Τοπικές Ειδήσεις

Ζητείται η ανάκληση δύο αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου για το διαβόητο έργο του «Παλαί ντε Σπορ»

Την ανάκληση δύο αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2015 και του Νοεμβρίου του 2018 που αφορούν στην περιβόητη υπόθεση των αξιώσεων εργολαβικής εταιρείας λόγω διάλυσης σύμβασης και την μη εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Ρόδου» («Παλαί ντε Σπόρ») με αρχική ανάδοχο την κοινοπραξία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. — ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», την οποία υποκατέστησε εισηγήθηκε χθες η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου!!

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου επικαλείται μάλιστα στην πολυσέλιδη γνωμοδότησή του την ανάκληση των αποφάσεων «για λόγους τήρησης των αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της προστασίας του δημοσίου και δημοσιονομικού συμφέροντος και της διαφάνειας»!!
Πιο συγκεκριμένα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς έχει προσφύγει η εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με αίτημα να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να της καταβάλει ποσό ύψους 318.604,94 ευρώ εντόκως λόγω διάλυσης σύμβασης και την μη εκτέλεση του έργου.
Η αγωγή της έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2021.
‏Το αξιούμενο με την αγωγή ποσό είναι το ίδιο ποσό αποζημίωσης που καθορίσθηκε με την από 27 Νοεμβρίου 2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου και καταβολής αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πάσχει και πρέπει να ανακληθεί.
Σχετικά με την συγκεκριμένη αξίωση της εταιρείας η νομική υπηρεσία είχε γνωμοδοτήσει την 23η Ιουλίου 2018 αναφερόμενη σε ζητήματα που θεωρεί εξαιρετικά σοβαρά τα οποία δεν εξετάστηκαν και δεν απαντήθηκαν.
Για το ίδιο θέμα είχε προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ο τότε επικεφαλής της δημοτικής παρατάξεως ΡΟΠΟΑΝ κ. Γιώργος Υψηλάντης ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου και η προσφυγή του απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους.
Μάλιστα οι απόψεις του κ. Υψηλάντη γύρω από τη νομιμότητα της δαπάνης ύψους 318.604,94 ευρώ, που αφορά αποζημίωση της εργοληπτικής εταιρείας «Στήριξις Τεχνική ΑΕ», επί του τεκμαιρομένου οφέλους της ως αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου του «Παλαί ντε Σπόρ» (κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Ροδίων) ταυτίζονται με τα όσα διαλαμβάνονται σε έγγραφο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα, ο οποίος, όπως έγραψε η «δημοκρατική», επέστρεψε στον Δήμο Ρόδου αθεώρητο το σχετικό χρηματικό ένταλμα που εξεδόθη επί των ημερών της απελθούσης διοίκησης του Δήμου Ρόδου.
Θυμίζουμε ότι ο κ. Υψηλάντης, είχε αιτηθεί τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αποζημίωση εργοληπτικής εταιρείας για το έργο του “κλειστού γυμναστηρίου” του πρώην Δήμου Ροδίων, που ξεκίνησε και δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Η προσφυγή του κ. Υψηλάντη, κοινοποιήθηκε στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου θεωρεί μεταξύ άλλων, πως υφίστανται εξαιρετικά σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα προς εξέταση, όπως παραγραφής, αν, γιατί και ποιών οργάνων είναι η υπαιτιότητα εξ αιτίας της οποίας επήλθε πράγματι ή όχι αυτοδίκαιη εκ του νόμου διάλυση της σύμβασης, αν, γιατί και ποιών οργάνων είναι η υπαιτιότητα εξ αιτίας της οποίας επήλθε πράγματι ή όχι αυτοδίκαιη έγκριση τελικής επιμέτρησης των εκτελεσθεισών (και ποιών) εργασιών και κατά πόσο βέβαια η άπρακτη πάροδος προθεσμιών συνιστά αυτοδίκαιη έγκριση λογαριασμών επιμετρήσεων ( λόγω αλλαγής νομολογίας κατά την οποία πλέον δεν υπάρχει σιωπηρή έγκριση βλ. αποφ. 1208/2012 ΣτΕ), ως προς τον ποιος ήταν ο λόγος και η ακριβής αιτία της εισήγησης και της έγκρισης από το δημοτικό συμβούλιο της υποκατάστασης αναδόχου το έτος 2015 και αν ήταν δυνατόν αυτό να γίνει επί ήδη διαλυθείσας εργολαβίας από το 2012, όπως η αιτούσα – οχλούσα εταιρεία διατείνεται και επί της οποίας αντίθετα από το 2009 εγκρίθηκε η ματαίωση της διάλυσης της εργολαβίας (απόφαση 520/14-09-2009 Δ.Σ.).
Επίσης αναφέρεται και ζητά πληροφορίες για σχετικό με τη υπόθεση, χωρίς πρωτόκολλο έγγραφο από το 2012 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, από το οποίο προκύπτουν κρίσιμα στοιχεία αλλά και εύλογα ερωτήματα, όπως υπηρεσιακή βεβαίωση ότι το κώλυμα προόδου του συγκεκριμένου έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Ρόδου, γεννήθηκε από εξωγενείς παράγοντες μετά την σύναψη της σύμβασης και συγκεκριμένα, λόγω ανασκαφικών ερευνών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εκχέρσωση από τη θάλασσα σημαντικών παραθαλάσσιου τμήματος και απομείωση του τμήματος οικοπέδου από την πρόσφατη κατασκευή της περιμετρική οδού, ότι εκκρεμεί η μετατόπιση εκτέλεσης του ίδιου έργου στην Μ.Γ. Γ 31 Γαιών Ρόδου (περιοχή «Ρένης») και τούτο μάλιστα κατά αποδοχή και της ίδιας της αναδόχου αρχικής εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 16271/09-09-2009 έγγραφο αυτής ματαίωσης της διάλυσης της εργολαβίας, (το οποίο βέβαια δεσμεύει και τη σημερινή αιτούσα – οχλούσα εταιρεία, σύμφωνα με την καθομολογία της υποκατάσταση αυτής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αναδόχου, γ) παραδοχής προόδου των διαδικασιών εκτέλεσης του έργου στην άλλη θέση στη περιοχής της Ρένης» και ότι ενώ με την υπ. αρ. 520/2009 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκε η ματαίωση της διάλυσης της εργολαβίας και ενώ τουλάχιστο κατά το ίδιο έγγραφο διαφαίνεται εξέλιξη εκτέλεσης αυτού σε άλλη θέση, το έγγραφο αυτό ως εισήγηση προς το Δ.Σ. κλείνει με αίτημα διάλυσης της σύμβασης.
Λόγω της κρισιμότητας και των πτυχών του όλου θέματος, ζήτησε εξάλλου να oρισθεί Επιτροπή εξέτασης της υπόθεσης από εκπροσώπους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα επιληφθούν τελικής εισηγήσεως προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, επί όλων των τεχνικών, οικονομικών και νομικών κεφαλαίων της υπόθεσης.
Η παραπάνω γνωμοδότησή του, όπως τονίζει, σιωπηρά δεν έγινε δεκτή και ούτε μνεία επ’ αυτής έγινε στην επακολουθήσασα αρ. πρωτ. 16/64657/23-10-2018 εισήγηση επί της οποίας ελήφθη η υπ. αρ. 1302/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Μνεία κάνει εξάλλου αναλυτική της υπ. αρ. 02/05-06-2019 Πράξεως Αρνήσεως Θεωρήσεως Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, με την οποία επιστράφηκε αθεώρητο το με αριθμ. 55/2019 χρηματικό ένταλμα πληρωμής καθώς και φωτοαντίγραφο του από 06-06-2019 αποδεικτικού επίδοσης της πράξης σε αρμόδιο υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που δεν ενέκρινε την δαπάνη.

Σύμφωνα με τη παραπάνω Πράξη Αρνήσεως Θεωρήσεως Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της Υπηρεσίας του Επιτρόπου της Π.Ε Ρόδου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τονίζει ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου, επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ζήτημα νομιμότητας και ακυρότητας όχι μόνο της υπ. αρ. 1302/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που ενέκρινε το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου και την αποζημίωση τεκμαιρόμενου οφέλους και θετικών ζημιών συνολικής δαπάνης 318.604,94 ευρώ, αλλά και της διοικητικής πράξης στην οποία στηρίζεται, δηλαδή και την υπ. αρ. 60/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία κατά παράβαση νόμου και ουσιώδους όρου της διαδικασίας, προδήλως παράνομα δέχθηκε επί διαλυθείσας σύμβασης, την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου