Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από χθες Πέμπτη το νομοσχέδιο με τίτλο «Διευθέτηση οφειλών, Δεύτερη ευκαιρία», το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. Το εν λόγω νομοσχέδιο ανοίγει, μεταξύ άλλων, τον δρόμο προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές προς το Δημόσιο έως και 240 δόσεις, από 120 δόσεις που ισχύει μέχρι σήμερα.

Όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, τη δυνατότητα ρύθμισης χρεών έχουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά, ενώ δικαίωμα εκκίνησης της διαδικασίας έχουν τόσο οι οφειλέτες όσο και οι πιστωτές, στους οποίους περιλαμβάνεται και το Δημόσιο.

Εξαιρέσεις

Νέες εξαιρέσεις τίθενται σε ισχύ για την αποφυγή κατάχρησης της διαδικασίας ή τη διαγραφή ορισμένων κατηγοριών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, στο νέο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η διαδικασία δεν είναι διαθέσιμη σε οφειλέτες εφόσον τουλάχιστον το 90% των συνολικών τους οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε ένα χρηματοδοτικό φορέα.

Παράλληλα, η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρει πως στην περίπτωση αυτή είναι αποτελεσματικότερη για τους συνεργάσιμους οφειλέτες η προσφυγή στη διμερή διαπραγμάτευση με τον χρηματοδοτικό φορέα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων μέσω της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας.

Για την αποφυγή επίσης της υπέρμετρης επιβάρυνσης της διαδικασίας, εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η συνολική οφειλή προς τους πιστωτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις 

Σε περίπτωση που επιτευχθεί έγκριση συμφωνίας από τους χρηματοδοτικούς φορείς και τον οφειλέτη, το Δημόσιο συμμετέχει αυτόματα στη ρύθμιση, εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν υπερβαίνουν, ανά φορέα, το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ.
  • Το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη.
  • Η συμφωνία δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση από ό,τι σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση, σε περίπτωση που καταστεί υπερήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές της σύμβασης αναδιάρθρωσης που συμφωνείται με τους πιστωτές, για χρονικό διάστημα άνω των 3 μηνών αθροιστικά.

Για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, βασική προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να αποδεχθεί πλήρη άρση του φορολογικού και τραπεζικού του απορρήτου και να υποβάλει πλήρη στοιχεία για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Πηγή: Reporter.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ