Παράταση μέχρι 28 Απριλίου στις αιτήσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών για τη χορήγηση επιδόματος ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Διευρύνει το πεδίο των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού η κυβέρνηση, παρατείνοντας παράλληλα την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης αποζημίωσης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Συγκεκριμένα διευρύνεται το κριτήριο του αριθμού εργαζομένων στις επιχειρήσεις από μέχρι 5 που ήταν σήμερα σε μέχρι 20, ενώ αίρεται η προϋπόθεση καταγραφής ακαθάριστων εσόδων άνω του μηδενός για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1-10 -2018.

Παράλληλα παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως 28-04-2020.

Λίγες ώρες μετά την ψήφιση από τη Βουλή του κυρωτικού σχεδίου Νόμου (Ν. 4684/2020, ΦΕΚ 86/Α’/25-04-2020) της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η κυβέρνηση προχώρησε στις δύο σημαντικές παρεμβάσεις για τη διεύρυνση του πεδίου των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν χθες και προχθές.

Διευκρινίζοντας τις αποφάσεις το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

  • Με την ΓΔΟΥ89/25.4.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1587/Β/25-4-2020), επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), περιορισμένης ευθύνης εταιρειών (Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έναντι πέντε (5) που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

 

  • Με την ΓΔΟΥ88/24.4.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1578/Β/24-4-2020), ορίζεται ότι, για τις επιχειρήσεις
    που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η -10-2018, δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, προκειμένου να ενταχθούν στους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 

  •  Με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται έως και τις 28-4-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) για τη χορήγηση της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει το υπουργείο η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και αίσθημα δικαίου, για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ