Με τρείς αποφάσεις, που εξέδωσε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώθηκαν ισάριθμες συμφωνίες εξυγίανσης ξενοδοχειακών εταιρειών, που λειτουργούν με όμοια μετοχική σύνθεση στο νησί της Ρόδου.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών εταιρειών, που λειτουργούν γνωστές και κερδοφόρες μονάδες στο νησί της Ρόδου.
Τα προγράμματα εξυγίανσης των τριών εταιρειών είναι απόλυτα ρεαλιστικά και θέτουν νέους αναπτυξιακούς στόχους για τα τρία ξενοδοχεία με βαρύνουσα σημασία στην τοπική και όχι μόνο οικονομία.
Ανοίγουν δε το δρόμο για ολική επαναφορά στην κανονικότητα και δίνουν μια νέα προοπτική στις εταιρείες που σε δύσκολα χρόνια στήριξαν τον Ροδιακό τουρισμό.
Πλέον θα μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τις προοπτικές που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια με τη διεύρυνση της παρουσίας τους στην εγχώρια και όχι μόνο αγορά.
Η δικαστική απόφαση με την οποία επικυρώνεται μία συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει σύμφωνα με το νόμο το σύνολο των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν μέχρι το χρόνο ανοίγματος της διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα η πρώτη εταιρεία με το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει εκπονήσει θα εξασφαλίσει την εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 32,6 εκατ. ευρώ με συνολικό όφελος των πιστωτών 17,9 εκατ. ευρώ.
Η δεύτερη θα εξασφαλίσει την εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 10 εκατ. ευρώ με συνολικό όφελος πιστωτών ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.
Η τρίτη εξασφαλίζει την εξόφληση υποχρεώσεων ύψους 33,1 εκατ. ευρώ με συνολικό όφελος πιστωτών 10 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το σενάριο της βίαιης εκποίησης των περιουσιακών τους στοιχείων θα ήταν καταστροφικό όχι μόνο για τις 3 εταιρείες αλλά τόσο για εκείνους που έχουν συναλλαγές μαζί τους όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς θα έπαυαν να υφίστανται, χωρίς πιθανότητα επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους στην αγορά, οι πιστωτές θα ελάμβαναν ελάχιστο μέρος των απαιτήσεων τους, ενώ οι εργαζόμενοι θα οδηγούντο στην ανεργία.

Τις εταιρείες εκπροσώπησαν οι δικηγόροι κ.κ. Αλέξανδρος Κοντογεωργίου και Τάσος Διάκος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ