Τις επιχειρήσεις που θέλουν  να περάσουν στην ψηφιακή εποχή αξιοποιώντας τις Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» & «Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό» στηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του εξειδικευμένου πακέτου «Πειραιώς Επιχειρείν 360°»

Όπως είναι γνωστό, η είσοδος των επιχειρήσεων στη ψηφιακή εποχή επηρεάζει σημαντικά το σύνολο της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, οδηγώντας τις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες να αναβαθμίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται.

Για το λόγο αυτό, το «Πειραιώς Επιχειρείν 360°» αποκτά digital προσανατολισμό, ώστε να απαντήσει με ολιστικό τρόπο στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης, μέσα από ένα συνδυασμό προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την προετοιμασία ένταξής της επιχείρησης στις Δράσεις, παρέχεται:

  • Επιστολή Πρόθεσης/Έγκρισης Τραπεζικού Δανεισμού
  • Έγκυρη καθοδήγηση και αξιόπιστη υποστήριξη για τη σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σας φακέλου, μέσω του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

Μετά την ένταξη στις Δράσεις, το Πειραιώς Επιχειρείν 360° «ανοίγει» μια βεντάλια πέντε επιλογών:

  • Ανάπτυξη της Επιχείρησης με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών για τη λήψη της προκαταβολής της επιχορήγησης, σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο πλαίσιο Στήριξης όπου πραγματοποιείται διαχείριση των ταμειακών ροών κατά την υλοποίηση της επένδυσης. Mέσω της υπηρεσίας αυτής και χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για τους πελάτες, προσφέρεται παρακολούθηση της συνάφειας των δαπανών με τα τεχνικά παραρτήματα της επένδυσης, επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα και η ορθή εξόφληση των παραστατικών, ενημερώνονται οι πελάτες της τράπεζας για τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ της έγκρισης της επένδυσης και τυχόν τροποποιήσεις.
  • Διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών για τις εισπράξεις και τις πληρωμές στην επιχείρηση.
  • Εξασφάλιση της επιχείρηση μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών καλύψεων
  • Διαμόρφωση ανταγωνιστικότερων συνθηκών για την επιχείρηση μέσω της ένταξής της στο yellowday, τη πρωτοποριακή online υπηρεσία προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Ενίσχυση της επιχείρησης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται από την «Εξέλιξη»

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, με εξειδικευμένη ομάδα στελεχών με πολυετή εμπειρία, μπορεί να καθοδηγήσει έγκυρα και αξιόπιστα τις επιχειρήσεις  στη διαχείριση και παρακολούθηση τόσο του επενδυτικού φακέλου όσο και του επενδυτικού έργου. Ειδικότερα για τις δράσεις  Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα,  η «Εξέλιξη» προσφέρει, σε συνεργασία με κορυφαία συμβουλευτική εταιρία e-Business, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Για τις επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους  σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) παρέχει την καθοδήγηση  που απαιτείται ώστε η επένδυσή τους να είναι επιτυχημένη και κερδοφόρα, υποστηρίζοντας τους επιχειρηματίες σε  όλα τα στάδια της υλοποίησης και ανάπτυξης του e-shop.

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ