Από την πρώτη στιγμή αλλαγής του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ρόδου, αναγνωρίστηκε η ανάγκη επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε προς ψήφιση ο εν λόγω κανονισμός στις 5-6-2020, προκειμένου να συζητηθεί στην 5 η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, στις 11-6-2020 ως πρώτο θέμα. Αμέσως, μετά από την απαιτούμενη επεξεργασία του στις 8-6-2020, προώθησα προτάσεις μεταβολής, συμπλήρωσης και προσθήκης του υπό έγκριση Κανονισμού, καθότι ήταν σε σημαντικά θέματα ελλιπής και ως εκ τούτου προβληματικός. Δηλαδή, κατατέθηκε ο κανονισμός απευθείας για έγκριση- ψήφιση στο Συμβούλιο χωρίς προηγούμενη διαβούλευση από αυτό- εκτός εάν έγινε επιλεκτικά μεταξύ προθύμων του «σε όλα ναι» εν κρυπτώ και παραβύστω με θλιβερά αποτελέσματα – όπως φέρεται να δήλωσε στον τύπο το κατά νόμο υπεύθυνο όργανο του Συμβουλίου για την προώθηση της εισήγησης.

¨Όσον αφορά τα περί «εντάσεων» και «αντιπαραθέσεων», οι λόγοι ήταν, αφενός ο συνήθεις ασθενικός συντονισμός της συνεδρίασης, αφετέρου ότι το τελικό κείμενο προς έγκριση διέφερε. Δηλαδή, είχαν γίνει αφαιρέσεις- τροποποιήσεις διατάξεων του κανονισμού από αυτό που είχε διαμορφωθεί από τις συμπληρώσεις που ζήτησα να γίνουν κατά την πρώτη συνεδρίαση του θέματος (11-6-2020) και έγιναν αποδεκτά από τα μέλη του Συμβουλίου, βάση των οποίων αναβλήθηκε η συνεδρίαση με αίτημα αυτά να συμπληρωθούν και να τεθούν υπόψη του προς ψήφιση, με σημαντικότερα, την αφαίρεση συγκρότησης, καθορισμού καθηκόντων και ελέγχου της Επιτροπής Κοιμητηρίων από το Συμβούλιο η οποία θα αποτελείται από (5) μέλη αυτού με σκοπό την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των κοιμητηρίων, καθώς και το άρθρο που καθόριζε λεπτομερώς τη Δραστηριοποίηση Επαγγελματιών & Εργοληπτών, σύμφωνα με το οποίο περιγράφεται η διαδικασία ένταξης των επαγγελματιών και εργοληπτών στο μητρώο, παρότι έχει συμπεριληφθεί στην επικαιροποιημένη μορφή του η πρότασή μου που αφορά τη δημιουργία του μητρώου αυτού.

Τελικά, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, Παραλιών & Κοιμητηρίων Δ.Ε. Ρόδου κ. Αθανάσιος Στάμου, επειδή συμπεριελήφθησαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην τελική του μορφή οι προτάσεις μεταβολής, συμπλήρωσης και προσθήκης στον τελικό κανονισμό, ο οποίος έγινε αποδεκτός από τον κύριο Δήμαρχο και αντιλαμβανόμενος την αναγκαιότητα της Επιτροπής σε αντίθεση με την εντελώς λανθασμένη επιχειρηθείσα ερμηνευτική προσέγγιση για την μη αποδοχή συγκρότησης ενός νόμιμου δημοκρατικού συλλογικού οργάνου, επενέβη και ενσωμάτωσε ο ίδιος εκ νέου την πρόβλεψη συγκρότησής της, όπως αυτή είχε συμπεριληφθεί στην αρχική πρότασή μου, ως Παράρτημα Γ χωρίς καμία απολύτως επισήμανση περί «παρεμβατισμού» αυτής όπως φέρεται να υποστηρίζεται σε δημοσίευμα, ενώ για όσες δεν συμπεριελήφθησαν σημείωσε ότι, προκειμένου να μην αναβληθεί εκ νέου το θέμα, πρέπει να ψηφιστεί αφού ο υπάρχον κανονισμός είναι από το 1996 και τυχόν αλλαγές μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του, εφόσον κριθούν αναγκαίες.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ