Τοπικές Ειδήσεις

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Την πλήρωση μιας νέας θέσης ειδικού συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γνωστοποίησε η Περιφέρεια στον οικείο ιστότοπο της Διαύγειας.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
– Να είναι κάτοχοι διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίου Α` ή Β` κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων, β) Οικονομίας γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
– Να έχουν επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα τουρισμού και δημόσιας διοίκησης που αποδεικνύεται με επαγγελματική απασχόληση σε συναφή αντικείμενα.
– Να είναι Έλληνες πολίτες.
– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
– Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
– Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω η προσωπικότητα, η εμπειρία, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση ξένων γλωσσών.
Ο ειδικός συνεργάτης υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.
Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Περιφέρειας τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί.

Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου