Τοπικές Ειδήσεις

Η ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών στον Δήμο Σύμης

Στο διατακτικό της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αναφέρονται τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το γενικό αποτέλεσμα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της δημοτικής περιόδου από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” και επιλαχόντες συνδυασμούς τους συνδυασμούς με τους τίτλους “ΠΡΩΤΑ Η ΣΥΜΗ” και “Αλλάζουμε! Σύμη για όλους!”.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Σύμης τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”, ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εκλέγεται Δήμαρχος

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Σύμης τους εξής:

Α) Από τον επιτυχόντα συνδυασμό -Συνδυασμό Β’- με τον τίτλο “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” με σύνολο των ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός χιλίων πενήντα πέντε (1.055).

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ έλαβε τριακόσιους δέκα τρεις (313) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΣΟΥΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε διακόσιους ενενήντα έξι (296) σταυρούς προτίμησης
 3. ΧΑΣΚΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα εννέα (279) σταυρούς προτίμησης
 4. ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης
 5. ΤΣΑΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης
 6. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα επτά (137) σταυρούς προτίμησης
 7. ΛΟΥΠΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι εννέα (129) σταυρούς προτίμησης
 8. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης
 9. ΠΑΡΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν δέκα εννέα (119) σταυρούς προτίμησης
 10. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τέσσερις (104) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
 2. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
 3. ΜΙΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
 5. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
 6. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εξήντα τέσσερις (64) σταυρούς προτίμησης
 7. ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
 8. ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
 9. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
 10. ΓΚΟΥΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
 11. ΣΕΪΡΛΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
 12. ΜΟΡΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
 13. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
 14. ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
 15. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
 16. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό με τον τίτλο “ΠΡΩΤΑ Η ΣΥΜΗ” -Συνδυασμό Γ’.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού που ανήλθαν σε τετρακόσιες ογδόντα (480).
 2. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε εκατόν είκοσι πέντε (125) σταυρούς προτίμησης
 4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πέντε (105) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα οκτώ (98) σταυρούς προτίμησης
 2. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΤΑΣΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
 4. ΤΣΑΒΑΡΗ ΗΛΙΑΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
 5. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
 6. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
 7. ΔΙΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
 8. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
 9. ΣΥΚΑΛΛΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
 10. ΤΣΙΡΙΟΝΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΑΜΠΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
 11. ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
 12. ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
 13. ΦΩΤΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
 14. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
 15. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ-ΤΣΙΜΠΙΡΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
 16. ΜΠΛΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
 17. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΟΝΔΥΛΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
 18. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
 19. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
 20. ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό -Συνδυασμό Α’- με τον τίτλο “Αλλάζουμε! Σύμη για όλους!”.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 1. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού που ανήλθαν σε τριακόσιες εβδομήντα δύο (372).
 2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕOYΣ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ-ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.ΛΕΡΙΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης

 1. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
 2. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα εννέα (79) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
 4. ΜΙΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
 5. ΠΙΝΟΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
 6. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
 7. ΜΙΣΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
 8. ΤΙΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΡΟΚΚΟ ΜΑΟΥΡΟ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
 9. ΣΑΡΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
 10. ΣΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
 11. BURGESS LYNNE CHRISTINE του PHILIP έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
 12. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 13. GOUINGUENET FREDERIQUE MARIE MADELEINE του JACQUES έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
 14. ΑΡΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
 15. ΜΟΡΑΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
 16. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου