεάν διάθεσης ποτών ή άλλων ειδών από το μπαρ σε πελάτες τους, θεωρείται ότι παρέχουν υπηρεσίες κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.1642/1986.
Κατά συνέπεια, για τις πιο πάνω αναφερόμενες υπηρεσίες εκδίδεται ειδικό στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης και ως φορολογητέα αξία, επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ, λαμβάνεται το σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών. Δηλαδή, η αξία των υπηρεσιών αυτών, επί της οποίας θα υπολογισθεί ο ΦΠΑ προσδιορίζεται με βάση το κόστος αυτών, το οποίο εξευρίσκεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
Για να υπολογιστεί η αξία των διαμονών που προσφέρθηκαν δωρεάν στο ξενοδοχείο που συστεγάζεται με το καζίνο στο ίδιο κτήριο, ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με τα πωλούμενα είδη από τα μπαρ και τα εστιατόρια.
Το ξενοδοχείο ως αναπόσπαστο μέρος του κτηρίου στο οποίο λειτουργεί και το καζίνο, βρίσκεται σε μια από τις πιο περίοπτες θέσεις της πόλης της Ρόδου, στο πιο κεντρικό της σημείο, με θέση και θέα στη θάλασσα και ως κτήριο συνδυάζει αρχιτεκτονικά κλασική μορφή.
Επίσης μετά την δαπανηρή ανακαίνισή του, την άνεση και την πολυτέλεια (σχέδιο και το ντεκόρ) των καταλυμάτων καθίσταται από τα πλέον επιφανή και επώνυμα της περιοχής.

Θυμίζουμε ότι ποινικές διώξεις για κακουργηματική φοροδιαφυγή καθώς και για ανακριβή υποβολή ΦΠΑ άσκησε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου το Νοέμβριο του 2017 κατά του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Καζίνο Ρόδου ΑΕ» και παρέπεμψε την δικογραφία για τα περαιτέρω στην τακτική Ανακρίτρια Ρόδου.
Η έρευνα κινήθηκε μετά την ολοκλήρωση τακτικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε στις οικονομικές χρήσεις των ετών 2007 έως 2011 και την έκδοση έκθεσης ελέγχου με την οποία εντέλλεται να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο 8,5 εκατ. ευρώ περίπου, η εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ.
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων είχε υποβάλει αρμοδίως στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου δύο μηνυτήριες αναφορές κατά ισάριθμων εκπροσώπων της εταιρείας και ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, για ανακριβή υποβολή ΦΠΑ το οικονομικό έτος 2011, το ύψος της οποίας έχει προσδιορίσει στις 230.000 ευρώ περίπου.
Η εταιρεία, όπως έγραψε η «δημοκρατική», εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα των διαλαμβανομένων στην έκθεση του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών την υποβολή προσφυγής στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο έλεγχος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, διαπίστωσε μεταξύ άλλων διαφορές στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων συνολικού ύψους 1.450.000 ευρώ περίπου.

Οι διαφορές στον ΦΠΑ προέρχονται κυρίως μετά τον νέο προσδιορισμό της αξίας αγαθών και υπηρεσιών που παρείχε δωρεάν η εταιρεία σε πελάτες της.
Όπως ξανάγραψε η «δημοκρατική», οι επιθεωρητές δεν αναγνώρισαν ως έξοδα, που εκπίπτουν, δαπάνες για «complimentary» υπηρεσίες σε πελάτες της επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στα έξοδα της επιχείρησης οι ναυλώσεις αεροσκαφών για τη μεταφορά πελατών σε οργανωμένα γκρουπς από το Ισραήλ, η κάλυψη των εξόδων διαμονής τους ως και η μη καταβολή του αντιτίμου εισόδου τους στην επιχείρηση.
Τα έξοδα αυτά σε βάθος πενταετίας καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του προστίμου και ήδη η εταιρεία βρίσκεται στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να εξετάζει την αναθεώρηση του πλάνου ενίσχυσης της πελατείας της με τουρίστες από το Ισραήλ, ως και διακοπή του προγράμματος ναυλωμένων πτήσεών της.
Θυμίζουμε εξάλλου ότι η εταιρεία έχει ενταχθεί, με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου εντός της χρήσης 2015, στις διατάξεις του άρθρου 106Β Ν.3566/2007, πετυχαίνοντας την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών της, εντός της επόμενης δεκαπενταετίας.
Στην ανωτέρω απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου μπορεί να ενταχθεί η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που προαναφέρθηκε.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ