Τοπικές Ειδήσεις

Επιχορηγήσεις σε 6 ξενοδοχεία στο Νότιο Αιγαίο

Έξι αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων ξενοδοχειακών επενδύσεων στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, στο Νότιο Αιγαίο και συγκεκριμένα σε Κω, Κάρπαθο και Καστελόριζο, υπογράφηκαν από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Στο Καστελόριζο

Πιο αναλυτικά υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «MANDRAKI HOUSE – ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΡΛΗ 0.Ε» με δ.τ. «MANDRAKI HOUSE» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας τριών αστέρων ( 3*) δυναμικότητας 2 διαμερισμάτων – 8 κλινών με ανακατασκευή παλαιάς πετρόχτιστης διώροφης κατοικίας» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο Μεγίστης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 358.912,30 € (ευρώ) και
συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 332.574,80 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 133.029,92 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κω

Ακόμη υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας τριών αστέρων (3*) δυναμικότητας 122 δωματίων -240 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα), στο Δήμο Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.020.802,00€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.020.802,00€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 808.320,80€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 1,45 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης, στην ίδια εταιρία «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́κύκλος), όπως ισχύει, ο «Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας
“ΕΛΜΑ”, κατηγορίας δύο αστέρων (2*) δυναμικότητας 49 δωματίων -92 κλινών και την αναβάθμισή της σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*)» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.373.346,35€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με
1.373.346,35€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση  με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 549.338,54€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,92 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας δύο αστέρων (2*) δυναμικότητας 35 δωματίων – 63 κλινών και αναβάθμισή της σε ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας τριών αστέρων (3*)» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:
55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.488.254,02€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.488.254,02€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 598.219,75€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση
της επένδυσης ανέρχονται σε 4,01 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κάρπαθο

Υπογράφηκε ακόμη, η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «EMM. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (B ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας με αναβάθμιση σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*) και παράλληλη επέκταση της δυναμικότητας με
επιπλέον 13 δωμάτια και 26 κλίνες» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.070.512,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.070.512,00 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 428.204,80 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Επίσης υπογράφηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – KALIMERA KARPATHOS» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (B ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Επέκταση δυναμικότητας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας τριών αστέρων (3*) με τη δημιουργία κτιρίου διαμονής 5 δωματίων – 16 κλινών και κτιρίου εστιατορίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου
δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 493.731,42 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 493.731,42 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 197.492,57 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 6,25 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Τέλος υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΙΛΙΝΑ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Ξενοδοχείου Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων κατηγορίας τριών αστέρων (3*) δυναμικότητας 15 δωματίων – 29 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 298.009,39€ (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 298.009,39€ (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 119.203,75€, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση
της επένδυσης ανέρχονται σε 1,20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

money-tourism.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου