Για απάτη εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου διώκεται ξενοδόχος από την Κάρπαθο, που θα απολογηθεί ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου, την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου 2018.
Ο ξενοδόχος, ζήτησε χθες δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Μανώλη Κουτσούκου, προθεσμία από την τακτική Ανακρίτρια Ρόδου.
Η δικογραφία εις βάρος του κινήθηκε το Νοέμβριο του 2014 μετά από μηνυτήρια αναφορά, που υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΔΟΥ Ρόδου, Ροδίτης επιχειρηματίας, που είχε μισθώσει την ξενοδοχειακή του επιχείρηση και διαπίστωσε, όπως διατείνεται, ότι όχι μόνο δεν είχε δικαίωμα να συνάψει τέτοια συμφωνία αφού προσέκρουσε σε απαγορευτική διάταξη της επιχορήγησής της από τον αναπτυξιακό νόμο αλλά ότι περαιτέρω έγινε χρήση οικονομικών στοιχείων της μισθώτριας προκειμένου να εμφανίσει ο κατηγορούμενος στο Ελληνικό Δημόσιο, ότι την λειτουργούσε η επιχορηγούμενη επιχείρηση συμφερόντων του και όχι εκείνη, που την μίσθωσε.

Η εταιρεία του κατηγορούμενου υπήχθη συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2007 στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και εξασφάλισε την επιχορήγηση του επενδυτικού της σχεδίου από το Ελληνικό Δημόσιο με 2,2 εκατ. ευρώ, που αποτελούσε το μισό του κόστους της συνολικής επένδυσης για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων αστέρων.
Η απόφαση επιχορήγησης προέβλεπε ότι μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η εταιρεία δεν επιτρεπόταν, χωρίς την έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης.
Σε περίπτωση παράβασης της συγκεκριμένης πρόβλεψης, επιβάλλεται ως ποινή η ολική ή μερική ανάκληση της απόφασης υπαγωγής και αντίστοιχα η επιστροφή της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία επιχορηγήθηκε συνολικά σε δύο δόσεις το έτος 2010 το ποσό του 1.096.500 ευρώ και πρίν την πάροδο της πενταετίας ο κατηγορούμενος φέρεται να υπέγραψε σύμβαση μίσθωσης της ξενοδοχειακής μονάδας σε Ροδίτικη Ανώνυμη Εταιρεία κατά παράβαση του ως άνω όρου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ