Στην Επιτροπή Διαρκούς Παραγωγής και Εμπορίου μίλησε σήμερα (26/09/2018) ο Δωδεκανήσιος βουλευτής Ηλίας Καματερός ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ν/Σ του Υπουργείου Τουρισμού: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού».
Τόνισε την μεγάλη σημασία της συμφωνίας της Ελληνικής κυβέρνησης με τον ΠΟΤ (Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού) για τον δρόμο μεταξιού (Κίνα – Ευρώπη) και τα οφέλη που μπορεί να έχει η χώρα μας στην τουριστική ανάπτυξη και μάλιστα σε μία κατεύθυνση εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Με την ευκαιρία επίσης, ανέφερε την ανάγκη να μην επιδιώκουμε μόνο την αριθμητική αύξηση των τουριστών αλλά στα πλαίσια της «δίκαιης ανάπτυξης» να απαντήσουμε στο ερώτημα: «Ποιοι ωφελούνται από αυτόν; Πώς μοιράζεται το όφελος;» Για αυτό απαιτείται σχεδιασμός, χωροταξικά σχέδια και αλλαγή μοντέλου, τόνισε ο Δωδεκανήσιος βουλευτής.
Τέλος ανέφερε σαν παράδειγμα τον κίνδυνο εκποίησης της παραλίας στην Λάμπη που πρέπει να προστατευθεί σαν δημόσια περιουσία και να μην επιτραπεί να γίνει εκεί ξενοδοχείο, σε μια περιοχή που έχει ήδη χαρακτηρισθεί κορεσμένη από μελέτες που έχει πληρώσει ο ίδιος ο ΕΟΤ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ