Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με νέα αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία εις βάρος πρώην τραπεζικού διευθυντή και της τράπεζας Πειραιώς προσέφυγε την Παρασκευή μέτοχος γνωστής ξενοδοχειακής εταιρείας της Ρόδου.

Με την αγωγή του διεκδικεί από τους εναγόμενους να του αποδώσουν, αυτοτελώς, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, το ποσό των 60.000 € το οποίο και υπεξαίρεσε ο πρώτος, μετά του νόμιμού τόκου, από τότε που κάθε ποσό κατέστη απαιτητό, ήτοι από την επομένη ημέρα υπεξαίρεσης εκάστου χρηματικού ποσού, άλλως από την 25 Νοεμβρίου 2015 ημερομηνία κοινοποίησης της δεύτερης κατά σειρά εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης-όχλησής του προς την τράπεζα, άλλως και όλως επικουρικώς, από την επίδοση της αγωγής και έως ολοσχερούς εξόφλησης.
Διεκδικεί ακόμη να του καταβάλει ο πρώτος εναγόμενος το ποσό των 10.000 € ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη και η δεύτερη εναγόμενη ποσό 20.000 € ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη και δη 10.000 € για τις παράνομες πράξεις του προστηθέντος αυτής και πρώτου εναγόμενου και 10.000 € λόγω της εν γένει συμπεριφοράς της και της άρνησής της να αποκαταστήσει την ζημία.
Όπως εκθέτει ο πρώτος εναγόμενος προσφερόταν να τον εξυπηρετεί με τις συναλλαγές του προσερχόμενος ο ίδιος στην οικία του, λόγω των κινητικών του δυσκολιών, δεδομένου ότι είναι 89 ετών και αντιμετωπίζει ακόμα και σήμερα πολλά και ποικίλα προβλήματα υγείας που τον καταβάλλουν όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου.
Δεδομένου των κινητικών του προβλημάτων, της προχωρημένης του ηλικίας, της κακής κατάστασης της υγείας του αλλά και δεδομένου ότι πολλούς μήνες κάθε έτος διαμένει στην Αυστραλία, ο πρώτος εναγόμενος διέθετε πρόσβαση με την ιδιότητα του (τέως πλέον) διευθυντή του καταστήματος της δεύτερης εναγόμενης, στον λογαριασμό του.
Όπως εκθέτει καταχράστηκε-υπεξαίρεσε, με περισσότερες της μίας πράξεις από τον λογαριασμό του το συνολικό χρηματικό ποσό των 60.000 €. Υποστηρίζει ότι τον διαβεβαίωσε ότι «τοποθετούσε» δήθεν τα χρήματά του για συγκεκριμένα κάθε φορά χρονικά διάστημα, κατά μέσο όρο τριών (3) μηνών, σε κλειστούς-προθεσμιακούς λογαριασμούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα του απέδιδαν υψηλότερη απόδοση-τόκους, προκειμένου να λαμβάνει την «έγκρισή» του προς τούτο.
Το θύμα επικαλείται και δημοσιεύματα της «δημοκρατικής».
Σημειώνεται ότι με απόφαση, που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, απορρίφθηκε λόγω αοριστίας προηγούμενη αγωγή του ίδιου θύματος, καθόσον δεν αναφέρθηκαν σε εκείνη ευκρινώς όλα τα πραγματικά γεγονότα προς στήριξη των αξιούμενων δικαιωμάτων.
Ο ενάγων διατείνεται μάλιστα ότι του απέδιδε κάθε φορά που «παρερχόταν» η ημερομηνία του εκάστοτε προθεσμιακού λογαριασμού (στον οποίο υποτίθεται ότι δέσμευε τα χρήματά του) το ποσό που υποτίθεται ότι αντιστοιχούσε στους τόκους, καταθέτοντάς το ο ίδιος ή με τη βοήθεια υφισταμένων του υπαλλήλων της τράπεζας, στο λογαριασμό του και αναφέροντάς του ότι ξαναδέσμευσε το ποσό σε αντίστοιχο προθεσμιακό λογαριασμό, αντίστοιχης διάρκειας.
Τον ενάγοντα εκπροσωπεί πλέον η δικηγόρος κ. Ελενα Κορδέλλα, τον πρώην τραπεζικό διευθυντή ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης και την τράπεζα ο δικηγόρος κ. Γιάννης Καρατζαφέρης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ