Ενώπιον του Τριμελούς και του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, στις προσεχείς τους συνεδριάσεις, θα αναβιώσει η πολύκροτη υπόθεση του σκανδάλου που εκτυλίχθηκε στην κινητή μονάδα της Κάσου της υπό εκκαθάριση πλέον Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου θα εξετάσει συγκεκριμένα έφεση που άσκησε κατά της υπ΄ αριθμ. 146/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ένας πρώην υπάλληλος της τράπεζας, που διατάχθηκε να καταβάλει στην Συνεταιριστική αποζημίωση ύψους 591.595,89 ευρώ.

Με την ως άνω απόφασή του το δικαστήριο έκανε μερικώς δεκτή την αγωγή της τράπεζας που διεκδικεί, από τον πρώην υπάλληλό της στην Κάσο, για ουσιαστικές και ηθικές βλάβες που υπέστη και ηθική βλάβη 2.316.089,02 ευρώ.

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι ο υπάλληλός της ανελάμβανε διάφορα ποσά από τους λογαριασμούς καταθέσεων διαφόρων καταθετών – πελατών συνολικού ποσού 591.595,89 ευρώ.

Καταγγέλλεται ακόμη ότι διέθεσε υπό τύπον ιδιωτικών εξωτραπεζιτικών δανείων σε διάφορους κατοίκους της Κάσου το συνολικό ποσό των 730.138,11 ευρώ, για ικανοποίηση προσωπικών αναγκών τους, εν αγνοία της τράπεζας και χωρίς παραστατικά της, ενεργώντας παράνομες αναλήψεις από καταθετικούς λογαριασμούς.

Υποστηρίζει επιπλέον ότι διοχέτευσε το συνολικό ποσό των 317.489,02 ευρώ από τα χρήματα που είχε υπεξαιρέσει σε συγκεκριμένη οικογένεια που διατηρούσε λογαριασμούς στην τράπεζα.

Θυμίζουμε ότι την 14η Μαρτίου 2006 μετέβη αιφνιδιαστικά, χωρίς προειδοποίηση, στην Κάσο από το κατάστημα της Καρπάθου υπάλληλος της τράπεζας για να αντικαταστήσει τον παραπάνω υπάλληλο, ο οποίος θα αναχωρούσε με άδεια.

Η υπάλληλος διεπίστωσε κατά την παράδοση του κεντρικού ταμείου της θυρίδας έλλειμμα 65.000 ευρω,́ το οποίο ανέφερε αμέσως τηλεφωνικά στο διευθυντή Καρπάθου, ο οποίος ενημέρωσε στη συνέχεια τη Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας στη Ρόδο και αμέσως διετάχθη ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου για γενικό έλεγχο και διαπίστωσε τις ως άνω ατασθαλίες.

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα εξεταστεί έφεση τετραμελούς οικογένειας της Κάσου με αίτημα την ακύρωση της υπ΄αριθµ. 28/2012 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία δικαιώθηκαν οι θέσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου για το ίδιο οικονοµικό σκάνδαλο.

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε εξετάσει κατ’ αντιµωλία τις αντίθετες αγωγές των δύο αντίδικων µερών και µε την απόφαση που εξέδωσε ετάχθη υπέρ των θέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας διατάσσοντας, την οικογένεια να της καταβάλει το ποσό των 317.489,02 ευρώ ως αποζηµίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε στην τράπεζα.

Τα µέλη της οικογένειας εξέθεσαν ότι στο κινητό συνεργείο της τράπεζας στην Kάσο διατηρούσαν πέντε τραπεζικούς λογαριασµούς συνολικού ύψους 380.000 ευρώ.

Οτι στις 16.03.2006, όταν χορήγησαν έγγραφη εντολή για ανάληψη µετρητών από τους ως άνω λογαριασµούς τους στον ταµία, ο τελευταίος οµολόγησε σ’ αυτούς ότι είχε αφαιρέσει, χωρίς εντολή το ποσό των 270.000 ευρώ και ότι τους υποσχέθηκε να το επιστρέψει εντός τεσσάρων ηµερών, υπογράφοντας µάλιστα προς τούτο και µία υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του.

Εξέθεσαν ακόµη ότι είχαν οµόλογα της τράπεζας συνολικού ύψους 600.000 ευρώ, τα οποία όµως έπαψαν να ανανεώνονται από τον Iούλιο του έτους 2004 και ότι αυτά τελικά ρευστοποιήθηκαν παρανόµως και χωρίς σχετική εντολή τους από τον ταµία.

Κατήγγειλαν επιπλέον ότι η τράπεζα δεν τους επιστρέφει 16 επιταγές που εκδόθηκαν σε διαταγή τους από τρίτους για την αγορά µε προσύµφωνο 2 ακινήτων σε Κάρπαθο και Κάσο.

Υποστήριξαν επιπλέον ότι η τράπεζα ενώ στην αρχή τους είχε διαβεβαιώσει ότι θα τους εξασφάλιζε µετά από έλεγχο που διενήργησε µε υπαλλήλους της και χωρίς την παρουσία επόπτη της Τράπεζας της Ελλάδος στην θυρίδα της Κάσου, έλεγχο τον οποίον αµφισβητεί για την ορθότητα και την αξιοπιστία του, στη συνέχεια αρνήθηκε ότι τους όφειλε χρήµατα, αρνήθηκε να τους επιστρέψει τις επιταγές και τους είπε ότι είχαν αναλάβει τα οµόλογα, αν και αυτοί τα είχαν στα χέρια τους.

Με την αγωγή τους ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αξίωσαν αποζηµίωση συνολικού ύψους 1.124.500 ευρώ για ουσιαστικές βλάβες και 400.000 ευρώ για ηθικές βλάβες που, όπως υποστηρίζουν, υπέστησαν από την τράπεζα και τον υπάλληλό της.

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι ο πρώην υπάλληλός της ανελάµβανε διάφορα ποσά από τους λογαριασµούς καταθέσεων διαφόρων καταθετών – πελατών συνολικού ποσού 591.595,89 ευρώ.

Καταγγέλλεται ακόµη ότι χορήγησε υπό τύπον ιδιωτικών εξωτραπεζιτικών δανείων σε διάφορους κατοίκους της Κάσου το συνολικό ποσό των 730.138,11 ευρώ, για ικανοποίηση προσωπικών αναγκών τους, εν αγνοία της τράπεζας και χωρίς παραστατικά της, ενεργώντας παράνοµες αναλήψεις από καταθετικούς λογαριασµούς.

Υποστηρίζει ακόµη ότι διοχέτευσε το συνολικό ποσό των 317.489,02 ευρώ από τα χρήµατα που είχε υπεξαιρέσει στην οικογένεια. Η τράπεζα ισχυρίζεται ακόµη ότι µεταξύ του πρώην υπαλλήλου και των µελών της οικογένειας υπήρχε τέτοια στενή και ανεξήγητη σχέση, ώστε να εκτελεί τις παράνοµες εντολές τους κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών της. Υποστηρίζει επιπλέον ότι η οικογένεια ισχυρίζεται ψευδώς ότι έχει καταθέσει σηµαντικά ποσά στην τράπεζα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ