Δύο νέες θέσεις ειδικών συμβούλων προκήρυξε χθες ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Η πρώτη θέση αφορά σε πτυχιούχο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στις Πολιτικές Επιστήμες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα προγραμματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης και συντονισμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών καθώς και συμμετοχής του Δήμου σε αναγνωρισμένα εθνικά και διεθνή δίκτυα της αυτοδιοίκησης.
Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.
Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.
Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.
Η δεύτερη θέση αφορά σε πτυχιούχο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με ειδίκευση στη Λογιστική ή/ και στην Οικονομική ή /και στη Λογιστική -Χρηματοοικονομική, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Το αντικείμενο των καθηκόντων που θα ασκεί είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά στο δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα οικονομικής διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης και μηχανογραφικής διαχείρισης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το έργο του θα είναι επιτελικό και δεν θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.
Επίσης, δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ