Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με αγωγή αποζημίωσης κατά της ΔΕΗ ΑΕ, για ηθική βλάβη που υπέστη, από παράνομη επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων προσέφυγε ένας κάτοικος Αρχαγγέλου, που έλαβε επιστολή από δικηγορικό γραφείο – εισπρακτική εταιρεία για την διευθέτηση οφειλής του!
Αρκετοί πολίτες, οφειλέτες της ΔΕΗ, έχουν υποβάλει καταγγελίες στον Συνήγορο του Πολίτη και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς τα προσωπικά τους δεδομένα βρέθηκαν χωρίς την συγκατάθεσή τους σε δικηγορικά γραφεία και εισπρακτικές εταιρείες.
Οι εισπρακτικές εταιρείες παραβιάζουν τον πρόσφατο GDPR νόμο ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων η ΔΕΗ απειλεί με δικαστήρια και διακοπή της ηλεκτροδότησης ακόμα και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που ανήκουν στο ΚΟΤ και στο ΚΕΑ.
Ο ενάγων είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στην περιοχή Αρχαγγέλου για την ρευματοδότηση του οποίου, έχει συνάψει περί τον Σεπτέμβρη του 1986 στην Ρόδο, σύμβαση προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με την εναγόμενη με ημερομηνία πρώτης ηλεκτροδότησης 19-9-1986.
‏Περί τον Απρίλιο του 2017 του απεστάλη ο από 28-3-2017 λογαριασμός της παροχής του ποσού 1.742,14 € με ημερομηνία λήξης 25-4-2017.
Δυνάμει τηλεφωνικής του κλήσης προς την εναγόμενη, ρύθμισε την προαναφερθείσα οφειλή του, σε 36 δόσεις και του απεστάλη το από 19-4-2017 έγγραφό της, το οποίο ανέφερε τις καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων, το ποσό της κάθε δόσης (48 €), καθώς και τους όρους της ρύθμισης.
Πληρώθηκαν οι πρώτες τρεις δόσεις, ήτοι μέχρι και της 19-6- 2017 και έπειτα λόγω πρόσκαιρων οικονομικών δυσκολιών, καθυστέρησε στην πληρωμή μερικών μηνιαίων δόσεων, με συνέπεια να απωλέσει την ρύθμιση.
‏Περί τα τέλη Αυγούστου 2018 έλαβε επιστολή από δικηγορική εταιρεία των Αθηνών με την οποία κλήθηκε να εξοφλήσει την οφειλή του.
Όπως εκθέτει στην αγωγή, που υπέβαλε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Τάσου Μπακαλούμα, η ΔΕΗ δεν συμμορφώθηκε με τον ν. 2472/1997 και την κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ. και διαβίβασε τα προσωπικά του δεδομένα παράνομα και χωρίς ουδέποτε να τον ενημερώσει για την επικείμενη διαβίβασή τους αλλά και χωρίς εκείνος να δώσει την συγκατάθεσή του και η αποδέκτρια δικηγορική εταιρεία τα επεξεργάστηκε δια των υπαλλήλων της.
Τονίζει ότι οι παραπάνω παράνομες πράξεις και παραλείψεις της εναγομένης έχουν προκαλέσει μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή από το γεγονός ότι απόρρητα προσωπικά του δεδομένα έχουν ανακοινωθεί και διαρρεύσει χωρίς καμία απολύτως ενημέρωσή του, ούτε προγενέστερη ούτε και μεταγενέστερη της διαβιβάσεως των δεδομένων του σε τρίτους, ότι προσεβλήθη η προσωπικότητα του και ζητεί αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ