Συνεχώς αυξανόμενος βαίνει ο αριθμός των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που είναι εγκατεστημένες στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η «δημοκρατική», στο νησί υπάρχουν συνολικά εγκατεστημένες 274 κεραίες, τέσσερις περισσότερες σε σχέση με το 2019, πέντε περισσότερες σε σχέση με το 2018 και 18 περισσότερες σε σχέση με το 2017!
Συνολικά στο νησί της Ρόδου είναι εγκατεστημένες 256 κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Στην λίστα χωροθέτησης των κεραιών περιλαμβάνονται εκτός από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, οι κεραίες των ραδιοφωνικών σταθμών και της DIGEA, ανεβάζοντας τον αριθμό των κεραιών συνολικά στα Δωδεκάνησα σε 474.
Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ανέρχονται σε 218 συνολικά και είναι κατανεμημένες ως εξής:
Κάλυμνος: 21 (18 το 2019)
Kως: 94 (90 το 2019)
Λέρος: 16 (15 το 2019)
Λειψοί 5 (4 το 2019)
Πάτμος: 18 (19 το 2019)
Χάλκη: 4 (5 το 2019)
Τήλος: 5 (4 το 2019)
Νίσυρος: 9 (7 το 2019)
Μεγίστη: 10 (10 το 2019)
Κάρπαθος: 33 (31 το 2019)
Κάσος 3 (4 το 2019)
Να σημειωθεί ότι στη λίστα, που παρουσιάζει σήμερα η «δ», δεν περιλαμβάνονται οι κατασκευές κεραιών για την εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται άδεια ή υποβολή δήλωσης εγκατάστασης στην ΕΕΤΤ, όπως οι κατασκευές κεραιών λήψης σήματος τηλεοπτικών εκπομπών, ραδιοερασιτεχνών και ειδικών ραδιοδικτύων (υπό προϋποθέσεις), καθώς και εκείνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Σωμάτων Ασφαλείας, υπουργείων, όπως και κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παράνομη εγκατάσταση, μετά από καταγγελίες ή αυτεπάγγελτους ελέγχους της ΕΕΤΤ.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: keraies.eett.gr, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις χωροθετήσεις των κεραιών ανά δημοτική ενότητα, και ανά οδό.
Οι πολίτες που αναζητούν πληροφορίες για μια συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, μπορούν να ενημερωθούν:
Εάν η κατασκευή κεραίας έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ ή έχει δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.
Για το περιεχόμενο της άδειας ή της δήλωσης όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις συναρμόδιων φορέων.
Για το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε.
Για την εταιρεία που είναι κάτοχος της κεραίας.
Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για θέματα όπως:
Οι αδειοδοτημένες και οι δηλωθείσες στην ΕΕΤΤ κατασκευές κεραιών που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Οι κατηγορίες κατασκευών κεραιών για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας, καθώς και εκείνες που, ενώ εξαιρούνται της αδειοδότησης, πρέπει να δηλωθούν στην ΕΕΤΤ.
Η Ενημερωτική Πύλη δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για:
Κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης αδειοδότησης ή δήλωσης στην ΕΕΤΤ, καθώς αυτές δεν είναι καταχωρημένες στο μητρώο της ΕΕΤΤ.
Στοιχεία ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΕΕΤΤ.
Αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης.
Θέματα που σχετίζονται με τα όρια και τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων καθώς αποτελούν αρμοδιότητα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Ωστόσο, για τις κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στην Ενημερωτική Πύλη, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης διαθέσιμων μετρήσεων της ΕΕΑΕ, μέσω σχετικού συνδέσμου στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής κεραίας.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ενημερωτική Πύλη βασίζονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) μέσω του οποίου πραγματοποιείται η αδειοδότηση και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν.4070/2012.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ