Μόνον μία εταιρεία εμφανίσθηκε και εκδήλωσε ενδιαφέρον μέχρι και χτες, για τον διαγωνισμό που θα διενεργήσει η ΔΕΡΜ Α.Ε. με στόχο την παραχώρηση σε ιδιώτη του ιστορικού τουριστικού συγκροτήματος που περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία «ΕΛΑΦΟΣ», «ΕΛΑΦΙΝΑ» και «ΕΛΑΦΑΚΙ» στο πλαίσιο της αξιοποίησης –συνολικά- των εγκαταστάσεων του Προφήτη Ηλία.
Πρόκειται για την «Εταιρεία Ανάπτυξης Ορεινής Ρόδου Μ.Ι.Κ.Ε.» του κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη –που διαχειρίζεται ήδη το συγκρότημα.
Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την προσεχή Παρασκευή στις 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Να σημειωθεί ότι για την δημοτική αρχή, θεωρείται πολύ θετική αυτή η εξέλιξη, καθώς λήγει επιτέλους η ταλαιπωρία με την κατάσταση που επικρατούσε στο ισχύον καθεστώς για το συγκεκριμένο συγκρότημα και την αξιοποίησή του καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές με νόμιμο τρόπο για να παραχωρηθεί στον ιδιώτη (και επισήμως).
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η ΔΕΡΜ Α.Ε. που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση της διαδικασίας, θέτει ως προϋπόθεση για την μίσθωση των δύο ακινήτων σε ιδιώτη, να επενδυθεί κατ’ ελάχιστον το ποσό των 800.000 ευρώ για την αποκατάστασή τους.
Θυμίζουμε ότι με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, το τουριστικό συγκρότημα χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος.
Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται εικοσαετής, αρχής γενομένης από την κατάρτισή της.
Ως χρήση των χώρων του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτής της λειτουργίας τους ως ξενοδοχείου αναφορικά με τα ακίνητα με την ονομασία «ΕΛΑΦΟΣ» & «ΕΛΑΦΙΝΑ» και για το ακίνητο με την ονομασία «ΕΛΑΦΑΚΙ» ως επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ή οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων ή επιχείρησης αναψυχής μετά ή χωρίς παιδότοπο.
Το ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα δεν δύναται να είναι μικρότερο από ποσοστό 10% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων από τη λειτουργία των χώρων, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων αυτό των € 260.000,00 €, πλέον του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του ποσού αυτού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ