Τοπικές Ειδήσεις

Την αναστολή και ακύρωση των κυρώσεων εις βάρος της αιτήθηκε η «Ηχος και Φως ΑΕ»

Ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με αίτηση ακύρωσης και συναφή αίτηση αναστολής των πέντε αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες της επιβάλλονται κυρώσεις, προσέφυγε η εταιρεία ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως ΑΕ».
Πιο συγκεκριμένα επιδιώκει την αναστολή και ακύρωση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες:
-Εγκρίθηκε η αποστολή φακέλου της συμβάσεως σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή ώστε να διερευνηθεί η οικονομική ζημία την οποία έχει υποστεί ο Δήμος της Ρόδου.
-Απορρίφθηκε το αίτημά της για χορήγηση 4ης παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου στον ανθόκηπο της πλατείας Ρίμινι.
-Αποφασίστηκε η ακύρωση ως παράνομων των 3 προηγούμενων αποφάσεων του Δήμου Ρόδου που εγκρίθηκαν αιτήματά της για παράταση των εργασιών.
-Αποφασίστηκε η καταγγελία της συμβάσεως και η κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
-Η είσπραξη οφειλών που υπολογίστηκαν στο ποσό των € 660.656,87, πλέον προσαυξήσεων ποσού € 35.000.
Η εταιρεία εμμένει στο ό,τι νομίμως το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου της χορήγησε παρατάσεις της συμβάσεως αναγνωρίζοντας ότι συντρέχουν λόγοι που τις δικαιολογούν και που αφορούν αποκλειστικά στο Δήμο και ουχί στον ανάδοχο. Οτι με την αρ. 239/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου απορρίφθηκε το αίτημα για χορήγηση νέας παράτασης και τέθηκε χρονικό διάστημα 75 ημερών στην εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική διακήρυξη. Η εταιρεία αρνείται ότι δεν έχει υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και περαιτέρω ότι υπήρξε εκτράχυνση της συμβάσεως χωρίς δική της υπαιτιότητα.
Επισημαίνει ότι έχει ήδη καταγγείλει την σύμβαση και σε ό,τι αφορά την εκκρεμότητα της καταγγελίας της σύμβασης από την πλευρά του Δήμου, υποστηρίζει ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αποκλειστική προθεσμία των 75 ημερών που ο ίδιος έθεσε.
Ως λόγους προσφυγής της εκθέτει τους ακόλουθους:
– Παραβίαση του δικαιώματος σε προηγούμενη ακρόαση
– Παράβαση των άρθρων 3 παρ. 2β, 8 παρ. 2, 9, 10, 15 παρ. 2 και 17 της Σύμβασης, τον άρθρου 147 παρ. 8 του ν. 4412/2016, της γενικής αρχής περί ανωτέρας βίας και των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
– Παράβαση των άρθρων 7, 9,12 και 15 παρ. 2 της Σύμβασης, όπως και του άρθρου 52 του ν. 4413/2016.
– Παράβαση των κανόνων ανάκλησης των διοικητικών πράξεων και της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.
– Παράβαση του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
Επισημαίνει ακόμη ως προς το κατεπείγον της αιτήσεως αναστολής της ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων είναι προφανές ότι θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, ενόψει του αντικειμένου των προσβαλλόμενων πράξεων και ιδίως της απόφασης καταγγελίας της σύμβασης, κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών αλλά και βεβαίωσης του υψηλότατου ποσού των 660.656,87 €, πλέον προσαυξήσεων 35.000 €.
Διατείνεται ότι η απόφαση καταγγελίας έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της από άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες στο μέλλον.
Τονίζει ότι η απόφαση θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη φήμη και στην επαγγελματική υπόληψή της, καθώς η επαγγελματική δραστηριότητά της είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί από το γεγονός της καταγγελίας της σύμβασης από το Δήμο, δηλαδή από τη λήψη μίας βαρύτατης κύρωσης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου