Με μία νομοθετική ρύθμιση, χωρίς διαβούλευση, και μέσα σε συνθήκες ειδικής λειτουργίας και νομοθέτησης της Βουλής, η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρούν στην αποδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο.

Η ορθή νομοθετική πρωτοβουλία επιβάλλει μια τέτοια σημαντική ρύθμιση να γίνεται κατόπιν ευρύτατης διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία. Ωστόσο ο κ. Χατζηδάκης, έχοντας προφανώς ενοχικό σύνδρομο, επέλεξε να φέρει στα κλεφτά την υφαρπαγή της αρμοδιότητας της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους, αφήνοντας στους Δήμους μόνο την αποκομιδή, και τη μεταφορά της σε έναν φορέα που δεν έχει κανένα υπάλληλο! Με αυτό τον τρόπο τίθενται υπό αμφισβήτηση η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων, η ασφάλεια της προστασίας του περιβάλλοντος, η δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και η υλοποίηση έργων υποδομής που συνδέονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ο νέος φορέας, που θα τελεί υπό την προεδρία της Περιφέρειας, δεν θα έχει κανένα υπάλληλο, δεν θα διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για να υλοποιήσει έργα και ταυτόχρονα θα έχει τη μορφή Α.Ε., γεγονός που προδίδει την πρόθεση της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών αυτών, με άμεση συνέπεια την αύξηση του κόστους διαχείρισης, το οποίο θα μετακυληστεί, στο τέλος της μέρας, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

Η ρύθμιση ξεκινάει με τη σαφή διαφοροποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων τόσο μεταξύ Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και Ιονίων Νήσων καθώς συστήνονται δύο Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ μόνο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αλήθεια, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν είναι νησιωτική περιφέρεια; Γιατί αυτός ο διαχωρισμός; Μήπως ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δεν είναι αρεστός

στην Κυβέρνηση, ενώ οι άλλοι δύο κάνουν τις χάρες των κυβερνώντων; Το γιατί πραγματοποιείται αυτός ο διαχωρισμός του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, χρειάζεται άμεσα απαντήσεις.

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών από τους ΟΤΑ, στους ΦΟΔΣΑ, γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ συγκαλείται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου. Ενώ, από τους ΟΤΑ οι αρμοδιότητες περνάνε σε ΦΟΔΣΑ, με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, που θα αναλαμβάνει και τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων αλλά και τη μελέτη-κατασκευή νέων.

Σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη, θα παίζει τον ρόλο του γενικού δερβέναγα καθώς εκ του νόμου ορίζεται ως Πρόεδρος του εφταμελούς ΔΣ του φορέα, με μέλη δύο εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου και τέσσερα μόνο μέλη να εκπροσωπούν τους Δήμους, από τους συνολικά 34 που αριθμούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στις σχέσεις εξουσίας που θα διαμορφωθούν να ληφθεί υπόψη ότι οι Περιφέρειες διαχειρίζονται και το ΠΕΠ από το οποίο εξαρτώνται οι ΟΤΑ. Επίσης, η δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταλύεται με ένα μόνο άρθρο, αφού σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, απαιτείται ένας μόνο εκπρόσωπος από ΟΤΑ για απαρτία και σε περίπτωση μη παρουσίας όλων των μελών του ΔΣ, η Περιφερειακή Παράταξη του Περιφερειάρχη θα μπορεί να λαμβάνει και μόνη της τις αποφάσεις.

Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων με τη σφραγίδα του Περιφερειάρχη έχει και άλλες πτυχές. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ καθώς και του ανύπαρκτου προσωπικού. Αυτό είναι ένα σενάριο που βολεύει στην πλήρη αντικατάσταση των ΟΤΑ, ώστε το παιχνίδι της διαχείρισης των αποβλήτων να παίζεται με καλά κρυμμένους όρους και συνεργασίες. Τελικά οι εργαζόμενοι και το επιστημονικό προσωπικό των ΟΤΑ θα αντικατασταθούν από ένα φορέα που δεν έχει κανένα εργαζόμενο. Τι καλύτερη δικαιολογία για να αρχίσει το παιχνίδι των αναθέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων; Τελικά όμως το λογαριασμό θα τον πληρώνουν οι ΟΤΑ και οι δημότες τους. Και οι ΦΟΔΣΑ θα κάνουν με ξένα κόλλυβα μνημόσυνο.

Εκτός από τα καλά κρυμμένα μυστικά, η πλήρης μεταφορά της περιουσίας των λειτουργούντων ΦΟΔΣΑ μπορεί να επιφέρει επιπτώσεις στη θεσμική λειτουργία της διαχείρισης αποβλήτων, καθότι υπάρχει μια σειρά εγκεκριμένων και ενταγμένων στο ΕΣΠΑ μελετών για την χρηματοδότηση έργων, των οποίων η μεταβίβαση τους σε άλλο φορέα, άλλης μορφής, θα επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στην συνέχιση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και στην πορεία των έργων. Το πρόβλημα αυτό επιτείνεται λόγω νέας πρόσκλησης του ΥΠΕΝ για υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης για έργα απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συγκεκριμένα ύψους 22,7 εκ. €, τα οποία ωρίμαζαν οι ΟΤΑ και τώρα θα βρεθεί η ωρίμανση και η εκτέλεση τους στον αέρα!

Προφανώς αντίστοιχα προβλήματα θα προκύψουν σε όλα τα έργα διαχείρισης αποβλήτων που είναι σε φάση λειτουργίας και σε όλα που είναι σε φάση κατασκευής.

Οι μαθητευόμενοι μάγοι του ΥΠΕΝ, που έκαναν πάνω από ένα 6μηνο να καταλάβουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας στην ανακύκλωση και που δεν έχουν εφαρμόσει νομοθετημένες υποχρεώσεις της χώρας (έναντι της ΕΕ), είναι έτοιμοι να τινάξουν, μέσα στο καλοκαίρι, τη διαχείριση των απορριμμάτων στα νησιά στον αέρα και να δώσουν τους ΦΟΔΣΑ στους κομματικούς τους περιφερειάρχες. Ζήλεψαν φαίνεται τη δόξα του κ. Πατούλη που έχει αρχίσει τις αναθέσεις εκατομμυρίων λόγω κορονοϊού για έργα ΧΥΤΑ!

Οι πολίτες των νησιών, οι δημοτικές παρατάξεις και οι εκλεγμένοι Δήμαρχοι οφείλουν να γνωρίζουν τι σχεδιάζει η Κυβέρνηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι εν κρυπτώ διαδικασίες που ακολουθεί η Κυβέρνηση δεν θα γίνουν ανεχτές.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ