Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά μας ολοκλήρωσε την τεχνική έκθεση σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε η «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» σε συνεργασία με τον Δήμο της Ηρωικής Νήσου Κάσου για συμμετοχή στο πρόγραμμά της.

Η εν λόγω τεχνική έκθεση αφορά στη μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης ενός τυπικού κτηρίου της Κάσου με στόχο να αποτελέσει οδηγό για την εφαρμογή αντίστοιχων συστημάτων και τεχνικών σε κτήρια με παρόμοια τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά στο νησί. Μετά από υπόδειξη του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Κάσου, η τεχνική έκθεση έγινε για το κτήριο του Δημαρχείου του νησιού.

Συμπερασματικά, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο για τα λοιπά κτήρια του νησιού. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, παρουσιάζεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση και θα πρέπει να εφαρμοστεί για τον ορθό υπολογισμό των υφιστάμενων και αναμενόμενων ενεργειακών καταναλώσεων.

Είμαστε βέβαιοι ότι η καλή αρχή έγινε και με την θετική ανταπόκριση της ΕΕ, η Κάσος κυριολεκτικά περνάει σε μια άλλη εποχή, αξιοποιώντας την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, ώστε να υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους της.

Η Διοικούσα Επιτροπή της «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ