Για παραβίαση της υποχρέωσής του για διατροφή των ανήλικων τέκνων του καταγγέλθηκε από την πρώην σύζυγό του, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές στον Δήμο Ρόδου, με έγκληση που υποβλήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Η εγκαλούσα τέλεσε γάμο με τον εγκαλούμενο τον Δεκέμβριο του 2001 και απέκτησαν δύο παιδιά, ηλικίας σήμερα 16 και 14 ετών.
Ο γάμος αυτός λύθηκε με αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου το έτος 2015.
Δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδική διαδικασία διατροφών που αφορούν Διατροφή και επιμέλεια τέκνου), το έτος 2013, ο μηνυόμενος πατέρας υποχρεώθηκε να προκαταβάλλει στην εγκαλούσα, ως ασκούσα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων τους, διατροφή σε χρήμα και για τα δύο παιδιά ύψους 480 ευρώ, καταβλητέων εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, νομιμοτόκως από την λήξη κάθε δόσης έως την πλήρη εξόφληση.
Λόγω της μακροχρόνιας αδράνειας του μηνυόμενου για την εκπλήρωση της νόμιμης υποχρέωσής του, επέδωσε σε αυτόν επιταγή προς πληρωμή τον Φεβρουάριο του 2019, χωρίς όμως, όπως υποστηρίζει, να της έχει καταβάλει μέχρι σήμερα κάποιο ποσό.
Συγκεκριμένα, με την επιταγή προς πληρωμή υποχρεούται να καταβάλει στην μητέρα τα εξής ποσά:
-18.720 ευρώ δι’ επιδικασθέν και μη καταβληθέν κεφάλαιο, από την 6η Νοεμβρίου 2015 μέχρι σήμερα και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης,
-2.266,76 ευρώ για νόμιμους τόκους
-100 ευρώ για έξοδα αντιγράφου, αντιγραφικά δικαιώματα, σύνταξη της επιταγής και παραγγελίας προς επίδοση, καθώς και επίδοση αυτής μετά δικαιωμάτων του δικαστικού επιμελητή,
-756 ευρώ για τέλη απογράφου, ήτοι συνολικά 21.842,76 ευρώ νομιμοτόκως.
Επειδή ουδέν ποσό της κατέβαλε, στις επέβαλε κατάσχεση εις χείρας τραπεζών μέχρι του ποσού των 21.842,76 ευρώ.
Έπειτα από τις δηλώσεις των τραπεζών ως τρίτων, διαπίστωσε ότι ο μηνυόμενος κατά τον χρόνο της επιβολής της κατάσχεσης δεν διέθετε χρήματα που να επαρκούν για την ικανοποίηση της νόμιμης αξίωσής της.
Όπως διατείνεται το μοναδικό ποσό που θα επιδιώξει να εισπράζει είναι το ποσό των 910,73 ευρώ, αφαιρουμένων των εξόδων.
Η εγκαλούσα διατείνεται ότι ο εγκαλούμενος, παρόλο που γνωρίζει ότι υπάρχει δικαστικώς αναγνωρισμένη υποχρέωσή του για διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, παραλείπει, όχι από οικονομική αδυναμία, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, αλλά κακόβουλα την εκπλήρωση της ήδη από τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2015 και μέχρι σήμερα, μολονότι αρχικά κατέβαλλε τα χρήματα.
Ισχυρίζεται δε ότι η κακοβουλία του αποδεικνύεται εκτός των άλλων και από το ότι το 2017 πώλησε την μοναδική ακίνητη περιουσία που γνωρίζει ότι διέθετε, ήτοι μία μονοκατοικία αντί τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο 255.000 ευρώ.
Από το εισπραχθέν τίμημα ο εγκαλούμενος δεν απέδωσε σε εκείνην ούτε ένα ευρώ.
Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Λουκία Βούη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ