Τοπικές Ειδήσεις

Την ακύρωση απόφασης με την οποία κρίθηκε συνυπεύθυνος για οφειλές της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ και της ΑΔΕΚΤ ΑΕ επιδιώκει ο Δήμος Ρόδου

Mε ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και κάθε άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου κατά της υπ’αρ. Α 284/201 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 1ο) και του ΕΦΚΑ.
Με την ως άνω απόφαση του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου έγινε εν μέρει δεκτή η ανακοπή που άσκησε ο Δήμος Ρόδου για την ακύρωση των από 24 Ιανουαρίου 2017 πινάκων βεβαιώσεως ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των υπό εκκαθάριση εταιρειών ΑΔΕΚΑΜ του πρ. Δήμου Πεταλούδων, συνολικού ποσού 2.917.290,20 ευρώ και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρ. Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 4.110.962,08 ευρώ, που με τις προσαυξήσεις σήμερα αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ.
Στο Δήμο Ρόδου είχε ανακύψει, όπως έγραψε η «δημοκρατική», μείζον θέμα μετά την αρχική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου να απορρίψει την αίτησή του για χορήγηση προσωρινής διαταγής με την οποία θα αναστέλλονται κάθε είδους καταδιωκτικά μέτρα καθώς και η απαγόρευση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, μετά και την νέα απόφαση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, διαδόχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, να κινήσει διαδικασίες για την είσπραξη 7.028.252,28 ευρώ για οφειλές, κυρίως εισφορών και πρόσθετων τελών των ως άνω, υπό εκκαθάριση, δημοτικών επιχειρήσεων.

Το θέμα ανέλαβε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου ο οποίος σθεναρά υποστήριξε από την πρώτη στιγμή την άποψη ότι η τακτική που έχει ακολουθήσει ο ΕΦΚΑ είναι εσφαλμένη.
Ο ΕΦΚΑ εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο κ Μαρία Μητσού.
Στην εισήγηση για την άσκηση εφέσεως αναφέρονται τα εξής:
«Με την υπ’αριθμ. Α284/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (1ο Τμήμα) έγινε μερικώς δεκτή ανακοπή του Δήμου Ρόδου κατά πράξεων του ΕΦΚΑ (απόφαση 21109/2013 Δ/ντριας Περιφ. Υποκ. Ρόδου ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) με τις οποίες λόγω συνυπευθυνότητας καλείται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων Α.Δ.Ε.Κ.Α.Μ. Α.Ε (του πρώην Δήμου Πεταλουδών) και Α.Δ.Ε.ΚΤ. Α.Ε. (του πρ. Δήμου Ροδίων) συνολικού ύψους κύριας εισφοράς (πλέον πρόσθετων τελών) 7.028.252,28 ευρώ επί των οποίων ο Δήμος Ρόδου, με επιφύλαξη της ασκηθείσας ανακοπής, προέβη ήδη σε ρύθμιση (απόφαση 789/2019 Δημοτικού Συμβουλίου).
Ειδικότερα με την παραπάνω υπ’αρ. Α284/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (1ο Τμήμα) έγιναν μερικώς δεκτοί οι ισχυρισμοί του Δήμου Ρόδου ως προς την παραγραφή αξιώσεων περιόδου οφειλής μέχρι 31-12-2001, ενώ για τις υπόλοιπες δεν δέχθηκε παραγραφή. Επίσης το Δικαστήριο άφησε αδίκαστο ως μη προσβαλλόμενο με ανακοπή το κυρίως ζήτημα της δίκης, δηλαδή ως προς την αβάσιμη και μη προβλεπόμενη από τον νομοθέτη αυτοδίκαιη (ex lege) διεύρυνση της συνυπευθυνότητας οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων σε βάρος των Ο.Τ.Α. που ανήκουν, εκτιμώντας συγκεκριμένα το δικάσαν Δικαστήριο ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις συνυπευθυνότητας θα έπρεπε να προσβληθούν με προσφυγή, αν και τούτο κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ που ο Δήμος Ρόδου προέβαλε και το Πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη και δεν απάντησε. Σαφέστατα δεν προβλέπεται για πρόσωπα που όπως στη προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Ρόδου φέρονται ex lege να υπέχουν ευθύνη αναδοχής χρεών.
Κατόπιν αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 γνωμοδοτούμε για την έγκριση άσκησης Έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς κατά της παραπάνω υπ’αρ. Α 284/201 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Τμήμα 1ο) και του ΕΦΚΑ, προκειμένου να εξαφανισθεί η ως άνω απόφαση επί της μη πλήρους αποδοχής της ανακοπής και επί του παραδεκτού και βάσιμου των προβαλλόμενων με αυτή λόγων, που ανάγονται στο κατ’ ουσία αβάσιμο των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, και προκειμένου κατά τα λοιπά να γίνουν πλήρως δεκτοί και οι τρεις λόγοι της ασκηθείσας ανακοπής (έλλειψης συνυπευθυνότητας, παραγραφή και επικουρικά αβάσιμο απαίτησης ως προς τα πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις).
Επίσης να ορισθεί ο υπογράφων έμμισθος νομικός σύμβουλος Θεόδωρος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ (Α.Μ. 115 Δ.Σ.Ρ.) πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Ρόδου για την κατάθεση της έφεσης και την εκδίκασή της».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου