Αρθρο του Στράτου Καρίκη

 Τα τελευταία χρόνια, δοκιμάζονται οι αντοχές μεγάλης μερίδας των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν την ανάγκη στήριξης από οργανωμένες δομές. Οι λίστες των αναξιοπαθούντων συνεχώς μεγαλώνουν (ακόμη και στην άλλοτε ευημερούσα Ρόδο) και ταυτόχρονα μεγαλώνει η ευθύνη των οργανωμένων φορέων για τη συμπαράσταση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Λόγω της άμεσης επαφής με τον πολίτη, οι δήμοι είναι από τους κύριους αποδέκτες των προβλημάτων της τοπικής μας κοινωνίας. Η εγγύτητα με το συνάνθρωπο δίνει στην εκάστοτε δημοτική αρχή την ευχέρεια μίας ουσιαστικότερης, περισσότερο εξατομικευμένης  και πιο ανθρώπινης προσέγγισης των προβλημάτων, προϋποθέσεις για μία επιτυχή κοινωνική πολιτική.

Σήμερα, που η ανέχεια και οι κοινωνικός αποκλεισμός εξαπλώνονται ραγδαία, είναι αναγκαίος όσο ποτέ άλλοτε ο σχεδιασμός μίας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κοινωνικής πολιτικής, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει την παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, την παροχή δηλαδή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας με στόχο πάντα την πρόληψη των αναγκών και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Παράλληλα θα πρέπει να προβλέπει την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων, που θα ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

Οπωσδήποτε μία τέτοια προσπάθεια απαιτεί περαιτέρω εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος. Ισχυροί δήμοι με αρμοδιότητες και πόρους θα έχουν τη ευχέρεια υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Δεν πρέπει να περιορίζεται ο ρόλος των δήμων στην κατανομή των επιδομάτων πρόνοιας και στην αποσπασματική εφαρμογή προγραμμάτων. Πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού να έχει ουσιαστικό ρόλο στην προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και την ανακούφιση των αναγκών των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη στήριξης. Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει οι δήμοι να υποκαθιστούν ολοκληρωτικά το κεντρικό κράτος. Αντίθετα, μπορεί η πολιτική ηγεσία να διατηρεί ρόλο συντονιστή των διαδικασιών που θα εφαρμόζουν οι δήμοι, έχοντας αρμοδιότητες και πόρους.

Ως παράταξη, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε αυτό το διάλογο για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και μέσων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να αναλάβουν το ρόλο που τους ανήκει.

Η δημοτική παράταξη μας ανοίγοντας το διάλογο  για τον τομέα Υγείας και Πρόνοιας στον τόπο μας, θέτει ως βάση για την αρχή του διαλόγου τις παρακάτω αρχές, καθώς πρέπει οι υπηρεσίες του Δήμου να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν και να αγκαλιάσουν όλους τους κατοίκους του νησιού μας. Εμείς σχεδιάζουμε γι΄ αυτό το σκοπό:

 

 1. Αναβάθμιση Δημοτικών Ιατρείων και επέκτασή τους σε δημοτικές ενότητες. Στήριξη του Εθελοντικού Κοινωνικού Ιατρείου και συνεργασία με αυτό, τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου με στόχο την οργάνωση επισκέψεων στα χωριά που δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, αλλά και τη γενικότερα εύκολη πρόσβαση στο γιατρό και στο φάρμακο, αυτών που το έχουν ανάγκη και ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες.
 2. Παράλληλη οργάνωση Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής για όλο τον πληθυσμό όπως π.χ. εμβολιασμός των παιδιών που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες και με εμβόλια που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.
 3. Αναβάθμιση των υπαρχόντων παιδικών σταθμών ως προς τις κτιριακές υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες με στόχο και την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την υποχρεωτική διετή προσχολική αγωγή.
 4. Ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΔΑΠ για τις ανάγκες του κοινού.
 5. Επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων Προφήτη Ηλία με στόχο να δέχονται παιδιά από το νησί αλλά και άλλες περιοχές.
 6. Περαιτέρω ενίσχυση των δομών του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών με υπηρεσίες: ιατρικές, νομικές κ.λπ. και αστυνομική προστασία σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση για τις γυναίκες και τα παιδιά που έχουν ανάγκη.
 7. Συνεργασία με ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ και άλλους φορείς για συντονισμό προσπαθειών ώστε να αποτραπεί η μάστιγα των ναρκωτικών. ( ενημέρωση , δράσεις, συντονισμός )
 8. Ιδιαίτερη έμφαση στην φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας. Αναβάθμιση των ΚΑΠΗ και δημιουργία νέων σε περιοχές -ανάλογα με τον πληθυσμό. Οργάνωση εκδηλώσεων για την Τρίτη Ηλικία όπως πανελλήνιας και πανευρωπαϊκής συνάντησης Τρίτης Ηλικίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή και δραστηριοποίηση των ηλικιωμένων και παράλληλη αναβάθμιση νέων μορφών Τουρισμού.
 9. Στήριξη και ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΗΦΗ.
 10. Φροντίδα και μέριμνα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΑΜΕΑ με διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε όλους τους δημόσιους χώρους και σε χώρους αναψυχής και ενίσχυση των υπαρχόντων σήμερα δομών.
 11. Ενίσχυση και διάδοση του θεσμού των Κοινωνικών Συνεταιριστών Επιχειρήσεων και αξιοποίησή τους, ως μέσον για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην τοπική αγορά. Συμπλήρωση δομών και δράσεων του Δήμου.
 12. Στήριξη του έργου των εθελοντικών ομάδων με τη συνδρομή και προβολή των δράσεών τους. Δημιουργία ειδικού συμβουλίου με μέλη εκπροσώπους όλων των εθελοντικών ομάδων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό δράσεων και στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας.
 13. Ειδικά προγράμματα κατάρτισης με διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις.
 14. Συνεργασία, με τις τοπικές κοινότητες ,αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει ο Κλεισθένης για την ενίσχυση του ρόλου των συνελεύσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική του Δήμου.
 15. Ιδρυση γραφείων στο Δήμο εθελοντισμού και εργασίας, για άμεση ανεύρεση εργασίας σε ανέργους του νησιού μας στις επιχειρήσεις του τόπου μας .
 16. Παροχή κινήτρων ανάπτυξης και διευκολύνσεων στις εθελοντικές οργανώσεις του νησιού μας . Ίδρυση αντιδημαρχίας στον τομέα αυτό .
 17. Ενίσχυση των υπαρχόντων δομών για τη σίτιση και φροντίδα των συνανθρώπων μας, που το έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και επιχειρήσεις του νησιού μας .
 18. Άμεση συνεργασία με την Μητρόπολη Ρόδου και τις εκκλησίες των συνοικιών και των χωριών μας .
 19. Ιδρυση δικτύου μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Εκκλησίας , Φορέων , εθελοντικών οργανώσεων  και επιχειρήσεων  για την κάλυψη  σημαντικών αναγκών  όπως έξοδα μεταφοράς και ιατρικής περίθαλψης εκτός Ρόδου , ενισχυτικής εκπαίδευσης   των παιδιών .
 20. Δημιουργία του σπιτιού διαμονής και διανυκτέρευσης  των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

 

Όλα τα παραπάνω είναι τα πρώτα βήματα.

Στόχος όλων μας η αυριανή ημέρα να είναι καλύτερη και να μας βρει πιο αποτελεσματικούς στην καθημερινότητα και στη λύση των θεμάτων σ’ αυτούς τους ευαίσθητους τομείς.

 

                                                         

 

 

                                                            Για την παράταξη ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ

 

                                                              Στράτος Καρίκης

 

              Επικ. Μείζονος αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. Ρόδου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ