Τοπικές Ειδήσεις

Προσφυγή της ΑΕΓΕΚ για το έργο του φράγματος Γαδουρά

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς η συζήτηση της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ” κατά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ελληνικού Δημοσίου για το έργο του φράγματος Γαδουρά και συγκεκριμένα του έργου «Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Κατασκευή Υπολειπομένων Εργασιών Φράγματος και Έργων Αγωγών Μεταφοράς και Διυλιστηρίων».
Το έργο έχει συμβατικό αντάλλαγμα (προϋπολογισμό): €53.697.210,61 (χωρίς Φ.Π.Α.) και το οικονομικό της διαφωνίας που θα εξετάσει το δικαστήριο ανέρχεται στο ποσό των €1.974.758,19, πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ.
Η προσφυγή αφορά ειδικότερα σε διαφωνία που προέκυψε στο πλαίσιο της σύμβασης εκτέλεσής του.
Σύμφωνα με την ανάδοχο η εκτέλεση του κρίσιμου έργου περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31.12.2014, ενώ ακολούθως ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η περίοδος της ετήσιας αποδοτικής λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.), όπως προκύπτει από την από 16.01.2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών και την από 14.12.2016 βεβαίωση περαίωσης της αποδοτικής λειτουργίας του έργου.

Η ένδικη διαφωνία προκλήθηκε από το με ημερομηνία 12.09.2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής της σύμβασης, το οποίο υπεγράφη με επιφύλαξη από την ανάδοχο κατά το μέρος αυτού που η Επιτροπή Παραλαβής παρέλειψε να παραλάβει (ποσοτικά και ποιοτικά) το σύνολο των εκτελεσμένων από τον ανάδοχο εργασιών του ανωτέρω έργου αλλά προέβη σε παραλαβή των εργασιών βάσει περικοπών που είχαν διενεργηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί της υποβληθείσας από την ανάδοχο τελικής επιμέτρησης του έργου.
Η ανάδοχος υποστηρίζει ότι οι περικοπές των εκτελεσθεισών εργασιών είναι μη νόμιμες και αντισυμβατικές και έλαβαν χώρα κατά το χρόνο διενέργειας της προσωρινής παραλαβής του έργου από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής, παρά την προγενέστερη ρητή έγκριση των ίδιων εργασιών και ποσοτήτων από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΚτΕ (εγκεκριμένα ΠΠΑΕ & εγκεκριμένοι λογαριασμοί).
Ισχυρίζεται ότι συνιστούν καταφανώς βλαπτική για τα έννομα συμφέροντα της αναδόχου πράξη, καθώς η τελευταία κινδυνεύει να αποστερηθεί του δικαιώματος της επί του συμβατικού ανταλλάγματος για τις άνω περικοπείσες ποσότητες εργασιών, όλως παράνομα και αντισυμβατικά, υφιστάμενη σημαντικότατη οικονομική ζημία, ανερχόμενη στο ποσό του €1.974.758,19 (περιλαμβανόμενων ΓΕ & ΟΕ, πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).
Υποστηρίζει ακόμη ότι τήρησε την προσήκουσα ενδικοφανή διαδικασία και άσκησε όλα τα προβλεπόμενα μέσα που απορρίφθηκαν.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου