Η τύχη της αρχής της πλειονοψηφίας από τη μετακλασική περίοδο ώς τους νεότερους χρόνους

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, προχώρησε στην έκδοση των πρακτικών της ημερίδας «Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω. Η τύχη της αρχής της πλειονοψηφίας από τη μετακλασική περίοδο ώς τους νεότερους χρόνους», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου, τον Απρίλιου του 2014 και ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη.

Μέσα από τις εισηγήσεις επίλεκτων Ελλήνων ιστορικών αποκαλύπτεται το εύρος της εφαρμογής της αρχής της πλειονοψηφίας ‒ακρογωνιαίος λίθος των δημοκρατικών διαδικασιών‒ σε έναν μεγάλο αριθμό συλλογικών σωμάτων κατά το παρελθόν, σε ιστορικές περιόδους που πολλές φορές εκπλήσσει.

Αναλυτικά παρατίθενται τα περιεχόμενα του τόμου

 1. Κώστας Μπουραζέλης, Η σαγήνη της ομοφωνίας και η ανθεκτικότητα της μειοψηφίας: από την ιστορία της δημοκρατίας στις πόλεις του ελληνιστικού κόσμου
 2. Μαρία Σ. Γιούνη, Η ψηφοφορία ως αναίρεση της δημοκρατίας: το παράδειγμα των ρωμαϊκών comitia
 3. Αθηνά Αρ. Δημοπούλου, Πλειονοψηφία και δικαιοσύνη στην αρχαία Ρώμη
 4. Σπύρος Ν. Τρωιάνος, Η έννοια της πλειονοψηφίας στη βυζαντινή νομική γραμματεία
 5. Ανδρέας Γκουτζιουκώστας, Τα συλλογικά όργανα της βυζαντινής αυλής
 6. Ευάγγελος Χρυσός, Η σύνοδος στη βυζαντινή εκκλησία και η αρχή της πλειονοψηφίας
 7. Eλευθερία Σπ. Παπαγιάννη, Περί πολυμελών δικαστηρίων: παρατηρήσεις με βάση μία υπόθεση του έτους 1196
 8. Μιχαήλ Β. Βέλλας, Sanior parsmajor pars: εκφάνσεις της αρχής της πλειοψηφίας στον δυτικό Μεσαίωνα
 9. Χαράλαμπος Γάσπαρης, Η αρχή της πλειοψηφίας στο βενετικό διοικητικό σύστημα του ύστερου Μεσαίωνα
 10. Ελένη Σακελλαρίου, Εκπροσώπηση, συναίνεση, πλειοψηφία στα πρώιμα κοινοβούλια της Δύσης
 11. Τόνια Κιουσοπούλου, «Κ’ ἐκάμνασιν τὸ παρλαμᾶ κ’ ἐπαῖρναν τὴν βουλήν τους»: περιπτώσεις συμβουλίων τον 13ο και τον 14ο αιώνα
 12. Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, «Πράττειν τὰ κοινὰ τῇ συναινέσει τῶν ἐνδημούντων ἀρχιερέων»: η ανάγκη της συλλογικότητας σε περιβάλλον απολυταρχίας (15ος-18ος αι.)
 13. Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης, Πλειονοψηφία σε έναν ρωμαϊκό κόσμο; Η αποφατική κρίση του Εγέλου και μια καντιανή ανταπάντηση

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ